Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ottar Michael Michaelsen

Seniorrådgiver

Rådgiver

 
Kontor:
151 ( Universitetsveien 46, Kristiansand )

 

Arbeidsområder:

 • FoU (forsknings- og utviklingsarbeid)
 • EVU (etter- og videreutdanning)
 • Prosjekter (bl.a. prosjektleder Sørlandsk lærerstevne)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Hvem koker kaffen, og hvem forkynner Ordet?. Gud på Sørlandet. Portal forlag. faglig_bok_forlag. s 61 - 62.
 • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Kristendommen i middelalderen. ISBN: 9788245001457. Fagbokforlaget. s 106.
 • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Å forske mellom himmel og jord ¿ Hvem koker kaffen og hvem forkynner Ordet?.
 • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Likestilling i menigheter på Sørlandet? - mellom ideologi og praksis.
 • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Hvem koker kaffen og hvem forkynner Ordet? Endringer i det sørlandske kristenliv i lys av et kjønnsperspektiv. Metodeoverveielser.
 • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Hvem koker kaffen og hvem forkynner Ordet? Endringer i det sørlandske kristenliv i lys av et kjønnsperspektiv.
 • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Whos got the power? Changes in congregations in the southern region of Norway in a gender-perspective. Challenges of analysing an empirical material.
 • Michaelsen, Ottar Michael (2007). Hvordan har kjønn betydning i forhold til makt, muligheter og begrensninger?.
 • Michaelsen, Ottar Michael (2006). Hvem koker kaffen, og hvem forkynner Ordet?.
 • Michaelsen, Ottar Michael (2006). "Her er ikke mann og kvinne??? Om endringer i synet på ordinasjon av kvinner i Den Evangelisk-Lutherske Frikirke.

Ekspertområder

Sist endret: 23.10.2018 16:10