Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Ole Dag Rike

Instituttleder

Instituttleder

 
Kontor:
9I156 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Ole Dag Rike er universitetslektor ved Institutt for rettsvitenskap ved Handelshøyskolen på Universitetet i Agder. Han har en cand. jur fra Universitetet i Oslo.

Rike har spesialisert seg innen fast eiendom, forvaltningsrett, kontraktsrett, odelsrett, panterett og tvangsfullbyrdelse.

Blant skriftlige arbeider er læreboken Panterett for praktikere, utgitt i samarbeid med advokat Erik Råd Herlofsen og oppgavesamlingen Rettslige problemstillinger med løsningsforslag I, utgitt i samarbeid med advokat Kim Robert Danielsen og førstelektor Trygve Bjerkås ved Universitetet i Agder. Rike har også skrevet en rapport i forbindelse med rettssikkerhetsprosjektet Fylkesmannen som rettssikkerhetsinstans i arealforvaltningssaker.

Rike har utarbeidet kurs i forvaltningsrett og plan-, miljø- og landbruksjuss i samarbeid med fylkesmannen i Vest-Agder, kurs i landbruksjuridiske emner i samarbeid med fylkesmannen i Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Hordaland, og tre kurs om temaet innfordring av pengekrav i samarbeid med førstelektor Trygve Bjerkås ved Universitetet i Agder. I samarbeid med UDI har Rike også utarbeidet opplæring og etterutdanning innen alminnelig og spesiell forvaltingsrett.

Rike er tidligere dommerfullmektig i Nedre Telemark og advokat i firmaet Tofte & Co. Han har dessuten erfaring fra jord- og konsensjonslovavdelingen i Landbruksdepartementet og kommunalavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder.

Ved Universitetet i Agder foreleser Rike i kontraktsrett ved Institutt for rettsvitenskap. Han foreleser også innføringskurs i juss for økonomistudenter, og avtalerett på en erfaringsbasert master i ledelse.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Rike, Ole Dag (1998). Fylkesmannen som rettssikkerhetsinstans i arealforvaltningssaker. Fylkesmannen som rettssikkerhetsinstans i arealforvaltningssaker. Fylkesmannen i Vest-Agder. faglig_bok_institusjon. s 25 - 33.
  • Rike, Ole Dag; Herlofsen, Erik Råd (2006). Panterett for praktikere (2. utgave). ISBN: 8276347312. Høyskoleforlaget AS.
  • Bjerkås, Trygve; Danielsen, Kim-Robert; Rike, Ole Dag (2004). Rettslige problemstillinger med løsningsforslag. ISBN: 8276346669. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 155.
  • Rike, Ole Dag; Herlofsen, Erik Råd (2002). Panterett for praktikere. ISBN: 8276343562. HøyskoleForlaget. s 144.
  • Rike, Ole Dag (2000). Sosialtjenesteloven.
  • Rike, Ole Dag (2000). Innfordring av pengekrav - tvangsfullbyrdelse.
  • Rike, Ole Dag (1999). Rettssikkerhet i arealsaker - erfaringer fra rettssikkerhetsundersøkelse.
  • Rike, Ole Dag (1999). Panterett.

Sist endret: 10.10.2023 10:10