Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Oddveig Reiersdal Aaberg

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I2 019 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

UTDANNING

 • Doktorgrad i helse og medisin. Universitetet i Stavanger (UIS) 2022
 • Mastergrad i klinisk sykepleievitenskap - akutt og kritisk syke. Høgskolen i Oslo (HIO) - Oslo Met 2010
 • Videreutdanning i intensivsykepleie. Høgskolen i Agder (HIA) 2005
 • Videreutdanning i administrasjon og ledelse for helse og sosial sektoren. Agder Distrikt Høgskole (ADH) 1998
 • Examen Philosophicum. Agder Distrikts Høgskole (ADH) 1993
 • Bachelorgrad i sykepleie. Kristiansand Sykepleier Høgskole (KSH) 1993

 

 

 

Forskning

 • Interprofesjpnelt teamarbeid 
 • Klinisk beslutningstaking i team 
 • Trening av helsepersonnell i teamarbeid og pasientsikkerhet
 • Kvalitetsforbedring
 • Endring i organisasjoner
 • Implementering
 • Pasientsikkerhet
 • Human Factors
 • TeamSTEPPS
 • Simulering
 • ISBAR
 • Smertevurdering

I forbindelse med doktorgradstudim: et 3 måneders utenlandsopphold ved University of California Los Angeles, ved UCLA Simulation Center, David Geffen School of Medicine/Department for Anesthesiology & Periperative Medicine, og deltatt i følgende  forskningsprosjekt: Developing a Serious Game for Teamwork Skills Training and Assessment.

Undervisning

Bachelorutdanning i sykepleie

 • Teamarbeid
 • Pasientsikkerhet
 • Psykologisk trygghet
 • Legemiddelhåndtering - legemidddelregning 
 • Smertefysiologi, smertebehandling, smertevurdering 
 • Pre per og postoperativ sykepleie 
 • Simuleringstrening 
 • Sykepleie til akutt og langvarig syke  
 • Væske og elektrolyttforstyrrelser, forstyrrelser i syre/base balansen, ernæring på sykehus 
 • Kliniske studier i somatisk spesialisthelsetjeneste 
 • Bacheloroppgave 

Arbeidserfaring

 • 2019 - d.d.: Universitetslektor, UIA og PhD-kandidat, UIS
 • 2015-2019: PhD stipendiat, NTNU
 • 2012-2015:  Universitetslektor, UIA
 • 2007-2012: Intensivsykepleier på intensiv avdeling ved Sørlandet Sykehus HF Kristiansand
 • 2006-2007: Intensivsykepleier på intensiv avdeling ved Aker Universitetssykehus i Oslo.
 • 1996-2004: Enhetsleder kirurgisk sengepost, Sørlandet Sykehus HF Kristiansand 
 • 1993-1996: Sykepleier på akuttmottak, gynekologisk sengepost og intensivavdeling, Sørlandet Sykehus HF Kristiansand 

Faglige interesser

 • Human Factors
 • Pasientsikkerhet - Paseintsikkerhetskultur
 • Teamtrening
 • Simulering
 • Interprofesjonelt teamarbeid  Teambasert beslutningstaking (TDM) - Sykepleier lege samarbeid. 
 • TeamSTEPPS  ISBAR  I-PASS STEP Closed-loop SOS  IM SAFE  2-gangers bekymringsregelen
 • Endringsledelse - Implementering - Kotters 8 trinn
 • Evidensbasert sykepleie - Kunnskapsbasert praksis
 • Smertebehandling og smertevurdering. Smerte - det 5. vitale tegn 
 • SEPSIS  qSOFA    
 • Intensivsykepleie; Sepsis, søvn, sedasjon, smerte, delir CAM-ICU, HELLP                       
 • Etikk; vurdering av avslutning av livsforlengende behandling, HLR minus

Prosjekter

 • Trygg og effektiv post operativ smertebehandling - SSK Prosjektleder
 • Innføring av elektronisk turnussystem - SSK Prosjektgruppemedlem
 • Pre opr poliklinikk for TUR-P pasienter SSK Prosjektgruppemedlem
 • Implementering av NRS smertescore Intensiv og post operativ avdeling SSK Prosjektleder
 • Innføring av ny ernæringsprotokoll på intensiv, SSK Prosjektleder
 • Innføring av elektronisk vurderingssystem klinisk praksis for sykepleiestudenter i spesialisthelsetjenesten - Prosjektleder
 • «Kvalitet på smertebehandling kirurgiske/ortopediske sengeposter ved Sørlandet sykehus HF": kompetanse og rutiner postoperativ smertebehandling og smertenivå pasienter.» Prosjektgruppemedlem

 • Implementering av TeamSTEPPS i kirurgisk sengepost - Prosjektledelse & Coach

Utvalgte publikasjoner

Aaberg, O.R., et al., An interprofessional team training intervention with an implementation phase in a surgical ward: A controlled quasi-experimental study. 2019: Journal of Interprofessional Care. p. 1-10. ISSN: 1356-1820 (Print) 1469-9567 (Online) DOI: 10.1080/13561820.2019.1697216

Aaberg, Oddveig Reiersdal; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Hall-Lord, Marie Louise; Ballangrud, Randi. TeamSTEPPS® and the Impact on Patient Safety Culture in a Surgical Ward - a Controlled Study. (Poster). Virtual International Forum, Europe 2021 BMJ; 2021-06-10 - 2021-06-11.

Aaberg, O. R., Hall-Lord, M. L., Husebø, S. I. E., & Ballangrud, R. (2021). A human factors intervention in a hospital-evaluating the outcome of a TeamSTEPPS program in a surgical ward. BMC Health Serv Res, 21(1), 1-13.

Aaberg, O.R., et al., A complex teamwork intervention in a surgical ward in Norway. BMC Res Notes, 2019. 12(1): p. 582.

Aaberg, O.R., et al., Collaboration and Satisfaction About Care Decisions in Team questionnaire—Psychometric testing of the Norwegian version, and hospital healthcare personnel perceptions across hospital units. Nursing Open, 2019.

Ballangrud, R., Husebo, S. E., Aase, K., Aaberg, O. R., Vifladt, A., Berg, G. V., & Hall-Lord, M. L. (2017). " “Teamwork in hospitals”: a quasi-experimental study protocol applying a human factors approach. BMC Nursing volume 16, Article number: 34 (2017). 16(1): p. 34.

Aaberg, O.R. and R. Ballangrud, A one-day off-site classroom and simulation team training for interprofessional surgical ward teams, in The 23rd SESAM annual meeting. 2017, The Society in Europe for Simulation applied to Medicine: Centre Universitaire des Saints-Pères, Paris, France.

Aaberg, O.R. and S. Wiig. Interprofessional team training in hospital wards: A literature review. in European Safety and Reliability Conference (ESREL). 2017. Portoroz, Slovenia: CRC Press 2017.

Oddveig Reiersdal, Gudrun-Elin Rohde og Are Hugo Pripp "Emphasizing multiprofessional collaboration to meet the ICU patients nutrient needs". European Society of Intensive Care Medicine, LIVES 2015, ESICM’s 28th Annual Congress. Berlin, Tyskland.  3. - 7. oktober 2015

Reiersdal, Oddveig Utförer sykepleiere på intensiv- og postoperativ avdeling smertebehandling ved hjelp av smertescore? Eng tittel: Do nurses in intensive care units and postoperative units perform pain relief using pain score? UI-nummer: 11083371 https://www.alnsf.no/inspira/2011/13-inspira-2011-2/file

Reiersdal, O Er sykepleiere fra Venus og leger fra mars? En kvalitativ studie av samarbeid mellom sykepleiere og leger på intensiv – med fokus på den kliniske beslutningsprosess. Masteroppgave. Oslo: Høgskolen, 2010. 128 s.

Reiersdal, O Breland H Helland E. Sykepleiere bruker ikke smerteskala Sykepleien, 2007 95(7):50-52 https://sykepleien.no/forskning/2009/03/sykepleiere-bruker-ikke-smerteskala

Aasen B, Gutvik O, Lyngby L Ås, Reiersdal O.: Fikk deltakerne i familieprogrammet: “EN BEDRE HVERDAG?” En undersøkelse av opplevelse og effekt for brukere av familieprogrammet ved A-klinikken i Kristiansand. A-klinikkens forskningsserie, nr 17, 1996. ISBN 82-91191-09-3.

Allmenn formidling

Teamarbeid

Pasientsikkerhet

Psykologisk trygghet i team - Psykologisk trygghet på arbeidsplassen

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Hall-Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi (2021). A human factors intervention in a hospital - evaluating the outcome of a TeamSTEPPS program in a surgical ward. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 21doi:10.1186/s12913-021-06071-6.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Hall-Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi (2019). A Complex Teamwork Intervention in a Surgical Ward in Norway. BMC Research Notes. ISSN: 1756-0500. 12doi:10.1186/s13104-019-4619-z.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Hall-Lord, Marie Louise (2019). An Interprofessional Team Training Intervention with an Implementation Phase in a Surgical Ward: A controlled quasi-experimental study. Journal of Interprofessional Care. ISSN: 1356-1820. s 1 - 10. doi:10.1080/13561820.2019.1697216.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Hall-Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi (2019). Collaboration and Satisfaction About Care Decisions in Team questionnaire - psychometric testing of the Norwegian version, and hospital healthcare personnel perceptions across hospital units. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. 6 (2). s 642 - 650. doi:10.1002/nop2.251.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Wiig, Siri (2017). Interprofessional team training in hospital wards: A literature review. Safety & Reliability, Theory and Applications. ISBN: 978-1138629370. CRC Press. Accident and incident modellinng. s 241 - 250.
 • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Aase, Karina; Aaberg, Oddveig Reiersdal; Vifladt, Anne; Berg, Geir Vegard; Hall-Lord, Marie Louise (2017). “Teamwork in hospitals”: a quasi-experimental study protocol applying a human factors approach. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 16 (1). doi:10.1186/s12912-017-0229-z.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal (2022). Teamarbeid og pasientsikkerhet i kirurgisk poliklinikk.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal (2022). Interprofessional teamwork in hospital.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Hall Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi (2022). Interproffessional teamwork in hospital.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Hall-Lord, Marie Louise; Ballangrud, Randi (2021). TeamSTEPPS® and the Impact on Patient Safety Culture in a Surgical Ward - a Controlled Study. (Virtual poster with oral presntation video)..
 • Ballangrud, Randi; Aaberg, Oddveig Reiersdal; Karlsen, Tore (2020). TeamSTEPPS Train the Trainer - Masterkurs - for helsepersonell i Norge.
 • Ehrmantraut, Ross; Lealand, Farrah; Sherman, Megan; Carranza, Leslie; Huang, Yue Ming; Steadman, Randolph; Aaberg, Oddveig Reiersdal (2019). No Manikin Required - Team Training and Low Tech/High Fidelity Simulation (Workshop).

Sist endret: 31.10.2022 17:10