0
Hopp til hovedinnhold

Oddveig Reiersdal Aaberg

Universitetslektor

Universitetslektor, PhD-kandidat

 
Kontor:
I1082 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Bachelorgrad i sykepleie. Kristiansand Sykepleier Høgskole (KSH) 1993

Examen Philosophicum. Agder Distrikts Høgskole (ADH)1993

Videreutdanning i administrasjon og ledelse for helse og sosial. Agder Distrikt Høgskole (ADH) 1998

Videreutdanning i intensivsykepleie. Høgskolen i Agder (HIA) 2005

Mastergrad i klinisk sykepleievitenskap - akutt og kritisk syke. Høgskolen i Oslo (HIO) 2010

Forskning

Smertevurdering - kvalitetsutviklingsprosjket spesialisthelsetjenetsen

Klinisk beslutningstaking i team 

Interprofesjpnelt teamarbeid i sykehus

Kursing av helsepersonnell i teamarbeid

Endringsledelse - Implementering

Pasientsikkerhet

Human Factors

TeamSTEPPS

Simulering

I forbindelse med mine pågående doktorgradsstudier har jeg hatt et 3 måneders utenlandsopphold ved University of California Los Angeles, ved UCLA Simulation Center, David Geffen School of Medicine/Department for Anesthesiology & Periperative Medicine, og deltatt i følgende  forskningsprosjekt: Developing a Serious Game for Teamwork Skills Training and Assessment.

Undervisning

Bachelorutdanning i sykepleie

Veileder bachelorprosjektoppgave. Veileder i sykepleie grupperarbeid - 2. studieår 

Veileder i Kliniske studier i somatisk spesialisthelsetjeneste 2. og 3. studieår

Undervisning:

Smertefysiologi, smertebehandling, smertevurdering

Væske og elektrolyttforstyrrelser, forstyrrelser i syre/base balansen

Generell sykdomslære og sykdomsprosesser. 

Arbeidserfaring

1993-2012: Offentlig godkjent sykepleier - Videreutdanning i ledelse - Intensivsykepleier

Har jobbet som sykepleier i spesialisthelsetjenesten ved Sørlandet Sykehus HF Kristiansand ; som sykepleier på akuttmottak, sengepost og intensivavdeling, som sykepleieleder på en kirurgisk avdeling, og som intensivsykepleier på intensiv avdeling ved Sørlandet Sykehus HF Kristiansand og ved Aker Universitetssykehus i Oslo. 

2012-2015: UIA Universitetslektor

2015-2019: NTNU Universitetslektor og PhD stipendiat

2019 - d.d.: UIA: Universitetslektor

Faglige interesser

Human Factors

Pasientsikkerhet - Paseintsikkerhetskultur

Teamtrening

Simulering

Interprofesjonelt teamarbeid  Teambasert beslutningstaking (TDM) - Sykepleier lege samarbeid. 

TeamSTEPPS  ISBAR  I-PASS STEP Closed-loop SOS  IM SAFE  2-gangers bekymringsregelen

Endringsledelse - Implementering - Kotters 8 trinn

Evidensbasert sykepleie - Kunnskapsbasert praksis

Smertebehandling og smertevurdering. Smerte - det 5. vitale tegn 

SEPSIS  qSOFA    

Intensivsykepleie; Sepsis, søvn, sedasjon, smerte, delir CAM-ICU, HELLP                       

Etikk; vurdering av avslutning av livsforlengende behandling, HLR minus.

 

Prosjekter

Trygg og effektiv post operativ smertebehandling - SSK Prosjektleder

Innføring av elektronisk turnussystem - SSK Prosjektgruppemedlem

Pre opr poliklinikk for TUR-P pasienter SSK Prosjektgruppemedlem

Implementering av NRS smertescore Intensiv og post operativ avdeling SSK Prosjektleder

Innføring av ny ernæringsprotokoll på intensiv, SSK Prosjektleder

Innføring av elektronisk vurderingssystem klinisk praksis for sykepleiestudenter i spesialisthelsetjenesten - Prosjektleder

Implementering av TeamSTEPPS i kirurgisk sengepost - Prosjektleder/Coach

Utvalgte publikasjoner

Reiersdal, O Breland H Helland E. Sykepleiere bruker ikke smerteskala Sykepleien, 2007 95(7):50-52 https://sykepleien.no/forskning/2009/03/sykepleiere-bruker-ikke-smerteskala

Reiersdal, Oddveig Utförer sykepleiere på intensiv- og postoperativ avdeling smertebehandling ved hjelp av smertescore? Eng tittel: Do nurses in intensive care units and postoperative units perform pain relief using pain score? UI-nummer: 11083371 https://www.alnsf.no/inspira/2011/13-inspira-2011-2/file

Oddveig Reiersdal, Gudrun-Elin Rohde og Are Hugo Pripp "Emphasizing multiprofessional collaboration to meet the ICU patients nutrient needs". European Society of Intensive Care Medicine, LIVES 2015, ESICM’s 28th Annual Congress. Berlin, Tyskland.  3. - 7. oktober 2015

Aaberg, O.R. and S. Wiig. Interprofessional team training in hospital wards: A literature review. in European Safety and Reliability Conference (ESREL). 2017. Portoroz, Slovenia: CRC Press 2017.

Aaberg, O.R. and R. Ballangrud, A one-day off-site classroom and simulation team training for interprofessional surgical ward teams, in The 23rd SESAM annual meeting. 2017, The Society in Europe for Simulation applied to Medicine: Centre Universitaire des Saints-Pères, Paris, France

Ballangrud, R., et al., “Teamwork in hospitals”: a quasi-experimental study protocol applying a human factors approach. 2017. 16(1): p. 34.

Aaberg, O.R., et al., Collaboration and Satisfaction About Care Decisions in Team questionnaire—Psychometric testing of the Norwegian version, and hospital healthcare personnel perceptions across hospital units. Nursing Open, 2019.

Aaberg, O.R., et al., A complex teamwork intervention in a surgical ward in Norway. BMC Res Notes, 2019. 12(1): p. 582.

Aaberg, O.R., et al., An interprofessional team training intervention with an implementation phase in a surgical ward: A controlled quasi-experimental study. 2019: Journal of Interprofessional Care. p. 1-10. ISSN: 1356-1820 (Print) 1469-9567 (Online) DOI: 10.1080/13561820.2019.1697216

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Hall-Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi (2021). A human factors intervention in a hospital - evaluating the outcome of a TeamSTEPPS program in a surgical ward. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 21doi:10.1186/s12913-021-06071-6.
 • Ballangrud, Randi; Aaberg, Oddveig Reiersdal (2021). Medisinske og kirurgiske sengeposter. Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv. ISBN: 9788215035932. Universitetsforlaget. Kapittel 6. s 126 - 140.
 • Ballangrud, Randi; Karlsen, Tore; Hall-Lord, Marie Louise; Aaberg, Oddveig Reiersdal (2021). TeamSTEPPS i Norge. Teamarbeid i helsetjenesten : Fra et kvalitets- og pasientsikkerhetsperspektiv. ISBN: 9788215035932. Universitetsforlaget. Kapittel 16. s 258 - 282.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Hall-Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi (2019). A Complex Teamwork Intervention in a Surgical Ward in Norway. BMC Research Notes. ISSN: 1756-0500. 12doi:10.1186/s13104-019-4619-z.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Hall-Lord, Marie Louise (2019). An Interprofessional Team Training Intervention with an Implementation Phase in a Surgical Ward: A controlled quasi-experimental study. Journal of Interprofessional Care. ISSN: 1356-1820. doi:10.1080/13561820.2019.1697216.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Hall-Lord, Marie Louise; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Ballangrud, Randi (2019). Collaboration and Satisfaction About Care Decisions in Team questionnaire - psychometric testing of the Norwegian version, and hospital healthcare personnel perceptions across hospital units. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. 6 (2). s 642 - 650. doi:10.1002/nop2.251.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Wiig, Siri (2017). Interprofessional team training in hospital wards: A literature review. Safety & Reliability, Theory and Applications. ISBN: 978-1138629370. CRC Press. Accident and incident modellinng. s 241 - 250.
 • Ballangrud, Randi; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Aase, Karina; Aaberg, Oddveig Reiersdal; Vifladt, Anne; Berg, Geir Vegard; Hall-Lord, Marie Louise (2017). “Teamwork in hospitals”: a quasiexperimental study protocol applying a human factors approach. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 16 (1). doi:10.1186/s12912-017-0229-z.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Husebø, Sissel Iren Eikeland; Hall-Lord, Marie Louise; Ballangrud, Randi (2021). TeamSTEPPS® and the Impact on Patient Safety Culture in a Surgical Ward - a Controlled Study. (Poster)..
 • Ballangrud, Randi; Aaberg, Oddveig Reiersdal; Karlsen, Tore (2020). TeamSTEPPS Fundamentals & Implementation.
 • Ehrmantraut, Ross; Lealand, Farrah; Sherman, Megan; Carranza, Leslie; Huang, Yue Ming; Steadman, Randolph; Aaberg, Oddveig Reiersdal (2019). No Manikin Required - Team Training and Low Tech/High Fidelity Simulation (Workshop).
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Ballangrud, Randi; Moger, Thomas (2019). TeamSTEPPS® en Human Factors tilnærming til pasientsikkerhet.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Moger, Thomas; Ballangrud, Randi (2019). TeamSTEPPS® - en Human Factors tilnærming til pasientsikkerhet.
 • Aaberg, Oddveig Reiersdal; Ballangrud, Randi; Karlsen, Tore; Røise, Olav; MOGER, THOMAS A WAKSVIK; Bergestuen, Linda; Grimsrud, Mari Einemo (2019). Utdannet til pasientsikkehet og forbedring-pasientsikkerhet et teamansvar!.

Sist endret: 16.08.2021 10:08