0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
H2009 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Professor i medievitenskap, UiA

Professor i journalistikk og medievitenskap (20%), NLA

Faglige interesser

Politisk kommunikasjon

Globaliseringsstudier

Teknologi og samfunn

Teknologi og læring

Prosjekter

Aktuelle forskningsprosjekter: 

 • Medierike læringsformer (Future Learning Lab)
 • Kommunikasjon og utvikling (NORHED 2014-2019)
 • Global Journalistikk

Vitenskapelige publikasjoner

 • Aagaard, Toril Breivik, June Erikson, Inger Carin Hjukse, Hjørdis Swanberg, Anne Berit Steen-Utheim, Anna Therese Tveiten, Oddgeir (2018). Teknologi og nye undervisningspraksiser: Videofortellinger som redskap for pedagogisk refleksjon. UNIPED. ISSN: 1893-8981. 41 (2). s 133 - 146. doi:10.18261/ISSN.1893-8981-2018-02-05.
 • Tveiten, Oddgeir (2017). Contact Education – A Theory Framework. Smart Universities: Education´s Digital Future. ISBN: 978-3-8325-4595-6. Logos Verlag Berlin. Kapittel. s 85 - 97.
 • Tveiten, Oddgeir (2017). MOOCING Journalism Education. Smart Universities: Education´s Digital Future. ISBN: 978-3-8325-4595-6. Logos Verlag Berlin. Kapittel. s 119 - 127.
 • Tveiten, Oddgeir (2010). Theorizing Innovation Journalism Notes From the Classroom. Innovation Journalism. ISSN: 1549-9049. 7(10)s 24.
 • Tveiten, Oddgeir (2008). Contact education, old and new media: Reflections on a peace-building initiative in Norway. Conflict & Communication Online. ISSN: 1618-0747. 7 (2). s 13.
 • Lysgård, Hans Kjetil Tveiten, Oddgeir (2005). Cultural economy at work in the city of Kristiansand: cultural policy as incentive for urban innovation. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN: 0951-5666. 19 (4). s 485 - 499.
 • Tveiten, Oddgeir (2005). Hundre års enslighet". Metaforenes Tyranni: Samtids og framtidsbilder av Norge i 2005. Høyskoleforlaget. faglig_bok_forlag.
 • Tveiten, Oddgeir Nohrstedt, Stig Arne (2002). Discourse, rhetoric and propaganda: Conflict Journalism from a Multimethodological Perspective. Sweden. Nordicom. s 15.
 • Tveiten, Oddgeir (2002). TV Wars, the audience and the public. Journalism in the New World Order II - Studying War and the Media. Nordicom. s 16.
 • Tveiten, Oddgeir (2001). A Hard Reign's a Gonna Fall. Journalism in the New World Order I. Nordicom. s 15.
 • Tveiten, Oddgeir (1999). Politikk, makt og media: Bosniske flyktninger i nordisk mediedebatt. Midlertidig beskyttelse og tilbakevending: Bosniske flyktninger i Norden. Nordisk ministerråd. faglig_bok_institusjon.
 • Tveiten, Oddgeir (2017). Smart Universities: Education´s Digital Future. ISBN: 978-3-8325-4595-6. Logos Verlag Berlin. s 163.
 • Tveiten, Oddgeir (2009). Storyland Journalistikk, makt og meningsdannelse. ISBN: 9788271473150. IJ-forlaget. s 287.
 • Tveiten, Oddgeir (2006). Nødvendige nyheter : perspektiv på journalistikkens globalisering. ISBN: 8271472534. IJ-forlaget.
 • Tveiten, Oddgeir (2016). World Learning Summit 2016.
 • Tveiten, Oddgeir (2015). www.futurelearninglab.org.
 • Køber, Ebba Tveiten, Oddgeir (2015). Innovasjon fra Agder ti Silicon Valley.
 • Tveiten, Oddgeir (2015). Future Learning 2020: Contextualising the Challenge.

Sist endret: 5.03.2019 10:03

Send studiet på mail