Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Oda Sagebakken Slotnes

Stipendiat

 
Kontor:
E2009 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskning

Mitt avhandlingsarbeid undersøker forholdet mellom etikk og estetikk ved å studere parafrasene i bokanmeldelser av tre skjønnlitterære verk mellom 1890 og 2010 som alle på hvert sitt vis skapte debatt i dagspressen og den litterære offentlighet. De gjeldende verkene er Professor Hieronimus (1895) av Amalie Skram, Sangen om den røde rubin (1956) av Agnar Mykle, og Min Kamp I (2009) av Karl Ove Knausgård.

Prosjektets hovedmål er å studere parafrasen, å studere og kartlegge hvordan etiske og estetiske vurderinger trer frem i bokanmeldelsenes parafraser, og mer spesifikt å studere forholdet mellom slike vurderinger. Delmål vil blant annet være å bedre kunnskap om parafrasens rolle i litteraturkritikken og å undersøke hvorvidt parafrasen og det den innebærer har endret seg over tid, men også å kartlegge gjennom komparasjon likheter og ulikheter i etiske og estetiske vurderinger mellom de utvalgte verkene og deres bokanmeldelser.

Teoretisk forankrer avhandlingen seg i dagligspråksfilosofi, etikk, estetikk, teori om litteraturkritikk og offentlighetsteori.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Brovold, Madelen; Slotnes, Oda Sagebakken (2023). Et abortpolitisk manifest? Resepsjonen av Torborg Nedreaas' Av måneskinn gror det ingenting fra 1940-tallet til i dag. Politikk, kunst og kjærlighet. Nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap. ISBN: 9788230402658. Scandinavian Academic Press. .. s 241 - 286.
  • Slotnes, Oda Sagebakken (2019). Hvorfor stjeler Agnete Lindemann? En lesning av Amalie Skrams skuespill Agnete. Årbok - Amalie Skram-selskapet. ISSN: 0804-9920. 19s 191 - 216.
  • Brovold, Madelen; Slotnes, Oda Sagebakken (2019). Tendenser i resepsjonen av Av måneskinn gror det ingen ting.
  • Hellstrand, Ingvil Førland; Berg, Siv Frøydis; Slotnes, Oda Sagebakken; Holm, Kim (2017). Monstermania.

Sist endret: 14.08.2020 17:08