Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Niri Ragnvald Johnsen

Tilknyttet UiA

 
Kontor:
51108B ( Universitetsveien 51, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Faglige interesser

 • Politisk idéhistorie
 • Skandinavisme
 • Nasjonalisme
 • Begrepshistorie
 • Pressehistorie
 • Filhellenisme

Allmenn formidling

Norske Historiedager 2019

Sesjon 20: Nasjonens historieskriving - nasjonale, transnasjonale og internasjonale perspektive

Niri Ragnvald Johnsen, "Skandinavismen og norsk nasjonalitet hos P.A. Munch"

Bidrag til temaheftet "Norden og nordisk samarbeid", utgitt av Noregs ungdomslag i forbindelse med kunnskapstevlinga "Kven veit?"i 2019

Niri Ragnvald Johnsen, "Kva var skandinavismen?" i Temahefte for kunnskapstevlinga Kven veit? 2019: Norden og nordisk samarbeid: 20-21.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Johnsen, Niri Ragnvald (2023). Et oppkomme av glemt arbeiderradikalisme? Det Norske Arbeider-Blad i 1854. Arbeiderhistorie. ISSN: 0801-7778. 37 (1). s 6 - 23. doi:10.18261/arbeiderhistorie.37.1.2.
 • Johnsen, Niri Ragnvald (2023). Pan-nationalisms Across Borders: Scandinavianism in the community of nations, 1830−1870. Nordic Experiences in Pan-nationalisms: A Reappraisal and Comparison, 1840-1940. ISBN: 9781032444444. Routledge. 6. s 99 - 116.
 • Johnsen, Niri Ragnvald (2021). Inkonsekvent og omskiftelig? P.A. Munchs forhold til skandinavismen og idéen om en nordisk nasjonalitet. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 100 (2). s 116 - 130. doi:10.18261/issn.1504-2944-2021-02-03.
 • Johnsen, Niri Ragnvald (2020). En norsk filhellenisme, eller filhellenismen i Norge? Norske reaksjoner og synspunkter på den greske uavhengighetskrigen 1821-1829. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN: 0802-7005. (3). s 116 - 126.
 • Johnsen, Niri Ragnvald (2022). Internasjonale nettverk og skandinavistiske orienteringer.
 • Johnsen, Niri Ragnvald (2022). Norwegian Philhellenism - or Philhellenism in Norway?.
 • Johnsen, Niri Ragnvald (2020). "'Hvo kjender Opinionen': Rivaliserende oppfatninger om pressens politiske rolle i Skandinavia, ca. 1810-1880", paper til mediehistoriegruppen på Norsk Medieforskerlags digitale konferanse ved UiO, 22.-23. oktober 2020.

Sist endret: 23.08.2023 15:08