0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
51108B ( Universitetsveien 51, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Jeg er utdannet historiker med master fra Universitetet i Oslo (2018). Masteroppgaven omhandlet skandinaviske samlingsnasjonalisters transnasjonale agitasjon for et samlet Skandinavia i perioden 1848-1864. I doktorgradsprosjektet mitt undersøker jeg utviklingen av opinionsbegrepet i skandinavisk presse på 1800-tallet, og hvordan forskjellige interessegrupper forsøkte å vinne politisk innflytelse gjennom å framstille seg selv som bærere av opinionen, folkeviljen eller folkets røst.

Faglige interesser

  • Politisk idéhistorie
  • Skandinavisme
  • Nasjonalisme
  • Begrepshistorie
  • Pressehistorie
  • Filhellenisme

Prosjekter

Doktorgradsprosjektet mitt er en undersøkelse av pressens politiske rolle i de skandinaviske landene på 1800-tallet. Hvordan så man i samtiden på pressen? Var den en opinionsbærer, en folkeoppdrager eller folkets kontrollorgan overfor styresmaktene? 

Prosjektet bærer arbeidstittelen: «Hvo kjender Opinionen?»: Rivaliserende oppfatninger av pressens politiske rolle i perioden 1810-1880.

I et forsøk på å avdekke forskjeller og likheter mellom de forskjellige skandinaviske landene blir det anlagt et transnasjonalt og komparativt perspektiv.

Allmenn formidling

Norske Historiedager 2019

Sesjon 20: Nasjonens historieskriving - nasjonale, transnasjonale og internasjonale perspektive

Niri Ragnvald Johnsen, "Skandinavismen og norsk nasjonalitet hos P.A. Munch"

Bidrag til temaheftet "Norden og nordisk samarbeid", utgitt av Noregs ungdomslag i forbindelse med kunnskapstevlinga "Kven veit?"i 2019

Niri Ragnvald Johnsen, "Kva var skandinavismen?" i Temahefte for kunnskapstevlinga Kven veit? 2019: Norden og nordisk samarbeid: 20-21.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Johnsen, Niri Ragnvald (2020). En norsk filhellenisme, eller filhellenismen i Norge? Norske reaksjoner og synspunkter på den greske uavhengighetskrigen 1821-1829. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN: 0802-7005. (3).
  • Johnsen, Niri Ragnvald (2019). Grenseoverskridende debatt? Utviklingen av en transnasjonal, skandinavistisk presseoffentlighet i perioden 1848-1864.
  • Johnsen, Niri Ragnvald (2019). Skandinavismen og norsk nasjonalitet hos P.A. Munch.

Sist endret: 19.08.2020 17:08