0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
51108B ( Universitetsveien 51, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Jeg er utdannet historiker med master fra Universitetet i Oslo (2018). Masteroppgaven omhandler skandinaviske samlingsnasjonalisters målrettede og koordinerte agitasjon for et samlet Skandinavia i perioden 1848-1864.

Faglige interesser

  • Pressehistorie
  • Skandinavisme
  • Nasjonalisme
  • Politisk idéhistorie
  • Transnasjonal historie
  • Begrepshistorie
  • Offentlighetsteori
  • Historiografi
  • Filhellenisme

Prosjekter

Doktorgradsprosjektet mitt er en undersøkelse av pressens politiske rolle i de skandinaviske landene på 1800-tallet. Hvordan så man i samtiden på pressen? Var den en opinionsbærer, en folkeoppdrager eller folkets kontrollorgan overfor styresmaktene? 

Prosjektet bærer arbeidstittelen: «Hvo kjender Opinionen?»: Rivaliserende oppfatninger av pressens politiske rolle i perioden 1830-1870, med fokus på ordskiftet rundt skandinavismen.

I et forsøk på å avdekke forskjeller og likheter mellom de forskjellige skandinaviske landene blir det anlagt et transnasjonalt og komparativt perspektiv.

Allmenn formidling

Norske Historiedager 2019

Sesjon 20: Nasjonens historieskriving - nasjonale, transnasjonale og internasjonale perspektive

Niri Ragnvald Johnsen, "Skandinavismen og norsk nasjonalitet hos P.A. Munch"

Bidrag til temaheftet "Norden og nordisk samarbeid", utgitt av Noregs ungdomslag i forbindelse med kunnskapstevlinga "Kven veit?"i 2019

Niri Ragnvald Johnsen, "Kva var skandinavismen?" i Temahefte for kunnskapstevlinga Kven veit? 2019: Norden og nordisk samarbeid: 20-21.

Sist endret: 16.10.2019 18:10