Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
51108B ( Universitetsveien 51, Kristiansand )
Kontortid:
Etter avtale

Jeg er utdannet historiker med master fra Universitetet i Oslo (2018). Masteroppgaven omhandlet skandinaviske samlingsnasjonalisters transnasjonale agitasjon for et samlet Skandinavia i perioden 1848-1864. I doktorgradsprosjektet mitt undersøker jeg utviklingen av opinionsbegrepet i skandinavisk presse på 1800-tallet, og hvordan forskjellige interessegrupper forsøkte å vinne politisk innflytelse gjennom å framstille seg selv som bærere av opinionen, folkeviljen eller folkets røst.

Faglige interesser

 • Politisk idéhistorie
 • Skandinavisme
 • Nasjonalisme
 • Begrepshistorie
 • Pressehistorie
 • Filhellenisme

Prosjekter

Doktorgradsprosjektet mitt er en undersøkelse av pressens politiske rolle i de skandinaviske landene på 1800-tallet. Hvordan så man i samtiden på pressen? Var den en opinionsbærer, en folkeoppdrager eller folkets kontrollorgan overfor styresmaktene? 

Prosjektet bærer arbeidstittelen: «Hvo kjender Opinionen?»: Rivaliserende oppfatninger av pressens politiske rolle i perioden 1810-1880.

I et forsøk på å avdekke forskjeller og likheter mellom de forskjellige skandinaviske landene blir det anlagt et transnasjonalt og komparativt perspektiv.

Jeg er også tilknyttet forskningsprosjektet "Nordic Civil Societies: Global, Transnational and Regional Encounters since 1800", UiO:Norden: https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/nordic/research/research-groups/nordic-civil-societies/index.html

Allmenn formidling

Norske Historiedager 2019

Sesjon 20: Nasjonens historieskriving - nasjonale, transnasjonale og internasjonale perspektive

Niri Ragnvald Johnsen, "Skandinavismen og norsk nasjonalitet hos P.A. Munch"

Bidrag til temaheftet "Norden og nordisk samarbeid", utgitt av Noregs ungdomslag i forbindelse med kunnskapstevlinga "Kven veit?"i 2019

Niri Ragnvald Johnsen, "Kva var skandinavismen?" i Temahefte for kunnskapstevlinga Kven veit? 2019: Norden og nordisk samarbeid: 20-21.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Johnsen, Niri Ragnvald (2021). Inkonsekvent og omskiftelig? P.A. Munchs forhold til skandinavismen og idéen om en nordisk nasjonalitet. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 100 (2). s 116 - 130. doi:10.18261/issn.1504-2944-2021-02-03.
 • Johnsen, Niri Ragnvald (2020). En norsk filhellenisme, eller filhellenismen i Norge? Norske reaksjoner og synspunkter på den greske uavhengighetskrigen 1821-1829. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN: 0802-7005. (3). s 116 - 126.
 • Johnsen, Niri Ragnvald (2022). Internasjonale nettverk og skandinavistiske orienteringer.
 • Johnsen, Niri Ragnvald (2022). Norwegian Philhellenism - or Philhellenism in Norway?.
 • Johnsen, Niri Ragnvald (2020). "'Hvo kjender Opinionen': Rivaliserende oppfatninger om pressens politiske rolle i Skandinavia, ca. 1810-1880", paper til mediehistoriegruppen på Norsk Medieforskerlags digitale konferanse ved UiO, 22.-23. oktober 2020.
 • Johnsen, Niri Ragnvald (2019). "Kva var skandinavismen?" i Temahefte for kunnskapstevlinga Kven veit? : Norden og nordisk samarbeid (s. 20-21). Noregs Ungdomslag 2019..
 • Johnsen, Niri Ragnvald (2019). Grenseoverskridende debatt? Utviklingen av en transnasjonal, skandinavistisk presseoffentlighet i perioden 1848-1864.

Sist endret: 28.09.2020 13:09