0
Hopp til hovedinnhold

Nina Kyllingstad

Stipendiat

PhD stipendiat

Nina har en bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Agder og Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Tyskland. Videre har hun en master i innovasjon og kunnskapsutvikling fra Universitetet i Agder. For tiden arbeider hun med en PhD i innovasjon og regional næringsutvikling. 

I tillegg til stillingen på UiA, er Nina ansatt som forsker hos Agderforskning i en 25 % stilling. 

Nina har publisert artikler i European Planning Studies og Higher Education Policy, samt et bokkapittel publisert av Routledge. 

Faglige interesser

Ninas interessefelt er innovasjon, regional næringsutvikling, kunnskapsutvikling, regionale innovasjonssystemer og høyere utdanning. 

Prosjekter

NORSI http://norsi.no/

Ekspertområder

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail