0
Hopp til hovedinnhold

Nina Kyllingstad

Stipendiat

PhD stipendiat

Nina Kyllingstad har en bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Agder og Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Tyskland. Videre har hun en master i innovasjon og kunnskapsutvikling fra Universitetet i Agder. For tiden arbeider hun med en PhD i innovasjon og regional næringsutvikling. 

I tillegg til stillingen på UiA, er Kyllingstad ansatt som forsker hos NORCE i en 25 % stilling. 

Kyllingstad har publisert artikler i European Planning Studies, Higher Education Policy, Norsk Geografisk tidsskrift, samt to bokkapittel publisert av Routledge. 

Faglige interesser

Ninas interessefelt er innovasjon, regional næringsutvikling, kunnskapsutvikling, regionale innovasjonssystemer og høyere utdanning. 

Prosjekter

NORSI http://norsi.no/

Vitenskapelige publikasjoner

  • Isaksen, Arne Kyllingstad, Nina Rypestøl, Jan Ole Schulze-Krogh, Ann Camilla (2019). Entrepreneurial discovery processes in different regional contexts: A conceptual discussion. The Entrepreneurial Discovery Process and Regional Development. New Knowledge Emergence, Conversion and Exploitation. ISBN: 978-1-138-57455-7. Routledge. Chapter 2. s 35 - 53.
  • Isaksen, Arne Kyllingstad, Nina Rypestøl, Jan Ole Schulze-Krogh, Ann Camilla (2018). Differentiated regional entrepreneurial discovery processes. A conceptual discussion and empirical illustration from three emergent clusters.. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. doi:10.1080/09654313.2018.1530143.
  • Kyllingstad, Nina Rypestøl, Jan Ole (2018). Towards a more sustainable process industry: A single case study of restructuring within the Eyde process industry cluster. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. s 1 - 10. doi:10.1080/00291951.2018.1520292.
  • Hauge, Elisabeth S. Kyllingstad, Nina Mæhle, Natalia Schulze-Krogh, Ann Camilla (2017). Developing cross-industry innovation capability: regional drivers and indicators within firms. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 25 (3). s 388 - 405. doi:10.1080/09654313.2016.1276158.
  • Kyllingstad, Nina Karlsen, James Tommy Smidova, Mikaela Smidova, Olga (2017). Regional Development: Lifelong Learning as a Priority in Norway and the Czech Republic?. Higher Education Policy. ISSN: 0952-8733. 30 (4). s 499 - 516.
  • Kyllingstad, Nina Hauge, Elisabeth S. (2016). Knowledge transfer in different regional contexts. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 3. s 61 - 74.
  • Kyllingstad, Nina (2019). Mechanisms and barriers for regional industrial path development: the case of the Centre for research based innovation offshore mechatronics.
  • Kyllingstad, Nina (2019). Barriers for new regional industrial development.

Ekspertområder

Sist endret: 8.11.2018 09:11

Send studiet på mail