Nina Kyllingstad - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Nina Kyllingstad

Stipendiat

PhD stipendiat

E-post:
nina.kyllingstad@uia.no
Telefon:
474 46 437
Avdeling:
Institutt for arbeidsliv og innovasjon

Prosjekter

NORSI http://norsi.no/

Bakgrunn

Nina har en bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Agder og Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Tyskland. Videre har hun en master i innovasjon og kunnskapsutvikling fra Universitetet i Agder. For tiden arbeider hun med en PhD i innovasjon og regional næringsutvikling. 

I tillegg til stillingen på UiA, er Nina ansatt som forsker hos Agderforskning i en 25 % stilling. 

Nina har publisert artikler i European Planning Studies og Higher Education Policy, samt et bokkapittel publisert av Routledge. 

Faglige interesser

Ninas interessefelt er innovasjon, regional næringsutvikling, kunnskapsutvikling, regionale innovasjonssystemer og høyere utdanning. 

Last changed: 2017-12-13 11:28:14

Fagområder

Send studiet på mail