0
Hopp til hovedinnhold

Nina Kyllingstad

Stipendiat

PhD stipendiat

Nina Kyllingstad har en bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Agder og Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Tyskland. Videre har hun en master i innovasjon og kunnskapsutvikling fra Universitetet i Agder. For tiden arbeider hun med en PhD i innovasjon og regional næringsutvikling. 

I tillegg til stillingen på UiA, er Kyllingstad ansatt som forsker hos NORCE i en 25 % stilling. 

Kyllingstad har publisert artikler i European Planning Studies, Higher Education Policy, Norsk Geografisk tidsskrift, samt to bokkapittel publisert av Routledge. 

Faglige interesser

Ninas interessefelt er innovasjon, regional næringsutvikling, kunnskapsutvikling, regionale innovasjonssystemer og høyere utdanning. 

Prosjekter

NORSI http://norsi.no/

Vitenskapelige publikasjoner

 • Isaksen Arne, Kyllingstad Nina, Rypestøl Jan Ole, Schulze-Krogh Ann Camilla, Differentiated regional entrepreneurial discovery processes. A conceptual discussion and empirical illustration from three emergent clusters. (2018). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. doi: 10.1080/09654313.2018.1530143
 • Kyllingstad Nina, Rypestøl Jan Ole, Towards a more sustainable process industry: A single case study of restructuring within the Eyde process industry cluster (2018). Norsk Geografisk Tidsskrift . ISSN 0029-1951. s 1 - 10 doi: 10.1080/00291951.2018.1520292
 • Hauge Elisabeth S., Kyllingstad Nina, Mæhle Natalia, Schulze-Krogh Ann Camilla, Developing cross-industry innovation capability: regional drivers and indicators within firms (2017). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 25 (3), s 388 - 405 doi: 10.1080/09654313.2016.1276158
 • Kyllingstad Nina, Karlsen James Tommy, Smidova Mikaela, Smidova Olga, Regional Development: Lifelong Learning as a Priority in Norway and the Czech Republic? (2017). Higher Education Policy . ISSN 0952-8733. 30 (4), s 499 - 516
 • Kyllingstad Nina, Hauge Elisabeth S., Knowledge transfer in different regional contexts (2016).
 • Isaksen Arne, Kyllingstad Nina, Rypestøl Jan Ole, Schulze-Krogh Ann Camilla, Differentiated regional entrepreneurial discovery processes. A conceptual discussion and empirical illustration from three emergent clusters. (2018). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. doi: 10.1080/09654313.2018.1530143
 • Kyllingstad Nina, Rypestøl Jan Ole, Towards a more sustainable process industry: A single case study of restructuring within the Eyde process industry cluster (2018). Norsk Geografisk Tidsskrift . ISSN 0029-1951. s 1 - 10 doi: 10.1080/00291951.2018.1520292
 • Kyllingstad Nina, Karlsen James Tommy, Smidova Mikaela, Smidova Olga, Regional Development: Lifelong Learning as a Priority in Norway and the Czech Republic? (2017). Higher Education Policy . ISSN 0952-8733. 30 (4), s 499 - 516
 • Hauge Elisabeth S., Kyllingstad Nina, Mæhle Natalia, Schulze-Krogh Ann Camilla, Developing cross-industry innovation capability: regional drivers and indicators within firms (2017). European Planning Studies . ISSN 0965-4313. 25 (3), s 388 - 405 doi: 10.1080/09654313.2016.1276158
 • Strickert Sissel, Rypestøl Jan Ole, Kyllingstad Nina, Omstilling Agder - En gjennomgang av gründertiltaket Veksthuset i en ekstraordinær tid (2017).
 • Kyllingstad Nina, Hauge Elisabeth S., Knowledge transfer in different regional contexts (2016).
 • Kvinen Tor Geir, Nyhus Ellen K., Wallevik Kristin, Kyllingstad Nina, Sørlandets ukjente verdensmestre. Hvem er de og hva kjennetegner dem? (2016).

Ekspertområder

Sist endret: 8.11.2018 09:11

Send studiet på mail