0
Hopp til hovedinnhold

Nina Kyllingstad

Stipendiat

PhD stipendiat

 
Kontor:
A159 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Nina Kyllingstad har en bachelor i statsvitenskap fra Universitetet i Agder og Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Tyskland. Videre har hun en master i innovasjon og kunnskapsutvikling fra Universitetet i Agder. For tiden arbeider hun med en PhD i innovasjon og regional næringsutvikling. 

I tillegg til stillingen på UiA, er Kyllingstad ansatt som forsker hos NORCE i en 25 % stilling. 

Kyllingstad har publisert artikler i European Planning Studies, Higher Education Policy, Norsk Geografisk tidsskrift, samt to bokkapittel publisert av Routledge. 

Faglige interesser

Ninas interessefelt er innovasjon, regional næringsutvikling, kunnskapsutvikling, regionale innovasjonssystemer og høyere utdanning. 

Prosjekter

NORSI http://norsi.no/

Vitenskapelige publikasjoner

  • Kyllingstad, Nina (2019). Barriers for new regional industrial development.
  • Kyllingstad, Nina (2019). Mechanisms and barriers for regional industrial path development: the case of the Centre for research based innovation offshore mechatronics.
  • Kyllingstad, Nina (2019). Barriers for new regional industrial development.

Ekspertområder

Sist endret: 8.11.2018 09:11