0
Hopp til hovedinnhold

Nils Ulltveit-Moe

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
A3103 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

UTDANNING

2014 PhD i informasjons- og kommunikasjonsteknologi, avhandlingstittel: Personvern-forbedret nettverksovervåking fra Fakultet for Teknologi og Realfag / Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder, Norge.

1991 Sivilingeniør i kybernetikk / prosesskontroll, Høgskolesenteret i Rogaland, nå Universitetet i Stavanger, Norge.

1989 Ingeniør (Bachelorgrad) i telekommunikasjon, Agder Ingeniør og Distriktshøgskole, nå Universitetet i Agder, Norge.


LØPENDE OG TIDIGE POSISJONER

2014-nåværende førsteamanuensis, UIA, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

2009-2014 Stipendiat, PhD-studie, UIA, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

1998-2009 Universitetslektor, Universitetshøgskolen i Agder, senere UIA, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

2004-2005 Teknisk prosjektleder for Eydehavnportalen, Aust-Agder Kulturhistoriske Senter.

2001-2004 Programvareutvikler Telenor Security Operations Center (tidligere Proseq AS), Norge.

1992-1998 Programvareutvikler, Ericsson AS, Norge

Faglige interesser

Mine faglige interesser handler hovedsaklig om sikkerhets- og personvernrelaterte problemer, med fokus på sikkerhet i kritiske infrastrukturer (trafikk, energi og smartnett), samt mekanismer for personvern, tilgangskontroll, innbruddssensor og brukervennlig personvern og sikkerhet. Jeg har undervisning og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå fra 1998 og doktorgrad fra 2017. Emnene fokuserer på IKT, med noen gjesteforelesninger i Fornybar energi. Emner omfatter:

Informasjonssikkerhet
Datakommunikasjon
Operativsystemer og systemprogrammering
Klient / server programmering
Katalogtjenester og databaseadministrasjon
Webmining og dataanalyse

Aktuelle kurs:

Jeg underviser i dag på følgende kurs ved UIA:

IKT 439 Informasjonssikkerhet
DAT204 Datakommunikasjon

Prosjekter

PROJEKTER OG FORSKNINGSGRUPPER:

Medlem av Senter for Integrert Nødhåndtering (CIEM) ved UiA, http://ciem.uia.no, og har deltatt i følgende forskningsprosjekter:

EU-prosjekter:

 •   2014 - 2017 EU FP7 SEMIAH (Skalerbar Energihåndteringsinfrastruktur for Husholdninger), arbeidspakkeleder for WP8-sikkerhet og personvern.
 •   2012 - 2015 EU FP7 PRECYSE (Forebygging og reaksjon på data-angrep mot kritisk infrastruktur), arbeidspakkeleder for WP2 Metodikk.
 •   2004 - 2008 EIAO for EUs RP6 (Europeisk Internett Tilgjengelighetsobservatorium), som fokuserer på datautvinning, webtilgjengelighet og universell design.

Nasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter:

 •   2017 Grønnkontakt AS: Smart lading ved hjelp av OCPP 1.6.
 •   2015 - 2016 NC Spectrum AS: Sikkerhetsspørsmål i SCADA-systemer, finansiert av Innovasjon Norge.
 •   2015 DIGIN: Sikkerhet i Industrial IoT, finansiert av VRI Agder.
 •   2004 - 2005 Aust-Agder Kulturhistoriske Senter: Teknisk prosjektleder for Eydehavnportalen finansiert av ABM Utvikling.
 •   2002 - 2004 Proseq / Telenor TSOC: "Lavpris sensor for administrert distribuert IT-sikkerhetstjeneste" finansiert av Forskningsrådet under Skattefunn-programmet, prosjektnummer 21593.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Waagsnes Henrik, Ulltveit-Moe Nils, Intrusion Detection System Test Framework for SCADA Systems (2018).
 • Hakbilen Onur, Perinparajan Piraveen, Eikeland Michael, Ulltveit-Moe Nils, SAFEPASS - Presenting a Convenient, Portable and Secure Password Manager (2018).
 • Ulltveit-Moe Nils, Gjøsæter Terje, Assev Sigurd M., Øysæd Halvard, Towards Efficient Teacher Assisted Assignment Marking Using Ranking Metrics (2017).
 • Ulltveit-Moe Nils, Oleshchuk Vladimir, Enforcing mobile security with location-aware role-based access control (2013). Security and Communication Networks . ISSN 1939-0114. 9 (5), s 429 - 439 doi: 10.1002/sec.879
 • Ulltveit-Moe Nils, Pfrang Steffen, Erdödi Lazlo, Nebot Héctor, Mitigating Local Attacks Against a City Traffic Controller (2016).
 • Ulltveit-Moe Nils, Assev Sigurd M., Gjøsæter Terje, Øysæd Halvard, Streamlining Assessment using a Knowledge Metric (2016).
 • Nergaard Henrik, Ulltveit-Moe Nils, Gjøsæter Terje, ViSPE: A Graphical Policy Editor for XACML (2016).
 • Nergaard Henrik, Ulltveit-Moe Nils, Gjøsæter Terje, A Scratch-based Graphical Policy Editor for XACML (2015).
 • Ulltveit-Moe Nils, Oleshchuk Vladimir, A novel policy-driven reversible anonymisation scheme for XML-based services (2015). Information Systems . ISSN 0306-4379. 48 s 164 - 178 doi: 10.1016/j.is.2014.05.007
 • Ai Songpu, Kolhe Mohan Lal, Lei Jiao, Ulltveit-Moe Nils, Zhang Qi, Domestic demand predictions considering influence of external environmental parameters (2015).
 • Ulltveit-Moe Nils, Nergaard Henrik, Gjøsæter Terje, Betts Jennifer, XACML Privacy Policy Editor for Critical Infrastructures (2015).
 • Ulltveit-Moe Nils A roadmap towards improving managed security services from a privacy perspective (2014). Ethics and Information Technology . ISSN 1388-1957. 16 (3), s 227 - 240 doi: 10.1007/s10676-014-9348-3
 • Gjøsæter Terje, Ulltveit-Moe Nils, Kolhe Mohan Lal, Hylsberg Jacobsen Rune, Malki Ebeid Emad Samuel, Security and Privacy in the SEMIAH Home Energy Management System (2014).
 • Ulltveit-Moe Nils, Gjøsæter Terje, Assev Sigurd M., Køien Geir Myrdahl, Oleshchuk Vladimir, Privacy handling for critical information infrastructures (2013).
 • Ulltveit-Moe Nils, Oleshchuk Vladimir, Decision-cache based XACML authorisation and anonymisation for XML documents (2012). Computer Standards & Interfaces . ISSN 0920-5489. 34 (6), s 527 - 534 doi: 10.1016/j.csi.2011.10.007
 • Ulltveit-Moe Nils, Oleshchuk Vladimir, Mobile Security with Location-Aware Role-Based Access Control (2012).
 • Ulltveit-Moe Nils, Oleshchuk Vladimir, A Composite Privacy Leakage Indicator (2011). Wireless personal communications . ISSN 0929-6212. 61 (3), s 511 - 526 doi: 10.1007/s11277-011-0383-7
 • Ulltveit-Moe Nils, Oleshchuk Vladimir A, Køien Geir M., Location-Aware Mobile Intrusion Detection with Enhanced Privacy in a 5G Context (2011). Wireless personal communications . ISSN 0929-6212. 57 (3), s 317 - 338 doi: 10.1007/s11277-010-0069-6
 • Ulltveit-Moe Nils, Oleshchuk Vladimir, PRIvacy LEakage Methodology (PRILE) for IDS Rules (2010). IFIP Advances in Information and Communication Technology . ISSN 1868-4238. 320 s 213 - 225 doi: 10.1007/978-3-642-14282-6_17
 • Oleshchuk Vladimir, Ulltveit-Moe Nils, PRIvacy LEakage Methodology (PRILE) for IDS rules (2010).
 • Ulltveit-Moe Nils, Oleshchuk Vladimir, Privacy Violation Classification of Snort Ruleset (2010).
 • Oleshchuk Vladimir, Ulltveit-Moe Nils, Two Tiered Privacy Enhanced Intrusion Detection System Architecture (2009).
 • Ulltveit-Moe Nils, Olsen Morten Goodwin, Pillai Anand Balachandran, Thomsen Christian, Gjøsæter Terje, Snaprud Mikael Odd H., Architecture for large-scale automatic web accessibility evaluation based on the UWEM methodology (2008).
 • Radianti Jaziar, Ulltveit-Moe Nils, Classification of Malicious Tools in Underground Markets for Vulnerabilities (2008).
 • Ulltveit-Moe Nils Måling av utvalgte tilgjengelighetsindikatorer på norske offentlige nettsteder (2008).
 • Snaprud Mikael Odd H., Ulltveit-Moe Nils, Balachandran Anand Pillai, Olsen Morten Goodwin, A proposed architecture for large scale web accessibility assessment (2006). Lecture Notes in Computer Science . ISSN 0302-9743. 4061 s 234 - 241
 • Bühler Christian, Heck Helmut, Perlick O., Nietzio Annika, Ulltveit-Moe Nils, Interpreting results from large scale automatic evaluation of web accessibility (2006). Lecture Notes in Computer Science . ISSN 0302-9743. 4061 s 184 - 191
 • Ulltveit-Moe, Nils (2014). Privacy-enhanced Network Monitoring. ISBN 978-82-7117-762-1. 277 s.
 • Pietrzak Barbara, Ward Adrian, Cheung Man Kit, Schwendimann Beat A., Mollaoglu Gurkan, Duong Michael Tran, Ulltveit-Moe Nils, Allareddy Veerasthpusrush, Dutton-Regester Ken, Zhang Jiang, Scult Matthew A., Naz Saima, Singh Poonam C., Yan Hong Young, Isaacson Kyle, Dennis Allison F., Al-Humaidan Eyad Ibrahim, Beardsley Felicia Rounds, Lo Cody, Sood Prashant, Jones Tyler, Nieuwenhuis Rense, Ali Basant A., Yu Kun-Hsing, Arthur Patrick Kobina, Kumar Brijesh, Chen Alexander, Buschke Falko, Cingl Lubomír, Zaidi Syed Shan-e-Ali, O'Mullane Anthony Peter, Coetzee Vinet, Konstantinides Nikos, Education for the future (2018). Science . ISSN 0036-8075. 360 (6396), s 1409 - 1412 doi: 10.1126/science.aau3877
 • Hakbilen Onur, Perinparajan Piraveen, Eikeland Michael, Ulltveit-Moe Nils, SAFEPASS - Presenting a Convenient, Portable and Secure Password Manager (2018).
 • Waagsnes Henrik, Ulltveit-Moe Nils, Intrusion Detection System Test Framework for SCADA Systems (2018).
 • Ulltveit-Moe Nils, Gjøsæter Terje, Assev Sigurd M., Øysæd Halvard, Towards Efficient Teacher Assisted Assignment Marking Using Ranking Metrics (2017).
 • Ulltveit-Moe Nils Inportance of Cyber Security to Secure Microgrid Control System Networks (2017).
 • Ulltveit-Moe Nils Horizon 2020 Secure Societies European Info Day and Brokerage Event Brussels, 5-6 April 2016, University of Agder (2016).
 • Carulli Marco, Ulltveit-Moe Nils, Apuzzo Gian Matteo, Collaborative Research Projects at University of Agder - Do's and Dont's (2016).
 • Ulltveit-Moe Nils, Assev Sigurd M., Gjøsæter Terje, Øysæd Halvard, Streamlining Assessment using a Knowledge Metric (2016).
 • Ulltveit-Moe Nils, Pfrang Steffen, Erdödi Lazlo, Nebot Héctor, Mitigating Local Attacks Against a City Traffic Controller (2016).
 • Nergaard Henrik, Ulltveit-Moe Nils, Gjøsæter Terje, ViSPE: A Graphical Policy Editor for XACML (2016).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail