Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Nils Ulltveit-Moe

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
A3103 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

UTDANNING

2014 PhD i informasjons- og kommunikasjonsteknologi, avhandlingstittel: Personvern-forbedret nettverksovervåking fra Fakultet for Teknologi og Realfag / Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Universitetet i Agder, Norge.

1991 Sivilingeniør i kybernetikk / prosesskontroll, Høgskolesenteret i Rogaland, nå Universitetet i Stavanger, Norge.

1989 Ingeniør (Bachelorgrad) i telekommunikasjon, Agder Ingeniør og Distriktshøgskole, nå Universitetet i Agder, Norge.


LØPENDE OG TIDIGE POSISJONER

2014-nåværende førsteamanuensis, UIA, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

2009-2014 Stipendiat, PhD-studie, UIA, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

1998-2009 Universitetslektor, Universitetshøgskolen i Agder, senere UIA, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

2004-2005 Teknisk prosjektleder for Eydehavnportalen, Aust-Agder Kulturhistoriske Senter.

2001-2004 Programvareutvikler Telenor Security Operations Center (tidligere Proseq AS), Norge.

1992-1998 Programvareutvikler, Ericsson AS, Norge

Faglige interesser

Mine faglige interesser handler hovedsaklig om sikkerhets- og personvernrelaterte problemer, med fokus på sikkerhet i kritiske infrastrukturer (trafikk, energi og smartnett), samt mekanismer for personvern, tilgangskontroll, innbruddssensor og brukervennlig personvern og sikkerhet. Jeg har undervisning og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå fra 1998 og doktorgrad fra 2017. Emnene fokuserer på IKT, med noen gjesteforelesninger i Fornybar energi. Emner omfatter:

Informasjonssikkerhet
Datakommunikasjon
Operativsystemer og systemprogrammering
Klient / server programmering
Katalogtjenester og databaseadministrasjon
Webmining og dataanalyse

Aktuelle kurs:

Jeg underviser i dag på følgende kurs ved UIA:

IKT 439 Informasjonssikkerhet
DAT204 Datakommunikasjon

Prosjekter

PROJEKTER OG FORSKNINGSGRUPPER:

Medlem av Senter for Integrert Nødhåndtering (CIEM) ved UiA, http://ciem.uia.no, og har deltatt i følgende forskningsprosjekter:

EU-prosjekter:

 •   2014 - 2017 EU FP7 SEMIAH (Skalerbar Energihåndteringsinfrastruktur for Husholdninger), arbeidspakkeleder for WP8-sikkerhet og personvern.
 •   2012 - 2015 EU FP7 PRECYSE (Forebygging og reaksjon på data-angrep mot kritisk infrastruktur), arbeidspakkeleder for WP2 Metodikk.
 •   2004 - 2008 EIAO for EUs RP6 (Europeisk Internett Tilgjengelighetsobservatorium), som fokuserer på datautvinning, webtilgjengelighet og universell design.

Nasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter:

 •   2017 Grønnkontakt AS: Smart lading ved hjelp av OCPP 1.6.
 •   2015 - 2016 NC Spectrum AS: Sikkerhetsspørsmål i SCADA-systemer, finansiert av Innovasjon Norge.
 •   2015 DIGIN: Sikkerhet i Industrial IoT, finansiert av VRI Agder.
 •   2004 - 2005 Aust-Agder Kulturhistoriske Senter: Teknisk prosjektleder for Eydehavnportalen finansiert av ABM Utvikling.
 •   2002 - 2004 Proseq / Telenor TSOC: "Lavpris sensor for administrert distribuert IT-sikkerhetstjeneste" finansiert av Forskningsrådet under Skattefunn-programmet, prosjektnummer 21593.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Konara, Konara Mudiyanselage Sandun Y.; Kolhe, Mohan Lal; Ulltveit-Moe, Nils; Balapuwaduge, Indika A.M. (2023). Optimal Utilization of Charging Resources of Fast Charging Station with Opportunistic Electric Vehicle Users. Batteries. ISSN: 2313-0105. 9 (2). doi:10.3390/batteries9020140.
 • Konara, Konara Mudiyanselage Sandun Y.; Kolhe, Mohan Lal; Ulltveit-Moe, Nils; Balapuwaduge, Indika A.M. (2023). Reliability Enhancement of Fast Charging Station under Electric Vehicle Supply Equipment Failures and Repairs. Energies. ISSN: 1996-1073. 16 (6). doi:10.3390/en16062933.
 • Sharma, Arvind; Kolhe, Mohan Lal; Konara, Konara Mudiyanselage Sandun Y.; Ulltveit-Moe, Nils; Muddineni, Kapil; Mudgal, Ashwini; Garud, Shirish (2020). Performance assessment of institutional photovoltaic based energy system for operating as a micro-grid. Sustainable Energy Technologies and Assessments. ISSN: 2213-1388. 37doi:10.1016/j.seta.2019.100563.
 • Sharma, Arvind; Kolhe, Mohan Lal; Ulltveit-Moe, Nils; Mudgal, Ashwini; Muddineni, Kapil; Garud, Shirish (2019). Comparative Analysis of Different Types of Micro-grid Architectures and Controls. 2018 International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking (ICACCCN), IEEE. ISBN: 978-1-5386-4119-4. IEEE. IEEE ICACCCN2018. s 1200 - 1208.
 • Sharma, Arvind; Kolhe, Mohan Lal; Konara, Konara Mudiyanselage Sandun Y.; Muddineni, Kapil; Mudgal, Ashwini; Garud, Shirish; Ulltveit-Moe, Nils (2019). Operational Analysis of Institutional Energy System for Developing a Micro-grid. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. ISSN: 1757-8981. 605 (1). doi:10.1088/1757-899X/605/1/012008.
 • Sharma, Arvind; Kolhe, Mohan Lal; Ulltveit-Moe, Nils; Muddineni, Kapil; Mudgal, Ashwini; Garud, Shirish (2019). Performance Analysis of Institutional Hybrid Energy System for Electrical Energy Tariffs. 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENERGY, ECOLOGY AND ENVIRONMENT (ICEEE 2019) AND 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL INTELLIGENT VEHICLES (ICEIV 2019). ISBN: 978-1-60595-645-9. DEStech Publishing Inc. ICEEE 2019/ICEIV 2019. s 221 - 224.
 • Sharma, Arvind; Kolhe, Mohan Lal; Konara, Konara Mudiyanselage Sandun Y.; Mudgal, Ashwini; Muddineni, Kapil; Garud, Shirish; Ulltveit-Moe, Nils (2019). Performance Assessment of Building Integrated Photovoltaic and Battery Energy System: A Case Study of TERI-Retreat Facilty in India. 2019 4thInternational Conference on Smart and Sustainable Technologies(SpliTech). ISBN: 978-953-290-091-0. IEEE. IEEE International Conference on Smart and Sustainable Technologies.
 • Sharma, Arvind; Kolhe, Mohan Lal; Ulltveit-Moe, Nils; Muddineni, Kapil; Mudgal, Ashwini; Garud, Shirish (2019). Voltage Rise Issues and Mitigation Techniques Due to High PV Penetration into the Distribution Network. 2018 International Conference on Automation and Computational Engineering (ICACE-2018) IEEE Catalog Number: CFP18P07 - ART. ISBN: 978-1-5386-5464-4. IEEE. IEEE ICACE. s 72 - 78.
 • Waagsnes, Henrik; Ulltveit-Moe, Nils (2018). Intrusion Detection System Test Framework for SCADA Systems. Proceedings of the 4th International Conference on Information Systems Security and Privacy. ISBN: 978-989-758-282-0. SciTePress. Papers. s 275 - 285.
 • Hakbilen, Onur; Perinparajan, Piraveen; Eikeland, Michael; Ulltveit-Moe, Nils (2018). SAFEPASS - Presenting a Convenient, Portable and Secure Password Manager. Proceedings of the 4th International Conference on Information Systems Security and Privacy. ISBN: 978-989-758-282-0. SciTePress. Papers. s 292 - 303.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Gjøsæter, Terje; Assev, Sigurd M.; Øysæd, Halvard (2017). Towards Efficient Teacher Assisted Assignment Marking Using Ranking Metrics. Computers Supported Education: 8th International Conference, CSEDU 2016, Rome, Italy, April 21-23, 2016, Revised Selected Papers. ISBN: 978-3-319-63184-4. Springer. Papers. s 359 - 379.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Oleshchuk, Vladimir (2013). Enforcing mobile security with location-aware role-based access control. Security and Communication Networks. ISSN: 1939-0114. 9 (5). s 429 - 439. doi:10.1002/sec.879.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Pfrang, Steffen; Erdödi, Lazlo; Nebot, Héctor (2016). Mitigating Local Attacks Against a City Traffic Controller. Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems Security and Privacy, ICISSP 2016, February 19-21, 2016, in Rome, Italy. ISBN: 978-989-758-167-0. SciTePress. Kapittel. s 209 - 218.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Assev, Sigurd M.; Gjøsæter, Terje; Øysæd, Halvard (2016). Streamlining Assessment using a Knowledge Metric. CSEDU 2016 Proceedings of the 8th International Conference on Computer Supported Education, proceedings volume 1. ISBN: 978-989-758-179-3. SciTePress. Kapittel. s 190 - 197.
 • Nergaard, Henrik; Ulltveit-Moe, Nils; Gjøsæter, Terje (2016). ViSPE: A Graphical Policy Editor for XACML. Information Systems Security and Privacy. ISBN: 978-3-319-27667-0. Springer Science+Business Media B.V.. Privacy and Confidentiality. s 107 - 121.
 • Nergaard, Henrik; Ulltveit-Moe, Nils; Gjøsæter, Terje (2015). A Scratch-based Graphical Policy Editor for XACML. 1st International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP 2015), ESEO, Angers, Loire Valley - France, 9-11 February 2015. ISBN: 978-989-758-081-9. SciTePress. Trust, Privacy and Confidentiality.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Oleshchuk, Vladimir (2014). A novel policy-driven reversible anonymisation scheme for XML-based services. Information Systems. ISSN: 0306-4379. 48s 164 - 178. doi:10.1016/j.is.2014.05.007.
 • Ai, Songpu; Kolhe, Mohan Lal; Lei, Jiao; Ulltveit-Moe, Nils; Zhang, Qi (2015). Domestic demand predictions considering influence of external environmental parameters. Industrial Informatics (INDIN), 2015 IEEE 13th International Conference on. ISBN: 978-1-4799-6649-3. IEEE conference proceedings. Energy and information technology. s 640 - 644.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Nergaard, Henrik; Gjøsæter, Terje; Betts, Jennifer (2015). XACML Privacy Policy Editor for Critical Infrastructures. Human Aspects of Information Security, Privacy, and Trust - Third International Conference, HAS 2015, Held as Part of HCI International 2015. ISBN: 978-3-319-20375-1. Springer. Security Technologies. s 705 - 716.
 • Ulltveit-Moe, Nils (2014). A roadmap towards improving managed security services from a privacy perspective. Ethics and Information Technology. ISSN: 1388-1957. 16 (3). s 227 - 240. doi:10.1007/s10676-014-9348-3.
 • Gjøsæter, Terje; Ulltveit-Moe, Nils; Kolhe, Mohan Lal; Hylsberg Jacobsen, Rune; Malki Ebeid, Emad Samuel (2014). Security and Privacy in the SEMIAH Home Energy Management System. Proceedings of the Work in Progress Session held in connection with SEAA 2014 the 40th EUROMICRO Conference on Software Engineering and Advanced Applications and DSD 2014 the 17th EUROMICRO Conference on Digital System Design. ISBN: 978-3-902457-40-0. Johannes Kepler University. Security and Privacy in the SEMIAH Home Energy Management System. s 23 - 24.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Gjøsæter, Terje; Assev, Sigurd M.; Køien, Geir Myrdahl; Oleshchuk, Vladimir (2013). Privacy handling for critical information infrastructures. Industrial Informatics (INDIN), 2013 11th IEEE International Conference on. ISBN: 978-1-4799-0752-6. IEEE conference proceedings. Kapittel. s 688 - 694.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Oleshchuk, Vladimir (2012). Decision-cache based XACML authorisation and anonymisation for XML documents. Computer Standards & Interfaces. ISSN: 0920-5489. 34 (6). s 527 - 534. doi:10.1016/j.csi.2011.10.007.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Oleshchuk, Vladimir (2012). Mobile Security with Location-Aware Role-Based Access Control. Security and Privacy in Mobile Information and Communication Systems. Third International ICST Conference, MobiSec 2011, Aalborg, Denmark, May 17-19, 2011, Revised Selected Papers. ISBN: 978-3-642-30244-2. Springer. Artikkel. s 172 - 183.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Oleshchuk, Vladimir (2011). A Composite Privacy Leakage Indicator. Wireless Personal Communications. ISSN: 0929-6212. 61 (3). s 511 - 526. doi:10.1007/s11277-011-0383-7.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Oleshchuk, Vladimir A; Køien, Geir M. (2011). Location-Aware Mobile Intrusion Detection with Enhanced Privacy in a 5G Context. Wireless Personal Communications. ISSN: 0929-6212. 57 (3). s 317 - 338. doi:10.1007/s11277-010-0069-6.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Oleshchuk, Vladimir (2010). PRIvacy LEakage Methodology (PRILE) for IDS Rules. IFIP Advances in Information and Communication Technology. ISSN: 1868-4238. 320s 213 - 225. doi:10.1007/978-3-642-14282-6_17.
 • Oleshchuk, Vladimir; Ulltveit-Moe, Nils (2010). PRIvacy LEakage Methodology (PRILE) for IDS rules. Privacy and Identity Management for Life. ISBN: 978-3-642-14281-9. Springer. kapittel. s 213 - 225.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Oleshchuk, Vladimir (2010). Privacy Violation Classification of Snort Ruleset. Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP), 2010 18th Euromicro International Conference on. ISBN: 978-1-4244-5672-7. IEEE conference proceedings. paper. s 654 - 658.
 • Oleshchuk, Vladimir; Ulltveit-Moe, Nils (2009). Two Tiered Privacy Enhanced Intrusion Detection System Architecture. IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 2009, IDAACS 2009. ISBN: 9781424449019. IEEE conference proceedings. s 8 - 14.
 • Ulltveit-Moe, Nils; Olsen, Morten Goodwin; Pillai, Anand Balachandran; Thomsen, Christian; Gjøsæter, Terje; Snaprud, Mikael Odd H. (2008). Architecture for large-scale automatic web accessibility evaluation based on the UWEM methodology. Norsk informatikkonferanse : NIK 2008. Tapir Akademisk Forlag. s 95 - 106.
 • Radianti, Jaziar; Ulltveit-Moe, Nils (2008). Classification of Malicious Tools in Underground Markets for Vulnerabilities. NISK 2008. Tapir Akademisk Forlag. s 19 - 32.
 • Ulltveit-Moe, Nils (2008). Måling av utvalgte tilgjengelighetsindikatorer på norske offentlige nettsteder. Statusrapport 08 - samfunnsutviklingen for personer med nedsatt funksjonsevne. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne.. faglig_bok_institusjon. s 256 - 265.
 • Snaprud, Mikael Odd H.; Ulltveit-Moe, Nils; Balachandran, Anand Pillai; Olsen, Morten Goodwin (2006). A proposed architecture for large scale web accessibility assessment. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. 4061s 234 - 241.
 • Bühler, Christian; Heck, Helmut; Perlick, O.; Nietzio, Annika; Ulltveit-Moe, Nils (2006). Interpreting results from large scale automatic evaluation of web accessibility. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN: 0302-9743. 4061s 184 - 191.
 • Ulltveit-Moe, Nils (2014). Privacy-enhanced Network Monitoring. ISBN: 978-82-7117-762-1. Universitetet i Agder. s 277.

Sist endret: 7.10.2022 17:10