0
Hopp til hovedinnhold

Nils Kristian Hansen

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
J1054 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning

Siv. ing. elektro/data, NTH, Trondheim og CTH, Göteborg.

Mellomfag matematikk, Høgskolen i Agder, Kristiansand.

Universitetspedagogikk, Universitetet i Agder, Kristiansand.

Fransk årsstudium, Universitetet i Agder, Kristiansand.

Arbeidserfaring

1987-2001: Systemutvikling i Telenor.

2001-2002: IT konsulent, Sigma Proventus.

2002-d.d: Undervisning og IT-støtte ved UiA.

Faglige interesser

Kunnskapsformidling i matematikk.

Bruk av IKT i matematikkundervisningen.

Undervisningserfaring 

Matematikk:

MA-115/MA-138: Matematikk med anvendelse i økonomi.

MA-152: Matematikk 1 - Modul 1. (Generelle, grunnleggende emner.)

MA-153: Matematikk 1 - Modul 2. (Sannsynlighetsregning, statistikk og geometri.)

MA-161: Tall og algebra.

MA-162: Funksjoner.

MA-924: Algebra, tallteori og geometri II

MA-925: Funksjoner, statistikk og sannsynlighet II

IKT:

INF103: Standard programvare i undervisningen.

INF104: Teknologi, Internett og Kommunikasjon.

INF105: IKT i undervisning.

INF106: Verktøy for multimedia og webdesign.

INF107: Elektroniske læremidler - programdesign og utvikling.

INF108: Lokale nettverk og datakommunikasjon.

INF115: Sosiale nettsamfunn og Web 2.0.

INF116: Multimedia i presentasjon og dokumentasjon.

INF117: Interaktive læringsressurser.

INF118/INF119: Programmering med anvendelser i økonomi og realfag.

Prosjekter

Nettsted med undervisningsressurser

nkhansen.com

Publikasjoner

Brodahl, C. and Hansen, N. K. (2013). Education Students’ Use of Collaborative Writing Tools in Collectively Reflective Essay Papers.Journal of Information TechnologyEducation 2014, volume 13(1) s. 91-120.

Hansen N K and Mitchell J R. An interdisciplinary school project using a Nintendo Wii controller for measuring car speed.Physics Education2013, volume 48 (2) s. 184-189.

Brodahl, C., Hadjerrouit, S., & Hansen, N. K. (2011). Collaborative Writing with Web 2.0 Technologies: Education Students' Perceptions.Journal of Information Technology Education2011, volume 10 s. IIP73-IIP103.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Brodahl Cornelia, Hansen Nils Kristian, Education students’ use of collaborative writing tools in collectively reflective essay papers (2015). Journal of Information Technology Education . ISSN 1539-3585. 13 (1), s 91 - 120
  • Hansen Nils Kristian, Mitchell James Robert, An interdisciplinary school project using a Nintendo Wii controller for measuring car speed (2013). Physics Education . ISSN 0031-9120. 48 (2), s 184 - 189 doi: 10.1088/0031-9120/48/2/184
  • Brodahl Cornelia, Hadjerrouit Said, Hansen Nils Kristian, Collaborative Writing with Web 2.0 Technologies: Education Students’ Perceptions (2011). Journal of Information Technology Education . ISSN 1539-3585. 10 s IIP73 - IIP103
  • Hansen Nils Kristian Succeed with Mathematical Games (2014).
  • Brodahl Cornelia, Hansen Nils Kristian, Education students' use of collaborative writing tools in collectively reflective essay papers (2014).
  • Brodahl Cornelia, Hansen Nils Kristian, Education students’ use of collaborative writing tools in collectively reflective essay papers (2015). Journal of Information Technology Education . ISSN 1539-3585. 13 (1), s 91 - 120
  • Hansen Nils Kristian, Mitchell James Robert, An interdisciplinary school project using a Nintendo Wii controller for measuring car speed (2013). Physics Education . ISSN 0031-9120. 48 (2), s 184 - 189 doi: 10.1088/0031-9120/48/2/184
  • Brodahl Cornelia, Hansen Nils Kristian, Hadjerrouit Said, Collaborative Writing with Web 2.0 Technologies: Education Students’ Perceptions (2011).
  • Brodahl Cornelia, Hadjerrouit Said, Hansen Nils Kristian, Collaborative Writing with Web 2.0 Technologies: Education Students’ Perceptions (2011). Journal of Information Technology Education . ISSN 1539-3585. 10 s IIP73 - IIP103

Sist endret: 28.09.2018 08:09

Send studiet på mail