Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
 
Kontor:
H1017 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Professor i offentlig administrasjon og ledelse ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. Faglig leder ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM). Senteret arbeider med samskapende forskning innenfor det kommunale og regionale styringsnivå. Programleder for erfaringsbasert Master i ledelse, og flere nasjonale lederprogram.

Har deltatt i flere offentlige utredninger og er bla. rådgiver for Europarådet knyttet til demokratispørsmål.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Administrative skoleeiere: bidragsytere til et profesjonelt læringsfellesskap?. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 4. s 62 - 77.
 • Roland, Pål; Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Hvordan samle trådene når pedagogiske organisasjoner skal utvikle seg gjennom kapasitetsbygging : en systemteoretisk tilnærming. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 13. s 259 - 276.
 • Hye, Linda; Roland, Pål; Øgård, Morten (2023). Introduksjon : Kapasitetsbygging i pedagogiske organisasjoner. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 11 - 18.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Lærende nettverk som strategi i skole og barnehage – formål, nytte og utfordringer. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 106 - 128.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Problemløsningskapasitet. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. kapittel 12. s 236 - 258.
 • Øgård, Morten; Alfsen, Terje; Bjotveit, Sverre (2023). Strategisk handlingskapasitet i oppvekstsektoren. Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. 8. s 154 - 175.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2017). Do networks matter? Network involvement and policy learning in Nordic regions. Journal of Baltic Studies. ISSN: 0162-9778. 48 (4). s 497 - 511. doi:10.1080/01629778.2017.1305175.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2016). Problem-solving at the local level in turbulent times. Governance in Turbulent Times. ISBN: 978-0198739517. Oxford University Press. 9. s 202 - 222.
 • Trondal, Jarle; Ansell, Christopher; Øgård, Morten (2016). Turbulent Governance. Governance in Turbulent Times. ISBN: 978-0198739517. Oxford University Press. Chapter 1. s 1 - 26.
 • Øgård, Morten (2014). Fra New Public Management til New Public Governance. Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering, 3. utgave. ISBN: 978-82-450-1632-1. Fagbokforlaget. 5. s 93 - 110.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2011). Conclusions:The policy nexus in network governance. The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. ISBN: 9781409425830. Ashgate. Kapittel 12. s 165 - 170.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2011). Learning ecologies: Capacity-building in Nordic regions and cities through cross-institutional and cross-border cooperation. The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. ISBN: 9781409425830. Ashgate. Kapittel 4. s 35 - 48.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2011). Transforming governance in cities and regions in the Nordic countries: Adapting to "the New Citizen"?. The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. ISBN: 9781409425830. Ashgate. kapittel 6. s 65 - 76.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2009). The rise of the networking region: The challenges of regional collaboratin in a globalized world. The rise of the networking region: The challenges of regional collaboration in a globalized world. Nordisk ministerråd. Kapittel 1. s 1 - 12.
 • Øgård, Morten (2008). IKT-prosjektet som iverksettingsprosess - eller hvorfor Bill Gates ikke kom til byen. Mot den virtuelle kommunen : Studier i e-demokrati og e-forvaltning. Fagbokforlaget. s 232 - 254.
 • Øgård, Morten; Berglund, Espen (2008). Internett som kanal for for forbrukerdemokrati: Mer makt til brukerne?. Mot den virtuelle kommunen : Studier i e-demokrati og e-forvaltning. Fagbokforlaget. s 120 - 144.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2008). La modernisation de l'administration locale scandinavie: du mode réformateur à une écologie de l'apprentissage. Où en est la gestion locale? Annuaire 20008 des collectivité locales. ISBN: 978-2-271-06698-5. CNRS Editions. kapittel 5. s 261 - 279.
 • Øgård, Morten (2007). Det lokaldemokratiske mulighetsrommet. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 26.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2007). Elektronisk kunnskapsforvaltning, maktforhold og partnerskap i lokalpolitikken: Folkevalgtes erfaringer med digitale ressurser i by- og fylkeskommuner. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 978-82-450-0724-4. Fagbokforlaget. Kapittel 6.
 • Haug, Are Vegard; Øgård, Morten; Baldersheim, Harald (2007). Hva er den virtuelle kommunen?. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 9788245007244. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 26.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2007). Hva er den virtuelle kommunen?. Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 978-82-450-0724-4. Fagbokforlaget. kapittel 1.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2007). Innovation in E-government: Analysis of municipal web pages in the Nordic countries. Information Polity. ISSN: 1570-1255. 12 (4). s 14.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2007). Innovation in e-government: Analysis of municipal web pages in the Nordic countries. Information Polity. ISSN: 1570-1255. 12 (4). s 1 - 13.
 • Øgård, Morten (2005). Citizen Participation: Core Values and Principles. Frankrike. Council of Europe Publishing. faglig_bok_forlag. s 10 - 17.
 • Øgård, Morten (2005). New Public Management - fornyelse eller fortapelse av den kommunale egenart?. Norge. Fagbokforlaget. faglig_bok_forlag. s 25 - 47.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2003). IKT på tvers av kommunegrensene. Redning for småkommunene eller skritt mot sammenslåing?. Norge. Kommuneforlaget AS. s 14.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (2003). IKT på tvers av kommunegrenser. Er sammenslutning av kommuner svaret på Kommune-Norges utfordringer?. ISBN: 8244608463. Kommuneforlaget AS. kapittel 10. s 181 - 194.
 • Øgård, Morten (2003). Is Local Democracy Under Pressure from New Public Management? Evidence from Norway. England. Ashgate. s 14.
 • Baldersheim, Harald; Sandberg, Siv; Ståhlberg, Krister; Øgård, Morten (2001). Norden in Europe of the Regions. A summary of Perspectives and Results. København. Nordisk ministerråd. s 64.
 • Baldersheim, Harald; Sandberg, Siv; Ståhlberg, Krister; Øgård, Morten (2001). Norden in Europe of the regions. A summary of perspectives and results. The Nordic Countries and Europe II. Nordisk ministerråd.
 • Baldersheim, Harald; Sandberg, Siv; Ståhlberg, Krister; Øgård, Morten (2001). Nordiske regioner og den europeiske integrasjon - en innledning. Norden i regionernas Europa. Nordisk ministerråd.
 • Fimreite, Anne Lise; Øgård, Morten (2000). Kommunalt lederskap i en omstillingsperiode - en kartlegging av objektive trekk ved norske ordførere og rådmenn i perioden 1976-1997. Kommunal ekonomi och politik. ISSN: 1402-8700. 4 (4). s 7 - 26.
 • Øgård, Morten (2000). New Public Management - et farvel til eller revitalisering av den nordiske modellen. En komparativ analyse av mottakelighet og motstandsdyktighet til NPM på det regionale og kommunale styringsnivået i de nordiske landene. Kontinuitet och förnyelse Europeisk integration och nordisk förvaltningsanpassning. ISBN: 92-893-0467-7. Nordisk ministerråd. s 141 - 165.
 • Øgård, Morten (2000). New Public Management - markedet som redningsplanke?. Det kommunale laboratorium: Teoretiske perspektiver på lokal politikk og organisering. ISBN: 82-7674-585-7. Fagbokforlaget, Bergen. s 27 - 52.
 • Øgård, Morten (1999). New public management og den nordiske velferdsstaten/tenkningen "redning eller trussel?". Den nordiska modellen i en brytningstid. ISBN: 92-893-0335-2. Nordisk ministerråd. s 43 - 79.
 • Øgård, Morten (1998). Nye forvaltningsmodeller: Foregangsregioner og etternølere i Norden. Kan fylkeskommunen fornyast?. ISBN: 82-521-5189-2. Det Norske Samlaget. s 215 - 245.
 • Øgård, Morten (1998). Nye forvaltningsmodeller: Foregangsregioner og etternølere i Norden. Norge. Det Norske Samlaget. s 31.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (1998). The Norwegian CEO: Institutional Position, Professional Status and Work Environment. The Anonymous Leader. ISBN: 87-7838-413-3. Odense University Press. s 128 - 139.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (1998). The Norwegian CEO: Institutional Position, Professional Status, and Work Environment. Danmark. Syddansk Universitetsforlag. s 12.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (1997). Omstillingsledelse i kommunene - arena for den politiske fornuft. Fra styring til ledelse. Fagbokforlaget, Bergen.. s 343 - 372.
 • Øgård, Morten (1994). Evaluering av alternative organisasjonsformer i kommunene- "Pilotkommuneforsøkene". Politisk styring? Folkevalgte i ny kommunal og fylkeskommunal organisasjonsstruktur. ISBN: 82-446-0083-7. Kommunenes Sentralforbund. s 58 - 80.
 • Roland, Pål; Hye, Linda; Øgård, Morten (2023). Kapasitetsbygging i barnehage, skole og PPT : Profesjonelle lærende felleskap, implementering og ledelse. ISBN: 9788202783778. Cappelen Damm Akademisk. s 288.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten; Haug, Are Vegard; Hye, Linda (2021). Den kommunale mellomlederen - selvstendig lagspiller. ISBN: 9788245035612. Fagbokforlaget. s 249.
 • Trondal, Jarle; Ansell, Christopher; Øgård, Morten (2016). Governance in Turbulent Times. ISBN: 978-0198739517. Oxford University Press. s 397.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2011). The rise of the networking region. The challenges of regional collaboration in a globalized world. ISBN: 9781409425830. Ashgate. s 192.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (1997). Evaluering i kommunal organisasjonsutvikling. ISBN: 8244604468. Kommuneforlaget AS. s 147.
 • Baldersheim, Harald; Rose, Lawrence E.; Pettersen, Per Arnt; Øgård, Morten (2003). Er smått så godt? Er stort så flott? Analyser av kommunestrukturens betydning. ISBN: 8257048909. Unipub forlag. s 249.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2007). Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 9788245007244. Fagbokforlaget. s 280.
 • Greer, Patrick; Murphy, Anne; Øgård, Morten (2006). Guide to participatory democracy in Bulgaria and Romania. ISBN: 9789287159854. Council of Europe. s 92.
 • Greer, Patrick; Murphy, Anne; Øgård, Morten (2005). Guide to participatory democracy in Bosnia and Hercegovina and in Serbia and Montenegro. ISBN: 9287157189. Council of Europe Publishing. s 152.
 • Baldersheim, Harald; Hovik, Sissel; Tufte, Geir C.; Øgård, Morten (1995). Kommunal reorganisering. ISBN: 8244601450. Kommuneforlaget AS. s 116.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (1997). Evaluering i kommunal organisasjonsutvikling. "Kommunekompasset" Teorier, metoder, praksis Arbeidsopplegg med maler og diskett. ISBN: 82-446-0446-8. Kommuneforlaget AS. s 147.
 • Baldersheim, Harald; Øgård, Morten (1997). Evaluering i kommunal organisasjonsutvikling "Kommunekompasset" Verktøy for omstilling. ISBN: 82-446-0470-0. Kommuneforlaget AS. s 30.
 • Øgård, Morten (1995). Kommunal reorganisering. ISBN: 82-446-0145-0. Kommunenes Sentralforbund. s 116.
 • Baldersheim, Harald; Haug, Are Vegard; Øgård, Morten (2007). Mot den virtuelle kommunen. Studier i e-demokrati og e-forvaltning. ISBN: 978-82-450-0724-4. Fagbokforlaget. s 280.
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Den kulturelle arkitekturen i samspillet mellom politikk og administrasjon..
 • Hye, Linda; Øgård, Morten (2021). Samspillskapital i det kommunale topplederskapet.

Sist endret: 7.04.2020 10:04