Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Morten Jeppesen

Universitetslektor

 
Kontor:
HU021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Morten har bakgrunn som forsker innen fagfeltet internasjonal politikk, russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk og Russlands forhold til Vesten. Han har siden jobbet mange år som lektor i videregående skole, hvor han har undervist i samfunnsvitenskaplige fag og historie. De senere årene har han vært tilknyttet UiA, hvor han i første rekke jobber med samfunnsfag og samfunnsfagsdidaktikk ved lærerutdanningen. 

Faglige interesser

Internasjonal politikk og internasjonal politisk teori. Russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Demokratiteori og opplæring i demokrati og medborgerskap i skolen. 

Utvalgte publikasjoner

Bruusgaard, Kristing Ven og Morten Jeppesen (2007) The unrealised case of NATO-CSTO cooperation. Explanations and Prospects. FFI-rapport 2007/01671. Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt.

Jeppesen, Morten (2006) Russland og arbeidet med kjernefysisk ikke-spredning: en kartleggingsstudie. FFI-rapport 2006/00924. Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt.

Jeppesen, Morten (2004) Russland og USA i Sentral-Asia: Samarbeid eller rivalisering? FFI-rapport 2004/00644. Kjeller: Forsvarets Forskningsinstitutt.

Jeppesen, Morten (2003) Partnership and Discord: Russia and the construction of a post-Cold War security architecture in Europe 1991-2000. NUPI-rapport nr. 276. Oslo: NUPI.

Kjølberg, Anders og Morten Jeppesen (2001): En modell for sikkerhetstenkning etter den kalde krigen. FFI-rapport 2001/04595. Kjeller: Forsvarets Forskningsinstitutt.

Åtland, Kristian, Tor Bukkvoll, Morten Jeppesen og Iver Johansen (2005) Hvor går Russland? Fem scenarier om Russland og norsk sikkerhet i 2030. Oslo: Abstrakt forlag A/S.

Jeppesen, Morten og Helge Røed (2008) Østre Agder 2015. Utredning av alternative styringsmodeller. Prosjektrapport nr. 25/2008, Agderforskning. https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2015/12/agderforskning-rapport-alternative-styringsmodeller.pdf

Ellingsen, Dag, Morten Jeppesen, Helge Røed og Nina Jentoft (2009) Levekår i Vest-Agder. Levekårsutfordringer i fylket og landsdelen. FoU-rapport nr. 1/2009, Agderforskning. https://senterforlikestilling.org/wp-content/uploads/2010/09/Levek%C3%A5r-i-Vest-Agder.pdf

Nesje, Liv Mari, Morten Jeppesen og Helge Røed (2006) Evaluering av samfunnsbyggingsprosjektet i Arendal. Prosjektrapport nr. 16/2006, Agderforskning. 

Sist endret: 7.06.2022 12:06