0
Hopp til hovedinnhold

Morten Brekke

Viserektor

Merittert underviser

 
Kontor:
A6013 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
0800 - 1600

Utdanning: 

Cand. Scient i teoretisk Astrofysikk.

Arbeidserfaring:

1993 Lektor ved Aftenskolen, undervisning i Naturfag

1994 Lektor ved Risør VGS, undervisning i Naturfag

2000-2002 Studiekoordinator Fellesfag og Rekrutteringsstudier ved Institutt for ingeniørvitenskap

2001-2008 Prosjektleder/Faglig ansvarlig for e-læringsprosjektet parAbel

2008-2015 Studiekoordinator Fellesfag og Rekrutteringsstudier ved Institutt for ingeniørvitenskap

2014 Koordinator for 2 nettverk i MatRIC, Digital Assessment og Video.

Siden 1993 Universitetslektor ved Universitetet i Agder (tidligere AiD og HiA)

Faglige interesser

Akademisk interesse 

Hovedinteresse innenfor bruk av Computer aided assessment (CAA) i undervisning. Bruk av CAA – verktøy til læring, testing og eksamen.

Verktøy som brukes er:

 • STACK
 • NUMBAS
 • SOWISO
 • MyMathLab

Bruk av video i undervisning (Flipper classroom) og koblingen med å bruke CAA sammen med video.

 

Kurs som undervises

Campus kurs

MA-169 Matematikk 1 for elektronikkstudier

MA-170 Matematikk 2 for elektronikkstudier

MA-171 Statistikk og økonomi for elektronikk- og datastudier

Nettkurs

MA-013 Matematikk forkurs halvårskurs

MA-014 Matematikk forkurs årskurs

FYS013 Fysikk forkurs halvårskurs

FYS014 Fysikk forkurs årskurs

Prosjekter

MatRIC

Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching.

MatRIC is a learning community working for excellence in teaching mathematics in Norwegian universities and university colleges. MatRIC seeks the creation and dissemination of knowledge and experience that will guarantee world class learning opportunities in mathematics for Norwegian students.

http://www.matric.no/

Video network:

This network aims to connect university level mathematics teachers who are working on the production of video resources for teaching and learning mathematics (for streaming, tutorial support, flipped classroom approaches, blended learning and MOOCS).

http://matric.no/article/42

Digital assessment network

The goal of this network is to connect university level mathematics teachers who are using, or thinking about using, computer aided assessment to support their students' learning.

http://matric.no/article/39

Vitenskapelige publikasjoner

 • Brekke, Morten; Hogstad, Per Henrik (2010). New teaching methods - Using computer technology in physics, mathematics and computer science. International Journal for Digital Society (IJDS). ISSN: 2040-2570. 1 (1). s 8.
 • Brekke, Morten (2005). Innføring av teknologiske hjelpemidler (parAbel) for å bedre læring i realfag for den videregående skolen. Skriftserien. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 107 - 118.
 • Brekke, Morten (2018). Mine erfaringer fra Meritteringsprosessen.
 • Brekke, Morten (2018). Inspirasjon til god undervisning.
 • Brekke, Morten (2018). Erfaringer med Digital eksamen innen tekniske fag.
 • Brekke, Morten (2018). Deling av god utdanningspraksis i matematikk på tvers av institusjoner..
 • Brekke, Morten (2018). DEVELOPMENT OF NEW CONTENT IN MATHEMATICS FOR PRE-CALCULUS STUDENTS USING STACK AT UNIVERSITY OF AGDER.
 • Brekke, Morten (2018). NEW PRE-COURSES IN MATHEMATICS FOR ECONOMY AND ENGINEERING USING E-ASSESSMENT SUPPORTED BY MATRIC.
 • Brekke, Morten (2018). TEACHING MATHEMATICS FOR ENGINEERS AS THE NORWEGIAN NATIONAL FRAMEWORK SUGGESTS – IS IT POSSIBLE?.
 • Brekke, Morten (2018). TEACHING MATHEMATICS FOR ENGINEERS USING SHORT VIDEOS AND DIGITAL ASSESSMENT TOOLS.
 • Brekke, Morten (2018). Digital approaches to teaching and learning mathematics.
 • Brekke, Morten (2018). Presentasjon av STACK og Abacus.

Sist endret: 8.08.2019 12:08