Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Monica Lian Svendsen

Førsteamanuensis

1.amanuensis

 
Kontor:
J1021 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Har doktorgrad innen naturmiljøkjemi fra NTNU fra 2008. Tittel for doktoravhandlingen: "A study of metal contamination in a natural ecosystem affected by smelter emissions" Kartlegging av tungmetallforurensning i jord og vegetasjon i Odda-området sto sentralt, med vekt på Zn, Cd, Pb og Cu.

Jeg begynte å jobbe ved UiA i 2008, og har undervist mange ulike kjemiemner her. Jeg har også brukt en del tid til å registrere kjemikalier i stoffkartoteket EcoOnline i løpet av disse årene. I perioden 2013-2014 utførte jeg et oppdrag for Bioforsk på Ås med fokus på miljøovervåking og vannprøvetaking i perioden det ble jobbet med å grave kabelgrøfter i forbindelse med Skagerak 4 strømkabelen som skulle legges fra Kristiansand i Norge til Danmark.

Fra 2013 har jeg vært sakkynding for NOKUT i UVD-ordningen.

 

Undervisning

Våren 2020:

KJ 113/KJ 114 Organisk og analytisk kjemi: Underviser analytisk kjemi

Nat 115 Naturfag 1 i GLU Trinn 1-7: Emneansvar og undervisning

Nat 901 Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter i et bærekraftsperspektiv (EVU-emne for trinn 1-7) Underviser 

Høsten 2020

Nat 116 Naturfag 1 i GLU Trinn 5-10: Emneansvar og undervisning

 

Arbeidserfaring

Har undervist kjemi ved UiA siden 2008, både disiplinemner og i lærerutdanningen.

Faglige interesser

Prosjekt/videreutdanning/interesser:

Skolelab: Er med i en gruppe som har fått interne midler til utvikling av en skolelab ved UiA.

NATDID 4901V: Jeg tar 30 sp videreutdanning i naturfagdidaktikk over 2 år ved UiO. Emnet heter: "Naturfagdidaktikk for lærerutdannere". Naturfagsenteret holder undervisningen.

Kjemikaliegruppa: Høsten 2017 deltok jeg i kjemikaliegruppa ved instituttet (Institutt for naturvitenskapelige fag). Arbeidet bl.a. med risikovurdering av kjemikalier.

DDU-midler: Ved hjelp av DDU-midler fra UiA har jeg hatt muligheten til å utvikle undervisningsvideoer vha. iPad til bruk i kjemiundervisningen min.

Prosjekter

Jeg har siden 2017 vært engasjert i arbeidet som gjøres av skolelaboratoriet ved UiA ved å bidra med kjemikunnskap inn i ulike EVU-kurs for lærere i grunnskolen. I 2019 fikk jeg midler til et prosjekt som kalles Kjemi i det fri sammen med Jorunn Larsen. Her jobber vi med å utvikle metoder for læring utendørs med fokus på observasjon og digitale verktøy.

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Saure, Heidi Iren; Bomark, Nils-Erik; Svendsen, Monica Lian (2021). Modeller i kjemiundervisning- et eksempel på hvordan de kan bidra til læring og feillæring. Nordic Studies in Science Education. ISSN: 1504-4556. 17 (2). s 181 - 205. doi:10.5617/nordina.8363.
  • Svendsen, Monica Lian; Steinnes, Eiliv; Blom, Hans Andreas (2011). Partitioning of Zn, Cd, Pb, and Cu in organic-rich soil profiles in the vicinity of a zinc smelter. Chemical speciation and bioavailability. ISSN: 0954-2299. 23 (4). s 189 - 200. doi:10.3184/095422911X13103862613085.
  • Christy, Alfred Antony; Svendsen, Monica Lian; Francis, George William (2011). Pyrolytic formation of polyaromatic hydrocarbons from steroid hormones. Food Chemistry. ISSN: 0308-8146. 124 (4). s 1466 - 1472. doi:10.1016/j.foodchem.2010.07.109.
  • Svendsen, Monica Lian; Steinnes, Eiliv; Blom, Hans (2007). Vertical and horizontal distributions of Zn, Cd, Pb, Cu, and Hg in uncultivated soil in the vicinity of a zinc smelter at Odda, Norway. Soil & sediment contamination. ISSN: 1532-0383. 16s 585 - 603. doi:10.1080/15320380701623644.
  • Svendsen, Monica Lian; Steinnes, Eiliv; Blom, Hans Andreas (2007). Vertical and horizontal distributions of Zn, Cd, Pb, Cu, and Hg in uncultivated soil in the vicinity of a zinc smelter at Odda, Norway. Soil & sediment contamination. ISSN: 1532-0383. 16 (6). s 585 - 603.
  • Lian, Monica Ihlebæk; Steinnes, Eiliv; Blom, Hans Andreas (2005). Systemanalyse av metaller i det terrestriske miljø i Odda-området Disribution and chemical fractionation of heavy metals in natural soils near the zinc smelter in Odda.

Sist endret: 13.01.2020 17:01