Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Postdoktor i forskergruppen Claimed Pasts, UiA

Førsteamanuensis II, medie- og dokumentasjonsvitenskap, UiT

Undervisning

Undervisingserfaring (utvalg)

Medie- og dokumentasjonsvitenskap: MDV-1001 Multimediale dokumenter; MDV-1202 Læringssentre og dokumentinstitusjoner; MDV-1003 Medier, kommunikasjon og samfunn; MDV-1005 Medie- og dokumentasjonsvitenskapelig metode; MDV-1205 Praksis i årsstudiet; MDV-1206 Prosjektoppgave i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap; MDV-2205 Praskis for bachelor; MDV-2035 Bacheloroppgave; MDV-3050 Teori og metode for medie- og dokumentasjonsvitenskap; MDV-3052 Praksis for master; MDV-3055 Forskningsdesign i medie- og dokumentasjonsvitenskap; MDV-3950 Masterseminar; HIF-3112 Film as method and data.

Kunsthistorie: KVI-0100 Kunsten å se: nettbasert Innføringsemne i kunsthistorie; KVI-1010 Epoke og stil; KVI-1111 Barokk som stil og epoke; KVI-1013 Kunstvitenskapelig feltarbeid: fra Tromsø til Roma; KVI-1014 Visuell analyse; KVI-1015 Teori og metode; KVI-1110 Norsk modernisme; KVI-2010 Terminologi, teori og metode; KVI-2016 Samtidskunst- og arkitektur i Norden; KVI-2050 Bacheloroppgave; KVI-2516 Samisk kunst; KVI-2517 Indigenous Art; KVI-3110 Forprosjekt og skriveteknikk; KVI-3211 Arktiske motiver; KVI-3121 Kunstteori; KVI-3122 Estetikk og kunsthistoriens historie; KVI-3122 Kunsthistoriens tekster; KVI-3220 Spesialemne Kunsvitenskap; KVI-3900 Masterseminar; KVI-8001 Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis (ph.d.-kurs).

Prosjekter

Deltager i det internasjonale forskningsprosjektet The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art HistoriesUniversity of Copenhagen, 2019–2023.

Leder av arbeidspakke i det internasjonale forskningsprosjektet The Governmateriality of Indigenous Religion(s), Universitetet i Bergen, 2020–2024, Banebrytende forskning (FRIPRO), Norges Forskningsråd

Medlem av flere tverrfaglige forskergrupper basert ved UiA, UiT og UiB

Vitenskapelige publikasjoner

 • Grini, Monica (2023). Arresting Actors: A Sámi Drum and its Complex Relations. Konsthistorisk tidskrift. ISSN: 0023-3609. 92 (2). s 125 - 151. doi:10.1080/00233609.2023.2200763.
 • Grini, Monica (2023). Arte contemporânea Sámi na construção da história da arte Sámi: o trabalho de Geir Tore Holm, Outi Pieski e Lena Stenberg. HISTÓRIAS INDÍGENAS: ANTOLOGIA. ISBN: 978-65-5777-045-0. Museu de Art de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP). Histórias indígenas.
 • Grini, Monica (2022). Kunsten å vende hjem: Lars Hættas miniatyrduodji. Kunst og kultur. ISSN: 0023-5415. 105 (2-3). s 158 - 171. doi:10.18261/kk.105.2.8.
 • Grini, Monica (2019). Sámi (re)presentation in a differentiating museumscape: Revisiting the art-culture system. Nordisk Museologi. ISSN: 1103-8152. 27 (3). s 169 - 185. doi:10.5617/nm.7740.
 • Grini, Monica (2019). Så fjernt det nære: Nasjonalmuseet og samisk kunst. Kunst og kultur. ISSN: 0023-5415. 102 (3). s 176 - 190. doi:10.18261/issn.1504-3029-2019-03-04.
 • Grini, Monica; Oskal, Nils (2018). Fra Karesjok, Tana-elv og Vadsøe Sogn i Sommerdragt: Resepsjonshistorikk og tolkningsmuligheter. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. ISSN: 1501-9934. (2). s 88 - 99.
 • Grini, Monica (2017). Contemporary Sámi Art in the Making of Sámi Art History: The Work of Geir Tore Holm, Outi Pieski and Lena Stenberg. Sámi Art and Aesthetics: Contemporary Perspectives. ISBN: 978 87 7184 252 4. Aarhus Universitetsforlag. Negotiations. s 297 - 323.
 • Grini, Monica (2014). Historiographical Reflections on Sámi Art and the Paradigm of the National in Norwegian Art History. Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People. ISBN: 978-82-8104-238-4. Orkana Forlag. Historiographical Reflections. s 49 - 67.
 • Grini, Monica (2021). Samisk kunst og norsk kunsthistorie: delvise forbindelser. ISBN: 978-91-7635-039-3. Stockholm University Press. s 284.
 • Grini, Monica (2009). Decasia, Bill Morrison. Verdensteateret Cinematek.
 • Grini, Monica (2024). Om utskrivingen av det samiske i den nasjonale kunsthistorien.
 • Grini, Monica (2024). Kan vi snakke om samisk kunst? Panelsamtale i tilknytning til den kommende utstillingen "Urfolkshistorier".
 • Grini, Monica (2024). New Perspectives on Sámi History. The Work of Art and Artists.
 • Grini, Monica (2024). Hvem sin historie? Samisk kunst og nasjonale fortellinger.
 • Grini, Monica (2023). Lars Hættas miniatyr-bealljegoahti.
 • Grini, Monica (2023). Presentation of ongoing research.
 • Grini, Monica (2023). Nye metoder i kunsthistorie – Workshop i tilknytning til utstillingen TiO2 Prøvefelt.
 • Grini, Monica (2023). Introduction to (Post)Colonial Norway.
 • Grini, Monica (2023). Presentasjon av forskningsartikkel "Arresting Actors: A Sámi Drum and its Caretaker(s)".

Sist endret: 3.04.2023 11:04