Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Magnus Ivar Aagaard Skeie

Ph.d.-kandidat

Magnus Aagaard Skeie er ph.d.-kandidat på Handelshøyskolen ved UiA, med støtte fra Forskningsrådet gjennom ordningen "Offentlig sektor-ph.d." Han er ansatt hos Kystverket. Han har bachelor-  og mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (2017), samt en bachelorgrad i Teologi og Ledelse fra Høyskolen for Ledelse og Teologi (2015).

Magnus har nylig deltatt i Forsker Grand Prix, hvor han fikk delt 2. plass. Han har også deltatt på Forskningstorv for Handelshøyskolen under Forskningsdagene.

Forskning

Temaet for Magnus' forskning er verdsetting av natur- og miljøgoder. I ph.d.-prosjektet undersøker han psykologiske effekter i svarprosessen i verdsettingsstudier av typen "betinget verdsetting" (contingent valuation), gjennom eksperimentelle design i store verdsettingsundersøkelser på internett. Dette er viktig fordi små endringer i sentrale elementer i en spørreundersøkelse kan gi store utslag i hovedresultatet fra slike studier, nemlig befolkningens gjennomsnittlig betalingsvillighet for gitte natur- og miljøtiltak. Slike kroneverdier brukes i offentlig forvaltning, til kost-nytte vurderinger av prosjekter med natur- og miljøimplikasjoner.

Prosjekter

  • Forskningsgruppen Finansiell og økonomisk atferd

Utvalgte publikasjoner

Skeie, Magnus Aa.; Lindhjem, Henrik; Skjeflo, Sofie; Navrud, Ståle (2019). Smartphone and tablet effects in contingent valuation web surveys – No reason to worry? Ecological Economics, Volume 165, 2019, 106390, ISSN 0921-8009,
https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.106390.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Skeie, Magnus Ivar Aagaard (2022). Effekten av å endre forhåndsdefinerte beløp på betalingsskala i to betinget verdsettingsstudier.
  • Skeie, Magnus Ivar Aagaard (2022). Effects of a survey payment instrument on value formation for environmental goods: Experimental evidence from two contingent valuation studies.

Sist endret: 8.03.2023 10:03