Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Migle Helmersen

Førsteamanuensis

 
Kontor:
I1085 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Kvantitativ forsker med kvalitative interesser. Blid formidler. Opptatt av arbeidslivs- og samfunnsutvikling, det helsefremmende perspektivet, samt gode diskusjoner og kritiske blikk.

Forskning

Mine interessefelt/ forskingsfelt: arbeidshelse, sosiale ulikheter i helse, nasjonal og lokal folkehelsepolitikk, policyutvikling, folkehelsearbeid, organisasjonsutvikling, helsefremmende arbeid, helsefremmende settinger som arbeidsplasser, skole, sosiale helsedeterminanter, psykisk helse, positiv psykologi og mestring.

Prosjekter

NFR prosjekt "Inkluderingspartnerskap i Agder" /  Arbeidsinkludering i et helsefremmingsperspektiv (2022- 2026)

Allmenn formidling

Radio interview NRK Sørlandet March 8, 2023, together with Migle Helmersen: "Women's health and working life". Radio interview NRK Sørlandet March 2, 2023: New NOU on women's health.

Chronicle in Fedrelandsvennen, March 8, 2023, together with Marianne Gjellestad: "Svangerskap + arbeidsliv = sant?" https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/rl5xq0/svangerskap-arbeidsliv-san.

 

Presskonferanse om virkningen av Covid-19 passene i Litauen. Parlamentet i Litauen. Presentasjon av artikkel “Commentary on the impact of the COVID-19 passports in Lithuania” at : Journal of Infection, 2022. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2022.12.013

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Gjellestad, Marianne; Enehaug, Heidi; Haraldstad, Kristin; Nilsen, Vegard; Helmersen, Migle (2024). How does women's health matter? A qualitative study on women's health issues in relation to work participation. Experiences and perspectives from nurses and managers in a Norwegian hospital. Health Care for Women International. ISSN: 0739-9332. doi:10.1080/07399332.2024.2341002.
 • Horverak, May Olaug; Radkevicius, Darius; Kristiansen, Øistein; Helmersen, Migle (2023). Art Therapy for Children –Developing Courses in Creativity to Deal With Difficult Emotions. The Barcelona Conference on Arts, Media & Culture. ISSN: 2435-9475.
 • Garmann-Johnsen, Niels Frederik; Helmersen, Migle; Martinez, Santiago (2023). Designing Nudges in eHealth. eTELEMED 2023 The Fifteenth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine. ISBN: 978-1-68558-080-3. eTELEMED. Konferanseartikkel. s 8 - 11.
 • Horverak, May Olaug; Helmersen, Migle (2023). Helsefremmende kompetanser og helsefremming i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN: 0029-2052. 107 (2). s 152 - 165. doi:10.18261/npt.107.2.5.
 • Gjellestad, Marianne; Haraldstad, Kristin; Enehaug, Heidi; Helmersen, Migle (2023). Women’s Health and Working Life: A Scoping Review. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). ISSN: 1661-7827. 20 (2). doi:10.3390/ijerph20021080.
 • Helmersen, Migle (2022). Public Health must win both in peace and in war (Visuomenes sveikata turi laimeti ir taikoje, ir kare).. Baimės metai. ISBN: 9786099634203. Sveikatos teisės institutas. -. s 285 - 301.
 • Owren, Thomas; Helmersen, Migle (2018). Coping With Work: Redefining relations between work life and society. Coping with the Future: Rethinking Assumptions for Society, Business and Work. ISBN: 978-1-138-55932-5. Routledge. 14. s 234 - 257.
 • Garmann-Johnsen, Niels Frederik; Helmersen, Migle; Eikebrokk, Tom Roar (2018). Worklife Ergonomics in Digital Co-Creation: The ‘What’, the ‘Why’and the ‘How’. European Journal of Workplace Innovation. ISSN: 2387-4570. 4 (1). doi:10.46364/ejwi.v4i1.503.
 • Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle; Mamelund, Svenn-Erik (2016). Individual and organizational well-being when workplace conflicts are on the agenda. A mixed methods study. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN: 2245-0157. 6 (1). s 83 - 104. doi:10.19154/njwls.v6i1.4911.
 • Reichborn-Kjennerud, Kristin; Gamperiene, Migle; Hilsen, Anne Inga (2011). "Make me an offer I Can't Refuse" - Do Extra Days off Contribute to Seniors Staying at Work longer?. Older Workers in a Sustainable Society. ISBN: 9783631614808. Peter Lang Publishing Group. Kapittel 17.
 • Gamperiene, Migle; Nygård, Jan Franz; Sandanger, Inger; Lau, Bjørn; Bruusgaard, Dag (2008). Self-reported work ability of Norwegian women in relation to physical and mental health, and to the work environment. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. ISSN: 1745-6673. 3 (8). doi:10.1186/1745-6673-3-8.
 • Gamperiene, Migle; Nygård, Jan F; Sandanger, Inger; Wærsted, Morten; Bruusgaard, Dag (2006). The impact of psychosocial and oragnizational working conditions on the mental health of female cleaning personell in Norway. Journal of Occupational Medicine and Toxicology. ISSN: 1745-6673. 1doi:10.1186/1745-6673-1-24.
 • Gamperiene, Migle; Nygård, Jan Franz; Brage, Søren; Bjerkedal, Tor; Bruusgaard, Dag (2003). Duration of employment is not a predictor of disability of cleaners: a longitudinal study. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 31s 63 - 68.
 • Gamperiene, Migle; Stigum, Hein (1999). Work related risk factors for musculoskeletal complaints in the spinning industry in Lithuania. Occupational and Environmental Medicine. ISSN: 1351-0711. 56 (6). s 411 - 416.
 • Jankauskas, R.; Gamperiene, Migle (1996). Prevalence rate and relative risk of diseases among paper-mill plant workers. Public Health. ISSN: 0033-3506. 1s 47 - 56.
 • Helmersen, Migle (2023). Women's health and working life.
 • Helmersen, Migle (2023). Folkehelse i politisk kontekst.
 • Helmersen, Migle (2023). Art Therapy for Children – Developing Courses in Creativity to Deal with Difficults Emotions.
 • Garmann-Johnsen, Niels Frederik; Helmersen, Migle; Martinez, Santiago (2023). Designing Nudges in eHealth with Conversation Testing.

Sist endret: 25.01.2024 09:01