Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mette Mo Jakobsen

Professor II

Professor Produktutvikling og Prosjektbasert læring

 
Kontor:
C4103 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Jeg har ingeniørfaglig bakgrunn, Sivilingeniør Maskin, NTH- Norges tekniske Høyskole, Maskinkonstruksjon og Materialteknikk (1989), samt Doktorgrad i Produktutvikling, fra Maskin, Produksjons- og kvalitetsteknikk (1995) ved NTNU. Fra 1990-1991 tok jeg pedagogisk utdanning, også ved NTNU. Jeg har stor interesse for utvikling, enten det er produkter, organisasjoner, studieprogrammer eller emner, og har jobbet mye med utvikling av undervisning og læring, basert på SoTL- Scolarship of Teaching and Learning - en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring. Blant annet tok jeg initiativ til utvikling av MNT-konferansen, en konferanse om undervisning og læring innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi, og til etablering av tidsskriftet Nordic Journal of STEM Education. Dette har bidratt til at jeg har vært involvert i arbeid med kriterier for utdanningsfaglig kompetanse og i komiteer for vurdering av søkere til "merittert underviser". Jeg har hatt oppdrag som sakkyndig både for Nokut og for Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i Sverige, på studieprogramnivå og institusjonsnivå. Produktutvikling krever et helhetstenkning, basert på for eksempel ulike fag, behov, krav, ønsker og kulturer, noe som har bidratt til at jeg har fått bred tverrfaglig erfaring og kompetanse.

De første årene av min karriere etter doktorgrad var først i midlertidig stilling som førsteamanuensis ved institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk ved NTNU (1995-96). Etter kort tid søkte jeg en fast vitenskapelig stilling som førsteamanuensis ved institutt for produktdesign ved NTNU, og fikk denne i 1996. Jeg hadde ansvar for produktutviklingsmetodikk, industriprosjekter og økodesign (bærekraftig produktutvikling). Der ble jeg til jeg flyttet med familien til Oslo i 2003. I denne perioden hadde jeg et forskningsopphold i Tyskland. 

Min egen karrierevei etter doktorgrad var i de første årene en tradisjonell akademisk karriere, med undervisning og forskning, men har siden vært på ledernivå og på nasjonalt nivå, med ansvar for nasjonale prosjekter og prosesser, deriblant utvikling av studieprogrammer og en kultur for vitenskapelig tilnærming til undervisnings- og læring (SoTL, Scolarship of teaching and learning). Jeg har imidlertid jobbet med utgangspunkt i min doktorgradskompetanse i produktutvikling i mange av disse sammenhengene, og både i dybde og bredde, i tverrfaglige sammenhenger og i samarbeid med arbeidslivet. Produktutviklingsmetodikk er anvendbart i mange sammenhenger og jeg har jobbet med hele prosessen fra behov, ide, spesifikasjon, løsningsgenerering, evaluering, valg, konkretisering og realisering av løsninger. 

Jeg har bred erfaring fra Universitets- og Høgskolesektoren; dekan for produktdesign (HiAK) og studieleder for elektro og maskin (HiO) - nå slått sammen i en avdeling i OsloMet- Storbyuniversitetet. I denne perioden var jeg også forskningssjef for et tverrfaglig forskningsprogram Innovasjon. Fra 2011 har jeg  jobbet nasjonalt, først i Kunnskapsdepartementet, deretter i Universitets- og Høgskolerådet, der jeg har ansvar for fagfeltene teknologi og realfag, samt medansvar for økonomi og administrasjon og innovasjon og entreprenørskap. I denne perioden har jeg også vært engasjert til ulike undervisningsoppgaver i sektoren. Juryarbeid for Studentbedrift, Pangstart og Norsk Form, mange ulike vitenskapelige kommiteer og fagfellevurderinger for tidsskrift og konferanser samt veiledning av både doktorgrad, industriprosjekter, bachelor- og masteroppgaver er andre oppgaver som har vært og er spennende!

Fra 2020 har jeg en bistilling som Professor i Produktutvikling og prosjektbasert læring tilknyttet studieprogrammene i Mekatronikk bachelor og master.

 

 

Sist endret: 13.04.2021 13:04