Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mette Fløystad Kvammen

Førstelektor

Førstelektor

Sosionom med hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU (2007). Har vært ansatt på sosionomutdanningen ved Universitetet i Agder (tidligere Høgskolen i Agder) siden 1998. Har annen arbeidserfaring primært fra sosialkontor og PP-tjeneste.

Ansvarlig for praksisdelen av sosionomstudiet og underviser for øvrig i sosialt arbeid.

 

 

Prosjekter

Ansvarlig for delprosjekt 3 i Praksis-vel (program for praksisrettet FoU for helse- og velferdstjenestene) sammen med Sigrid Nordstoga. Delprosjekt 3 har følgende tittel: The impact of user experiences on welfare services and education. Prosjektperiode: 2013-2016

Leder av Praxis-sosionomstudent, som er samarbeidsorgan mellom sosionomutdanningen ved UiA og praksisfeltet der formålet er å initiere samarbeidsprosjekter mellom Universitetet ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid og praksisfeltet. (2009 - )

Medlem av referansegruppen til Veiledernettverket i Agder (2001 - )

Leder av prosjektet «Brukerkunnskap inn i sosionomutdanningen» som var en del av HUSK-Agders prosjektportefølje i det nasjonale HUSK (Høgskole- og universitetssosialkontor)-prosjektet (2007-2011)

Vitenskapelige publikasjoner

 • Kvammen, Mette Fløystad (2019). Brukerkunnskap som kunnskapskilde i sosialt arbeids utdanning. Tjenesteutvikling ved ulike former for samarbeid. ISBN: 9788245033434. Fagbokforlaget. kap 7. s 113 - 127.
 • Kvammen, Mette Fløystad (2014). Mellom fag og erfaring - møte mellom erfaringsveiledere og sosionomstudenter i praksis. Innovasjon og utvikling i sosialt arbeid. ISBN: 978-82-450-1536-2. Fagbokforlaget. Kapittel 5. s 93 - 115.
 • Kvammen, Mette Fløystad (2016). Brukerdeltakelse som grunnlag for læring? Brukerdeltakelse i undervisningen på sosionomutdanningen ved Universitetet i Agder i Sosionomutdanning på Sørlandet Festskrift ved 25-års jubileet 2016. ISBN: 978-82-8314-103-0. Portal forlag. s 206.
 • Bachke, Carl Christian; Quarles Van Ufford, Johanna Wilhelmina; Kvammen, Mette Fløystad (2012). Årbok for Veiledernettverket i Agder 2012. ISBN: 978-82-7117-720-1. Veiledernettverket i Agder, Universitetet i Agder. s 110.
 • Kvammen, Mette Fløystad; Gjedrem, Jorunn (2019). User Involvement in research and education in the social work education at the University of Agder.
 • Kvammen, Mette Fløystad; Gjedrem, Jorunn (2019). PUNKS in the system.
 • Kvammen, Mette Fløystad; Fagersand, Terje; Andersen, Bente Storkaas; Christensen, Torkel (2018). Developing a structure of user-involvement in the social work education at the University of Agder, Norway Cooperation between the university and user-organizations.
 • Kvammen, Mette Fløystad; Nielsen, Tabitha Wright (2018). Service users as supervisors in social work education – mending the gap of powerelations.
 • Kvammen, Mette Fløystad (2017). User led supervision – a way to develop professional skills?.
 • Kvammen, Mette Fløystad (2017). Experiences described by the students from supervision during work placement from service users.
 • Kvammen, Mette Fløystad (2016). Brukerinvolvering i utdanningen fra student- og brukerperspektivet.
 • Kvammen, Mette Fløystad (2015). Dialog-based meetings between social work students and people with user-experience – a way to develop knowledge and skills in Social Work?.

Sist endret: 7.04.2021 12:04