Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Merethe Anette Ryen

Seniorrådgiver

Seksjon for utdanningskvalitet og livslang læring

 
Kontor:
A3 020 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09:00 - 15:00

Samfunnsviter med 15 års erfaring fra konsulent og analysebransjen og fra jobber i offentlig sektor UiA, Agder fylkeskommune og NAV. 

Lang og bred erfaring i å lede fasilitere og koordinere prosjekter. Strukturert og godt vant med å holde overblikk og koordinere med mange ulike samarbeidsparter og prosjekter. Men også erfaring i å være prosjektleder i lengre og mer komplekse innovasjonsprosjekt. Lyttende og nysgjerrig. Lang erfaring i å bruke kvalitative og kvantitative metoder for datainnsamling og analyse. En relasjonsbygger med strategisk kontaktnettverk i regionen, og nasjonalt.

Utdanningsbakgrunn: Master i sosialantropologi med støttefag i medie og kommunikasjonsvitenskap, psykologi, samfunnsvitenskaplig forskningsmetode, statistikk og analyse mm.  

Arbeidserfaring

Arbeidserfaring:

• Seniorkonsulent UiA Karriere – Koordinator Kompetansetorget

• Prosjektleder i Vest –Agder og Aust –Agder fylkeskommuner, Pilot Likestilt arbeidsliv 2016 -2019

• Seniorkonsulent/senioranalytiker, Epinion Norge, 2012 –2016

• Senioranalytiker/Fagansvarlig, ARGUS Analyse, 2008-2012

• Rådgiver i statistikk og analyse, Arbeids og Velferdsetaten (Fylkesleddet Akershus), 2010

• Konsulent/analytiker, Refleks AS, 2007-2008

• Prosjektmedarbeider,primært i Kvalitativ avdeling men bistod også i andre avdelinger, Synovate MMI (IPSOS MMI), 2006-2007.

Faglige interesser

 • Prosjektarbeid & prosjektmetodikk
 • Koordinere & fasilitere
 • Nettverksbygging
 • Forankring & involvering 
 • Kartlegging 
 • Kvalitativ og kvantitativ forskningsmetodikk
 • Statistikk og analyse
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Design thinking
 • Antropologi
 • Globalisering
 • Samfunnsutvikling 
 • Digitalisering
 • IKT og kulturendring
 • Struktur - Kultur
 • Bærekraftig utvikling
 • Framtidens universitet
 • Økt arbeidslivsrelevans i studier
 • Livslang læring 
 • Likestilling, inkludering og mangfold 

Prosjekter

 • Fleksible studier for økt omstillingenv  (Påbegynnes)
 • Prosjektleder - Pilotfasen av Likestilt Arbeidsliv 2016 - 2019
 • Prosjektledelse for en rekke store og små prosjekter i ulike sektorer som konsulent i analysebransjen fra 2006 - 2016. 

Sist endret: 2.02.2022 12:02