Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
G2012 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Mitt fokus har i mange år vært teater, barn og unge; i betydningen scenekunst for barn og unge, av ungdom, med barn eller teater som omhandler barndom. Som instruktør, som lærer og som forsker har jeg vært opptatt av hvordan barn, tenåringer og barndom fremstilles på scenen, og videre hva salgs tematikk og teateruttrykk som blir og kan bli vist for unge tilskuere.

Jeg har fulgt arbeidet til Suzanne Osten og Unga Klara siden tidlig på 90-tallet, og har flere publikasjoner som analyserer Ostens arbeid. Gjennom Assitej, ITYARN (the International Theatre for Young Audiences Research Network) og Platform Shift+ har jeg et internasjonalt nettverk av teaterkunstnere og forskere innen feltet TYA.

I tillegg har jeg utdannelse og erfaring som lysteknikker. Den første innsikten i profesjonelle teaterproduksjoner fikk jeg ved Romerike Folkehøgskole, deretter var Teaterlaget i BUL (Trondheim) og særlig sommerteater på Munkholmen en fantastisk arena for prøving og feiling, og et kjærkommet supplement til studiene ved NTNU. En regiassistentjobb i BUL ble springbrettet til tilsvarende utfordring ved Trøndelag Teater. Med disse erfaringene og et hovedfag i drama og teater søkte jeg jobb ved Høgskolen i Agder, og siden 1996 har dette vært min hovedarbeidsgiver. Jeg har undervist på årsstudiet, i faglærerstudiet, innen barnehagelærerutdannelsen og på master i kunstfag.

Fakultet for kunstfag's representant i LU-styret 2011-2016 (nå vara)

Styremedlem i Assitej, Norge  2011-2017

Prosjekter

Jeg er medlem i forskninggruppen Kunst og konflikt (tilhører forskningsplattformen  KIK - Kunst i Kontekst). Nå arbeider jeg med en artikell hvor jeg analyserer hvilken motstand min iscenesettelse av forestillingen TABU skapte. Jeg anvender i hovedsak teori fra Jacques Rancière. Min lange forskningsinteresse for barn og teater førte meg inn i  KUNST OG BARN & UNGE. Alt arbeid med og formidling av prosjektet Platform Shift+ knyttes opp mot forskningsgruppa Kunst og barn & unge.

Publikasjoner

How Can the Idea of Childhood, of Children as Spectators, and of Understanding Influence Theatre for Young Audiences? TYA, Culture, Society International Essays on Theatre for Young Audiences A Publication of ASSITEJ and ITYARN, Manon van de Water (ed.), Peter Lang- International Academic Publishers 2012

Et barneteaterensemble. Kapittel i lærerbok for førskolelærere, Form møter form - Lek møter teater, red: R.By, Cappelen Damm 2009

Staging the Impossible for Young Audiences. Preliminary Findings in a Research Project. Youth Theatre Journal, 23(1) 2009

Presentasjoner

Social protest against the placement and design of memorial marks after the terrorist attack on the island Utøya. Presentation at „Round table: forms of political/social protest”. Creative forum, Platform Shift +, TJG Dresen juni 2017

Art mediation for theatre productions that cause resistance?Seminar paper, presentert på Assitejs verdenskongress, ITYARN, Cape Town, mai 2017

The notion of children: How can the idea of childhood, of children as spectators and of understanding influence Theatre for Young Audiences (TYA)?Seminar paper, presentert på Assitejs verdenskongress, ITYARN, Malmø mai 2011

Reflections on the images of childhood and the notion of understanding in the theatre of Suzanne Osten and Unga Klara,Paper, forskningsseminar, kunstfag, UiA , februar 2011

Radical equality: Who learns from whom?Paper, Drama Boreale Vasa, Finland, august 2009

Directing avant-garde theatre for young audiences?Paper på internasjonal konferanse med barneteaterforskere og teaterkunstnere.ITYARN og Assitej- kongress i Adelaide, mai 2008

Transformering av rom. Paperpresentasjon og masterveiledning under Boreale, nordisk drama/teater konferanse, august 2006

Teater av for og med barn. Lekens rolle i teatraliteten.Paper ved internasjonal vitenskapelig konferanse, Stockholm august 2003. Skrevet og holdt sammen med Jorunn Seljeseth

Barndomsminner, mellom monolog og fortelling, mellom før og nå. –Workshop,IDEA, Bergen 2001

Teaterforestillinger

TABU. Teaterforestilling om nettdating og overgrep. Samarbeidsprosjket med SLT-koordinator i Lindesnesregionen. Premiere mars 2014. Vist på alle ungdomsskoler i Mandal, Lindesnes, Audnedal og Åseral, samt to forestillinger for tenåringenes foreldre pluss åpne forestillinger på UiA april 2014. Regi og kunstnerisk ansvarlig. Utarbeidelse av infomateriell samt etterarbeid for lærere.

Historier i et hvitt landskap. Teaterforestilling med Kompani Mellizo, regi m.m, vist på HiA mars 2005

Si at du vil, Kompani Melizzo, premiere på HiA november 2003. Sammen med Marit W. Egilstad var jeg kunstnerisk ansvarlig og sto for ide, regi, produksjon, scenografi og lys.Teaterforestillingen ble senere invitert som gjestespill på DATS’ festival i Ryslinge

Ungdomsuttrykk på tvers av torget. Regi og produsentansvar (m/ J. Seljeseth) på en forestilling/konsert med ca 250 aktører. Del av North Sea Festival 2002

Aktør og medskaper i klovneforestillingen Små klovner i veske gjør så godt de kan, IDEA, Bergen 2001

Vitenskapelige publikasjoner

  • Elnan, Merete (2019). Mot, motstand og dilemmaer. Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. Kapittel 5. s 106 - 128.
  • Elnan, Merete (2012). The Notion of Children: How Can the Idea of childhood, of Children as Spectators and of Understanding Influence Theatre for Young Audiences?. TYA, Culture, Society : International Essays on Theatre for Young Audiences. ISBN: 978-3-631-63688-6. Peter Lang Publishing Group. Kapittel. s 165 - 178.
  • Elnan, Merete (2009). Staging the Impossible for Young Audiences Preliminary Findings in a Research Project. Youth Theatre Journal. ISSN: 0892-9092. 23 (1). s 39 - 47.
  • Elnan, Merete (2018). Fra faglærerutdanning i teater til bachelor i samtidsteater. (praksis i skolen -> prosjekter med og i skolen).
  • Elnan, Merete (2018). Hvordan legge til rette for at flere velger estetiske fag i lærerutdanningene?.
  • Elnan, Merete (2016). Talk: Suzanne Osten. How can a book and a play for children end up as a film for Young adults?.
  • Elnan, Merete (2016). Workshop/forarbeid i forbindelse med "Til Fyret".
  • Elnan, Merete (2016). Presentation of the Artistic Board, and of the choices we have made and the work prior to the SAND Festival 2016..
  • Elnan, Merete; Wergeland-Yates, Marit (2016). Kunstnerisk praksis og nettverksbygging i EU gjennom Platform Shift+.

Sist endret: 22.10.2018 20:10