Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

May-Brith Ohman Nielsen

Professor

Professor of history

 
Kontor:
E2031A ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
Treffetid: Mandager 10.00 - 11.30.

Professor i historie ved Universitetet i Agder og professor i historiedidaktikk ved Karlstad Universitet. Redaktør av Scandinavian Journal of History. Leder av humaniorakomiteen, FRIHUM,  i Norges forskningsråd 2010-2013. Medlem av SHP-komiteen, Norges forskningsråd fra 2013.

Utdannelse:

Dr. philos. i historie. Andre fag: biologi, idrett, pedagogikk og samfunnsfag.

Fagområder:

Norges historie 1840-2011: Medisinhistorie og epidemihistorie 1750-1920.  Ideologi, politikk og massebevegelser 1860-1960. Nazisme, høyreekstremisme og okkupasjonshistorie. Landskapshistorie, arkitektur og byggeskikk. Hagehistorie. Miljøhistorie, plantevern og gifthistorie. Historiografi. Historiedidaktikk, historiebruk og historieformidling. Historisk teori og metode.

Forskning:

Norges historie. Medisinhistorie, sykdomshistorie, helsehistorie, epidemihistorie.  Nazisme, høyreekstremisme, okkupasjonshistorie. Ideologi, politikk og massebevegelser. Mellomkrigstiden. Nasjonalisme og nasjonal retorikk. Hagehistorie, miljøhistorie, giftbruk og plantevern. Historieundervisning, historiebruk og historiedidaktikk.

For en detaljert oversikt over publikasjoner og formidling av forskningen. Se Cristin.

For er oversikt over arbeid, verv og engasjementer, se CV på hennes faglige hjemmeside: 

https://maybrithohmannielsen.wordpress.com/about/

Prosjekter

Faglig hjemmeside:

https://maybrithohmannielsen.wordpress.com/

Forskergruppe for teori- og metodeutvikling.

https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/teori-og-metodeutviklinghttps://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/teori-og-metodeutvikling

Siste bøker:

Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføring av død og dødsfrykt. Joensuu: University Press of Eastern Finland 2014 ISBN 978-952-5934-61-8

Norvegr. Norges historie, bind 3, 1840-1914, Aschehoug forlag AS, 2011.

Norvegr. Norges historie, bind 4, 1914-2011, Aschehoug forlag AS, 2011.


A Historiographical Inquiry into the Theoretical and Methodological Implications of Borders in the Studies of Great Epidemics: Bugs and Borders, New York 2015.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Nielsen, May-Brith Ohman (2023). Circulating Silence. The Reaction to Rachel Carson’s Book Silent Spring (1962) in Scandinavian Gardening Magazines. HoST - Journal of History of Science anf Technology. ISSN: 1646-7752. 14 (2). s 100 - 123. doi:https://doi.org/10.2478/host-2023-0013.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2023). Introduction. Toxic Timescapes. Examining Toxicity across Time and Space. ISBN: 9780821425039. Ohio University Press. Introduksjon. s 1 - 16.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2023). Living with Poison: Exploring Generations as Toxic Timescapes. Toxic Timescapes. Examining Toxicity across Time and Space. ISBN: 9780821425039. Ohio University Press. kapittel. s 21 - 45.
 • Søisdal, Åse Marie; Seines, Anne Mette; Nielsen, May-Brith Ohman (2023). Rovdyr, gift, skudd og statistikk. En undersøkelse av lokale arkiver som kilde til problematisering av norsk skuddpremie- og rovdyrstatistikk. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 60 (3). s 111 - 134. doi:10.18261/heimen.60.3.2.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2022). Vitenskapsperspektiver på bærekraftsmålene. Årbok for Agder Vitenskapsakademi 2021. ISBN: 9788283901023. Novus Forlag. Introduksjon. s 11 - 13.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2021). Historisitet - historikernes kjernekompetanse og arbeidsfelt. Historikern i samhället - roller och förändringsmönster. ISBN: 9789178444564. Gidlunds förlag. artikkel. s 214.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2020). Syntheticising Scandinavia: The Introduction of Synthetic Pesticides to Scandinavian Gardens, 1945-1952. HoST - Journal of History of Science anf Technology. ISSN: 1646-7752.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Seines, Anne Mette (2018). Poison to the Beasts: Changing Poisons and Poisoning Practices in Campaigns to Kill Norwegian Birds and Mammals, 1845–1967. Environment and History. ISSN: 0967-3407. 25 (3). s 321 - 364. doi:10.3197/096734018X15217309861595.
 • Klepp, Ingun Grimstad; Nielsen, May-Brith Ohman; Tobiasson, Tone Skårdal (2017). Environmental Literacy in the Wardrobe: Capacities for social action are based on language. Tvergastein. ISSN: 1893-5605. (12). s 64 - 71.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2015). Bugs and Borders in historical studies.. Boundaries of History. ISBN: 978-82-304-0157-6. Scandinavian Academic Press. artikkel. s 109 - 183.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Innledning. Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføring av død og dødsfrykt. ISBN: 978-952-5934-61-8. University Press of Eastern Finland. kapittel. s 6 - 11.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Kverk krekene! Strategier for å selge liv og død til norske hageeiere 1945-1975. Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføring av død og dødsfrykt. ISBN: 978-952-5934-61-8. University Press of Eastern Finland. kapittel. s 12 - 45.
 • Nielsen, May-Brith O. (2013). Medisin og historie på Agder. Glimt fra 1800-tallets vitenskapshistorie. Agder vitenskapsakademi. Årbok 2012. ISBN: 978-82-92712-95-5. Portal forlag. Artikkel. s 185 - 216.
 • Nielsen, May-Brith O. (2012). Are you a ghost, Olav Riste? ANOTHER PERSPECTIVE ON HISTORY FAKES. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 91 (4). s 597 - 606.
 • Nielsen, May-Brith O. (2012). Demokratikompetanser for den digitale offentligheten og det diskurtive demokratiet?. Skolen, nasjonen og medborgaren. ISBN: 978-82-519-2916-5. Tapir Akademisk Forlag. Kapittel. s 127 - 153.
 • Nielsen, May-Brith O. (2012). Ser du spøkelser, Olav Riste? - et annet perspektiv på historieforfalskning. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. (04). s 598 - 607.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Mennesker i historie, historie i mennesker: Hvorfor og hvordan undervise om emosjonelle og kontroversielle emner knyttet til Norge under den andre verdenskrig?. Fortiden i nåtiden. Nye veier i formidlingen av andre verdenskrigs historie. ISBN: 978-82-15-01725-9. Universitetsforlaget. Artikkel. s 269 - 295.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2008). Med på kjøpet? Historiske handlevogner i et læringsperspektiv. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 45 (2). s 135 - 149.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Et historiedidaktisk blikk på kildeterminologien. Kan historiefaget tjene på å reformulere sine «læresetninger»?. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN: 0018-263X. 3 (86). s 369 - 387.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2006). Ernst Ferdinand Lochmann (1820-1891): Medisinpioner og folkefiende. Årbok for Agder vitenskapsakademi 2005. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 77 - 96.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2006). Historiedidaktikk - et allestedsnærværende tema for allestedsnærværende mennesker. Sigmund Ongstad (red.): Fag og didaktikk i lærerutdanning. Kunnskap i grenseland. Universitetsforlaget. s 146 - 162.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Analyse og fortelling. Ideportal. Norge og Verden etter 1850. Det Norske Samlaget. laerebok. s 8 - 40.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Historiebevissthet og erindringsspor. Undervisnings- og forskningserfa. ?. 45s 211 - 228.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Historisk metode og kildegranskning. Ideportal. Norge og Verden etter 1850. Array. laerebok. s 8 - 40.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Skutesteinen. - En gjestebok i stein. Nettportal. Det Norske Samlaget. laerebok.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). Fagdidaktiske læringsprosesser. Nærrstudier av lærerstudenters faglige utvikling gjennom refleksjonsbaserte undervisningsformer. Fagdidaktikk på offensiven, i (red:) Nielsen, May-Brith Ohman, Rolf Tønnessen og Signe Mari Wiland. Høyskoleforlaget. s 126 - 158.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). Historieforståelse. ideportal. Norge og verden før 1850. Det Norske Samlaget. laerebok. s 8.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). Historisk metode og kildegranskning. Ideportal. Norge og verden før 1850. Det Norske Samlaget. laerebok. s 8 - 30.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2003). Oscar Wergeland og Ravnedalen. Romantisk park eller et romantiseringsprosjekt?. Wergeland i dag, red: Frode Helland og Jahn Thon. Høyskoleforlaget.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2002). Fotballklubben Radar 1977-2002. - En pioner for jentefotball. Jubilerumsskrift for FK Radar. Array. faglig_bok_institusjon. s 3 - 10.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2002). Historiens røst. Temahefte om historiekulturer i Norden. Historisk tidskrift (Sverige). ISSN: 0345-469X. 2 (2). s 221 - 242.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Av jord er du kommet. Av ord er du kommet. Et utvidet levningsperspektiv. ?.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Av jord er du kommet. Av ord er du kommet. Et utvidet levningsperspektiv. ?. (3). s 11 - 35.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Bonderegjeringen, høyreaktivismen og konfrontasjonen med arbeiderbevegelsen. Sentrum 2/2001. Senterpartiet. faglig_bok_institusjon. s 22 - 23.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Hvorfor historieskriving?. Sentrum 21/2001. Senterpartiet. faglig_bok_institusjon. s 20 - 21.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Ideologiske brytninger i bondebevegelsen i mellomkrigstida. Norsk landbrukshistorisk seminar, september 2000. Senter for bygdeforskning, NTNU.. faglig_bok_institusjon.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2000). Høgskolen i Agder 1994-2000. Historisk oversikt over utviklingen av HIA fra høgskolefusjonen til 2000. Jubileumsskrift for Høgskolen i Agder. Array. faglig_bok_institusjon.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2000). Midt i sin tid. mellomkrigstida sett gjennom representanten Gabriel Moseid fra Vennesla. ?.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1999). Midi i sin tid. Mellomkrigstida sett gjennom representanten Gabriel Moseid fra Vennesla. Agderbenken: landsdelens representanter på Stortinget fra 1814 til 1990-tallet. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 68 - 88.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1998). Nasjonen som stridsemne og samlingsmerke. Den nasjonale retorikken i mellomkrigstida. Rottem, Øystein (red.): Norsk sakprosas hiostorie bd. 2. Array.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1998). Nasjonen som stridstema og samlingsmerke. Den nasjonale retorikken i mellomkrigstida. Norsk sakprosas historie. Universitetsforlaget.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1995). Kildens kritikk. I Børressen, Myre og Stgu (red.): Historikerne som historie. ?. (14). s 127 - 140.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1995). Muldens Evangelium. ?. (2).
 • Nielsen, May-Brith Ohman (1994). Framtid for den faglige frimodigheten?. HIFO-nytt. ISSN: 0802-3204. (3).
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Høeg, Ida Marie (2022). Årbok for Agder Vitenskapsakademi 2021. ISBN: 9788283901023. Novus Forlag. s 170.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2023). Toxic Timescapes. Examining Toxicity across Time and Space. ISBN: 9780821425039. Ohio University Press. s 370.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Høeg, Ida Marie (2021). Agder Vitenskapsakademi - Årbok 2020. ISBN: 978-82-8390-077-4. Novus Forlag. s 166.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2015). A Historiographical Inquiry into the Theoretical and Methodological Implications of Borders in the Studies of Great Epidemics orders UDIES OF gREAT ePIDEMICS. Bugs AND bORDERS. ISBN: 978-1-4955-0314-6. Edwin Mellen Press. s 237.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2015). Små paradiser. Hager gjennom et århundre.. ISBN: 978-82-8314-038-5. Portal forlag. s 432.
 • Nielsen, May-Brith O. (2014). Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføring av død og dødsfrykt. ISBN: 978-952-5934-61-8. University Press of Eastern Finland. s 199.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Norvegr: Norges historie etter 1914. ISBN: 9788203236778. Aschehoug & Co. s 304.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2011). Norvegr: Norges historie 1840-1914. ISBN: 9788203236778. Aschehoug & Co. s 247.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2008). Mennesker, makt og mikrober. Epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 1830-1880. ISBN: 9788245006872. Fagbokforlaget. s 433.
 • Thon, Jahn Holljen; Nielsen, May-Brith Ohman (2008). Wergelandenes Kristiansand. ISBN: 9788299785501. Wergelandselskapet.
 • Abrahamsen, Olav Arild; Dyrvik, Ståle; Nielsen, May-Brith Ohman; Aase, Andreas (2007). Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Arbeidsportal. Verdenshistorie og norgeshistorie. ISBN: 9788252168044. Det Norske Samlaget. s 19.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. ISBN: 9788252167825. Det Norske Samlaget. s 63.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2007). Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. ISBN: 9788252167825. Det Norske Samlaget. s 63.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Supphellen, Steinar (2005). Biskop Gunnerus - Samfunn og vitenskaper på 1700-tallet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 160.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Wiland, Signe Mari; Tønnessen, Rolf Th. (2003). Fagdidaktikk på offensiven. ISBN: 8276345646. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 158.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2004). Norge etter 1850. ISBN: 8252157890. Det Norske Samlaget. s 265.
 • Tønnessen, Rolf; Nielsen, May-Brith Ohman; Wiland, Signe Mari (2003). Fagdidaktikk på offensiven. ISBN: 8276345646. HøyskoleForlaget. s 158.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2001). Bondekamp om markedsmakt. Senterpartiets historie 1920-1959. ISBN: 8252154344. Det Norske Samlaget. s 413.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2023). Presenting Toxic Timescapes, new book release by Müller and Ohman Nielsen.
 • Nielsen, May-Brith Ohman; Mustad, Jan Erik; Bjorvand, Agnes-Margrethe (2022). Colletts kafé: "Hva gjør det med mennesker og samfunn å oppleve en pandemi?" (Intervju m/May-Brith Ohman Nielsen. Intervjuet av Agnes-Margrethe Bjorvand og Erik Mustad.).
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2022). Plastics and plastic waste in a fluid world..
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2022). Smittevern på 1800-tallet.
 • Nielsen, May-Brith Ohman (2022). Spraying the woods. Pesticides in the forests.

Sist endret: 29.05.2019 10:05