0
Hopp til hovedinnhold

May-Linda Magnussen

Postdoktor

Postdoktor/førsteamanuensis

 
Kontor:
53B108 ( Universitetsveien 53, Kristiansand )

Jeg har en doktorgrad i sosiologi fra UiO og forsker på familie- og arbeidsliv i et kjønns- og migrasjonsperspektiv. I de fleste av prosjektene jeg arbeider med bruker jeg den sosiologiske fremgangsmåten institusjonell etnografi.  

Prosjekter

Innvandrerkvinner og arbeidsliv i Kristiansand (postdoktorprosjekt)

Flyktningkvinner og arbeidsliv i Lindesnesregionen

Integration as emplaced practice

Æreskultur på Agder (forprosjekt)

Kjønnsbalanse ved Universitetet i Agder

Vitenskapelige publikasjoner

 • Magnussen May-Linda, Lund Rebecca Waters Bolden, Wallevik Hege, Et kjønnet rom for akademisk skriving. Den vitenskapelige publiseringens sosiale organisering, sett fra ståstedet til kvinnelige førsteamanuenser ved Universitetet i Agder (2018). Tidsskrift for kjønnsforskning . ISSN 0809-6341. 42 (1-2), s 85 - 103 doi: https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-06
 • Magnussen May-Linda, Kvamme Ingunn, Social integration of refugees (2016).
 • Magnussen May-Linda Familieforsørgelse: Å utforske menns forsørgerarbeid (2015).
 • Magnussen May-Linda, Svarstad Christine, Kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Agder (2013).
 • Olsen Torunn Skåltveit, Amble Nina, Magnussen May-Linda, Kvinners deltid og likestilling på Agder (2013).
 • Magnussen May-Linda Likestillingsfremskritt på Agder 2000-2010 (2013).
 • Magnussen May-Linda Menns forsørgerarbeid (2012).
 • Magnussen May-Linda, Repstad Pål Steinar, Urstad Sivert Skålvoll, Skepsis til likestilling på Sørlandet – et resultat av religion? (2012). Tidsskrift for kjønnsforskning . ISSN 0809-6341. 34 (3/4), s 204 - 222
 • Magnussen May-Linda, Repstad Pål, Religion og likestilling mellom kvinner og menn (2010).
 • Cruickshank Jørn, Lysgård Hans Kjetil, Magnussen May-Linda, The logic of the construction of rural politics: Political discourses on rurality in Norway (2009). Geografiska Annaler. Series B. Human Geography . ISSN 0435-3684. 91 (1), s 73 - 89 doi: 10.1111/j.1468-0467.2009.00307.x
 • Berven Nina, Wærness Kari E, Magnussen May-Linda, Kontantstøttereformen; en ideologisk vending i familiepolitikken? (2001). Tidsskrift for velferdsforskning . ISSN 0809-2052.
 • Johnsen, Hans Christian Garman Hauge, Elisabeth S. Magnussen, May-Linda Ennals, Richard (2016). Applied social science research in a regional knowledge system. Routledge. ISBN 978-1-4724-8782-7. 316 s.
 • Magnussen May-Linda, Lund Rebecca Waters Bolden, Wallevik Hege, Et kjønnet rom for akademisk skriving. Den vitenskapelige publiseringens sosiale organisering, sett fra ståstedet til kvinnelige førsteamanuenser ved Universitetet i Agder (2018). Tidsskrift for kjønnsforskning . ISSN 0809-6341. 42 (1-2), s 85 - 103 doi: https://doi.org/10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-06
 • Johnsen Hans Christian Garman, Hauge Elisabeth S., Magnussen May-Linda, Ennals Richard, Applied social science research in the regional knowledge system (2016).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Hauge Elisabeth S., Magnussen May-Linda, Ennals Richard, The regional knowledge system (2016).
 • Magnussen May-Linda, Kvamme Ingunn, Social integration of refugees (2016).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Hauge Elisabeth S., Magnussen May-Linda, Ennals Richard, Applied social science research in a regional knowledge system (2016).
 • Magnussen May-Linda Familieforsørgelse i menns hverdag (2015).
 • Magnussen May-Linda Familieforsørgelse: Å utforske menns forsørgerarbeid (2015).
 • Magnussen May-Linda, Svarstad Christine, Flere må styre Agder (2013). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Magnussen May-Linda, Jentoft Nina, Nilsen Ann Christin Eklund, Mydland Trond Stalsberg, "Elendighetsforskning" på Sørlandet (2013). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Magnussen May-Linda, Svarstad Christine, Kvinners politiske interesse og deltakelse (2013).

Sist endret: 7.11.2018 13:11

Send studiet på mail