May-Linda Magnussen - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

May-Linda Magnussen

Postdoktor

Post doc

E-post:
may-linda.magnussen@uia.no
Telefon:
480 10 547
Kontor:
H2022 ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Kontortid:
Onsdag og torsdag
Avdeling:
Institutt for sosiologi og sosialt arbeid

Prosjekter

Innvandrerkvinner og arbeidsliv i Kristiansand (postdoktorprosjekt)

Flyktningkvinner og arbeidsliv i Lindesnesregionen

Integration as emplaced practice

Æreskultur på Agder (forprosjekt)

Kjønnsbalanse ved Universitetet i Agder

Bakgrunn

Jeg har en doktorgrad i sosiologi fra UiO. Mitt fagfelt er kjønn, likestilling og integrering, og de fleste av prosjektene jeg arbeider med er inspirert av den sosiologiske fremgangsmåten institusjonell etnografi.  

Last changed: 2016-08-30 08:21:04

Publikasjoner

 • Magnussen May-Linda, Kvamme Ingunn, Social integration of refugees (2016).
 • Magnussen May-Linda Familieforsørgelse: Å utforske menns forsørgerarbeid (2015).
 • Magnussen May-Linda, Svarstad Christine, Kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Agder (2013).
 • Olsen Torunn Skåltveit, Amble Nina, Magnussen May-Linda, Kvinners deltid og likestilling på Agder (2013).
 • Magnussen May-Linda Likestillingsfremskritt på Agder 2000-2010 (2013).
 • Magnussen May-Linda Menns forsørgerarbeid (2012).
 • Magnussen May-Linda, Repstad Pål Steinar, Urstad Sivert Skålvoll, Skepsis til likestilling på Sørlandet – et resultat av religion? (2012). Tidsskrift for kjønnsforskning . ISSN 0809-6341. 34 (3/4), s 204 - 222
 • Magnussen May-Linda, Repstad Pål, Religion og likestilling mellom kvinner og menn (2010).
 • Cruickshank Jørn, Lysgård Hans Kjetil, Magnussen May-Linda, The logic of the construction of rural politics: Political discourses on rurality in Norway (2009). Geografiska Annaler. Series B. Human Geography . ISSN 0435-3684. 91 (1), s 73 - 89 doi: 10.1111/j.1468-0467.2009.00307.x
 • Berven Nina, Wærness Kari E, Magnussen May-Linda, Kontantstøttereformen; en ideologisk vending i familiepolitikken? (2001). Tidsskrift for velferdsforskning . ISSN 0809-2052.
 • Johnsen, Hans Christian Garman Hauge, Elisabeth S. Magnussen, May-Linda Ennals, Richard (2016). Applied social science research in a regional knowledge system. Routledge. ISBN 978-1-4724-8782-7. 316 s.
 • Magnussen May-Linda, Kvamme Ingunn, Social integration of refugees (2016).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Hauge Elisabeth S., Magnussen May-Linda, Ennals Richard, Applied social science research in a regional knowledge system (2016).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Hauge Elisabeth S., Magnussen May-Linda, Ennals Richard, Applied social science research in the regional knowledge system (2016).
 • Johnsen Hans Christian Garman, Hauge Elisabeth S., Magnussen May-Linda, Ennals Richard, The regional knowledge system (2016).
 • Magnussen May-Linda Familieforsørgelse i menns hverdag (2015).
 • Magnussen May-Linda Familieforsørgelse: Å utforske menns forsørgerarbeid (2015).
 • Olsen Torunn Skåltveit, Amble Nina, Magnussen May-Linda, Kvinners deltid og likestilling på Agder (2013).
 • Magnussen May-Linda, Svarstad Christine, Likestillingsmonitor 2013. Delmonitor om ledere på Agder (2013).
 • Magnussen May-Linda, Svarstad Christine, Kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Agder (2013).
 • Magnussen May-Linda Likestillingsfremskritt på Agder 2000-2010 (2013).

Send studiet på mail