Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jeg har en doktorgrad i sosiologi fra UiO og forsker på familie- og arbeidsliv i et kjønns- og migrasjonsperspektiv. I det meste av forskningen jeg gjør bruker jeg institusjonell etnografi.  

Prosjekter

Innvandrerkvinner og arbeidsliv i Kristiansand (postdoktorprosjekt)

Flyktningkvinner og arbeidsliv i Lindesnesregionen

Integration as emplaced practice

Æreskultur på Agder (forprosjekt)

Kjønnsbalanse ved Universitetet i Agder

Vitenskapelige publikasjoner

 • Magnussen, May-Linda (2023). Becoming a bad mother: exploring ruling relations in the Norwegian welfare state from the standpoint of a Somali single parent. Families, Relationships and Societies. ISSN: 2046-7435.
 • Nilsen, Ann Christin Eklund; Lund, Rebecca Waters Boldsen; Magnussen, May-Linda (2023). Contextualizing institutional ethnography. Critical Commentary on Institutional Ethnography. IE Scholars Speak to Its Promise. ISBN: 978-3-031-33401-6. Palgrave Macmillan. 8. s 137 - 151.
 • Magnussen, May-Linda; Steen-Johnsen, Tale; Synnes, Katrine Mayora (2023). Følelsesstyrt? Om styringsrelasjoner, følelser og tilgang til ulike ståsteder.. Erfaringer med institusjonell etnografi. ISBN: 9788202714840. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 11. s 227 - 247.
 • Magnussen, May-Linda; Nilsen, Ann Christin Eklund (2023). Innledning: Å forske med institusjonell etnografi. Erfaringer med institusjonell etnografi. ISBN: 9788202714840. Cappelen Damm Akademisk.
 • Magnussen, May-Linda; Kosuta, Minela (2023). Institusjonell-etnografiske dreininger: Erfaringer fra forskning om sosial kontroll og vold i nære relasjoner. Erfaringer med institusjonell etnografi. ISBN: 9788202714840. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 6. s 123 - 143.
 • Magnussen, May-Linda; Alasow, Mona; Haaland, Hanne; Wallevik, Hege (2023). Realitetsorientering? Kategorisering av kvinner med fluktbakgrunn i Agder. Utenforskap, stigmatisering og fremmedfrykt på Agder: 1860 til i dag. ISBN: 978-82-02-82581-2. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 9. s 185 - 208.
 • Magnussen, May-Linda; Nilsen, Ann Christin Eklund (2023). Skaping av avvik gjennom fortellinger, samhandling og diskurser. Smith, D.E. (1978). "K is Mentally ill": The Anatomy of a Factual Account.. Sosiologisk analyse. ISBN: 9788245045932. Fagbokforlaget. Kapittel 11.
 • Haaland, Hanne; Lund, Rebecca Waters Boldsen; Magnussen, May-Linda; Wallevik, Hege (2022). Professorkvalifiseringens affektive økonomi. Styring, følelser og motstand. Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?. ISBN: 9788245044102. Fagbokforlaget. Kapitel 9. s 171 - 193.
 • Magnussen, May-Linda; Lund, Rebecca Waters Boldsen; Mydland, Trond Stalsberg (2022). Uniformity Dressed as Diversity? Reorienting female associate professors. Gender inequalities in tech-driven research and innovation : living the contradiction. ISBN: 978-1-5292-1947-0. Bristol University Press. Kapittel 7. s 109 - 123.
 • Haaland, Hanne; Magnussen, May-Linda; Wallevik, Hege (2021). Ulike måter å «sikre sted»: flyktningers fortellinger om integrering inn i et lokalsamfunn i Sør-Norge. Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn. ISBN: 9788215042954. Universitetsforlaget.
 • Haaland, Hanne; Magnussen, May-Linda; Wallevik, Hege (2021). Å bruke erfaringene til nyankomne mannlige syriske flyktninger til å utfordre den store norske integreringsfortellingen. Fortellinger om integrering i norske lokalsamfunn. ISBN: 9788215042954. Universitetsforlaget.
 • Magnussen, May-Linda (2020). Jeg er klar til å bidra. Utforskning og utfordring av bakkebyråkraters kategorisering av flyktninger som prøver å komme i jobb i dagens Norge.. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052. 23 (1). s 63 - 75. doi:10.18261/issn.2464-3076-2020-01-05.
 • Magnussen, May-Linda (2020). Kjønnede hverdagsliv og likestillingsutfordringer på Agder. Regionale særtrekk og variasjoner i landsdelen. Grenseløst Agder. Det som skilte og det som bandt. ISBN: 9788202696825. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 7. s 148 - 171.
 • Magnussen, May-Linda (2020). Men’s Family Breadwinning in Today’s Norway: A Blind Spot in the Strive for Gender Equality.. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN: 0803-8740. doi:10.1080/08038740.2020.1790658.
 • Magnussen, May-Linda (2019). Making gendering visible: Institutional ethnography's contribution to Nordic sociology of gender in family relations. Institutional Ethnography in the Nordic Region. ISBN: 9780429019999. Routledge. 10. s 128 - 137.
 • Magnussen, May-Linda; Lund, Rebecca Waters Bolden; Wallevik, Hege (2018). Et kjønnet rom for akademisk skriving. Den vitenskapelige publiseringens sosiale organisering, sett fra ståstedet til kvinnelige førsteamanuenser ved Universitetet i Agder. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. 42 (1-2). s 85 - 103. doi:10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-06.
 • Lund, Rebecca Waters Bolden; Magnussen, May-Linda (2018). Intersektionalitet, virksomhedskundskab og styringsrelationer. Institutionel Etnografi og hverdagens sociale organisering. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. 42 (4). s 268 - 283. doi:10.18261/issn.1891-1781-2018-04-05.
 • Magnussen, May-Linda; Kvamme, Ingunn (2016). Social integration of refugees. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 6. s 112 - 126.
 • Magnussen, May-Linda (2015). Familieforsørgelse: Å utforske menns forsørgerarbeid. I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. ISBN: 978-82-02-45067-0. Cappelen Damm Akademisk. 3. s 52 - 78.
 • Magnussen, May-Linda; Svarstad, Christine (2013). Kvinner i prosess- og olje-/gassindustri på Agder. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. Kapittel 7.
 • Olsen, Torunn Skåltveit; Amble, Nina; Magnussen, May-Linda (2013). Kvinners deltid og likestilling på Agder. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. Del 2 Likestilling på Agder: forskning og utvikling. s 73 - 92.
 • Magnussen, May-Linda (2013). Likestillingsfremskritt på Agder 2000-2010. Likestilling 2013. Kunnskap og innovasjon på Agder. ISBN: 978-82-92712-77-1. Portal forlag. Kapittel 3.
 • Magnussen, May-Linda (2012). Menns forsørgerarbeid. Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver. ISBN: 9788205425002. Gyldendal Akademisk. kapittel 11. s 242 - 259.
 • Magnussen, May-Linda; Repstad, Pål Steinar; Urstad, Sivert Skålvoll (2012). Skepsis til likestilling på Sørlandet – et resultat av religion?. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN: 0809-6341. 34 (3/4). s 204 - 222.
 • Magnussen, May-Linda; Repstad, Pål (2010). Religion og likestilling mellom kvinner og menn. Religion i dagens Norge. Mellom sekularisering og sakralisering. ISBN: 978-82-15-01750-1. Universitetsforlaget. kapittel. s 149 - 165.
 • Cruickshank, Jørn; Lysgård, Hans Kjetil; Magnussen, May-Linda (2009). The logic of the construction of rural politics: Political discourses on rurality in Norway. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. ISSN: 0435-3684. 91 (1). s 73 - 89. doi:10.1111/j.1468-0467.2009.00307.x.
 • Berven, Nina; Wærness, Kari E; Magnussen, May-Linda (2001). Kontantstøttereformen; en ideologisk vending i familiepolitikken?. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN: 0809-2052.
 • Magnussen, May-Linda; Nilsen, Ann Christin Eklund (2023). Erfaringer med institusjonell etnografi. ISBN: 9788202714840. Cappelen Damm Akademisk. s 289.
 • Johnsen, Hans Christian Garman; Hauge, Elisabeth S.; Magnussen, May-Linda; Ennals, Richard (2016). Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. s 316.

Sist endret: 10.03.2023 10:03