Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Mathilde Elsa Christensen

Stipendiat

 
Kontor:
C4040 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Interesseområder innenfor sykepleie er: Intensivsykepleie, barn, barn som pårørende, kvalitetsforbedringsprosjekter, sosiologi, internasjonalisering, fundamentell sykepleie, etikk, kommunikasjon og akutt kritisk sykdom.

Internasjonal kontakt i Intensivsykepleierene i norsk sykepleieforbund (NSFLIS), og norsk representant i den europeiske sammenslutningen av intensivsykepleiere (EfCCNa) og verdens sammenslutningen av intensvsykepleiere (WFCCN). 

Gjennom utdannelse og jobb har jeg stadig søkt internasjonal erfaring. Jeg har hatt praksisperioder og arbeidserfaring fra Tanzania, Thailand, Grønland og Danmark.

Utdannet sykepleier i 2010 ved Nordjylland University College. Arbeidserfaring fra akuttmottak, barneavdeling og nyfødtintensiv i Arendal og Kirurgisk avdeling ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. 

Videreutdanning i intensivsykepleie ved UiS i 2014. Arbeidserfaring fra generell intensiv på Stavanger Universitetssjukehus. Mastergrad i intensivsykepleie  fra 2017 med tema "Obstipasjon hos intensivpasienten". 

Vikariat som universitetslektor i sykepleie fra august 2020. Ansatt i stipendiatstilling fra 2/8-21 med prosjektet "Ungdom som pårørende til intensivpasienten". 

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Williams, Ged; Fulbrook, Paul; Alberto, Laura; Kleinpell, Ruth; Christensen, Mathilde Elsa; Sitoula, Kabita; Kobuh, Ntogwiachu Daniel (2023). Critical care nursing policy, practice, and research priorities: An international cross-sectional study. Journal of Nursing Scholarship. ISSN: 1527-6546. doi:10.1111/jnu.12884.

Sist endret: 17.02.2023 10:02