0
Hopp til hovedinnhold

Martin Stangborli Time

Stipendiat

Stipendiat

 
Kontor:
HU038 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Statsviter med særlig interesse for studiet av koordinering mellom offentlige agenturer i en flernivåkontekst, dvs. koordinering på tvers av politikkområder og mellom territoriale enheter (nasjonalstater, regioner, etc.). Konsekvenser av internasjonalisering og overføring av beslutningsmyndighet til overnasjonale institusjoner (EU), innenfor helse-, mat- og landbrukssektoren. 

Faglige interesser

Europeisk integrasjon, Europeisering, helsepolitikk, matpolitikk, rettsliggjøring, flernivåstyring, institusjonell teori, europeisk identitet, kvalitativ metode, SV-117-1 Norge og verden

Vitenskapelige publikasjoner

 • Torjesen, Dag Olaf; Aarrevaara, Timo; Time, Martin Stangborli; Tynkkynen, Liina-Kaisa (2017). The Users' Role in Primary and Secondary Healthcare in Finland and Norway. Scandinavian Journal of Public Administration. ISSN: 2001-7405. 21 (1). s 103 - 122.
 • Veggeland, Frode; Time, Martin Stangborli (2016). The Clash Between Market and Welfare State Models: Europeanization of Nordic Health Systems. The Current Nordic Welfare State Model. ISBN: 978-1-63485-124-4. Nova Science Publishers, Inc.. Chapter 5.
 • Time, Martin Stangborli (2019). Power Dynamics in Inter-Organizational Coordination: the EU’s fight against Antimicrobial Resistance.
 • Time, Martin Stangborli (2019). Temporal properties in Inter-Organizational Coordination: Sweden’s fight against Antimicrobial Resistance.
 • Time, Martin Stangborli (2019). Power Dynamics in Inter-Organizational Coordination: the EU’s combat of Antimicrobial Resistance.
 • Elvbakken, Kari Tove; Veggeland, Frode; Time, Martin Stangborli (2019). Reforming Scandinavian Public Health Institutes – outsourcing and reorganisation.
 • Time, Martin Stangborli; Gänzle, Stefan (2018). Hva rører seg i Europa? Et fugleperspektiv på samfunnsutviklingen i Frankrike, Tyskland og Spania.
 • Time, Martin Stangborli; Veggeland, Frode (2018). Governing ‘Wicked Problems’ in a Globalized World: Revisiting the Coordination Dilemma.
 • Time, Martin Stangborli; Veggeland, Frode (2017). Challenges of complex policy coordination: A cross-country comparison of systems for combating antimicrobial resistance.
 • Veggeland, Frode; Time, Martin Stangborli (2017). An Integrated Governance Approach to ‘Wicked Problems’: The Case of Antimicrobial Resistance.
 • Time, Martin Stangborli; Veggeland, Frode (2017). How to Manage the Unmanageable? A Social Science Approach to the Governance of Antimicrobial Resistance.
 • Time, Martin Stangborli; Veggeland, Frode (2017). How to Manage the Unmanageable? A Comparative Study of the Governance of Antimicrobial Resistant Bacteria.

Sist endret: 25.03.2019 13:03