0
Hopp til hovedinnhold

Martin Stangborli Time

Universitetslektor

Stipendiat

 
Kontor:
HU038 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Statsviter med særlig interesse for studiet av koordinering mellom offentlige agenturer i en flernivåkontekst, dvs. koordinering på tvers av politikkområder og mellom territoriale enheter (nasjonalstater, regioner, etc.). Konsekvenser av internasjonalisering og overføring av beslutningsmyndighet til overnasjonale institusjoner (EU), innenfor helse-, mat- og landbrukssektoren. 

Faglige interesser

Europeisk integrasjon, Europeisering, helsepolitikk, matpolitikk, rettsliggjøring, flernivåstyring, institusjonell teori, europeisk identitet, kvalitativ metode, SV-117-1 Norge og verden

Vitenskapelige publikasjoner

  • Time, Martin Stangborli (2022). Power dynamics in multisector and multilevel coordination: the case of antimicrobial resistance. Governing Complexity in Times of Turbulence. ISBN: 978 1 80088 964 4. Edward Elgar Publishing. Artikkel. s 170 - 191.
  • Time, Martin Stangborli (2021). How temporal discretion supports interagency coordination: Sweden's intersectoral fight against antimicrobial resistance. Comparative European Politics. ISSN: 1472-4790. 19 (3). s 360 - 379. doi:10.1057/s41295-021-00237-6.
  • Time, Martin Stangborli; Veggeland, Frode (2020). Adapting to a Global Health Challenge: Managing Antimicrobial Resistance in the Nordics. Politics and Governance. ISSN: 2183-2463. 8 (4). s 384 - 395. doi:10.17645/pag.v8i4.3356.
  • Torjesen, Dag Olaf; Aarrevaara, Timo; Time, Martin Stangborli; Tynkkynen, Liina-Kaisa (2017). The Users' Role in Primary and Secondary Healthcare in Finland and Norway. Scandinavian Journal of Public Administration. ISSN: 2001-7405. 21 (1). s 103 - 122.
  • Veggeland, Frode; Time, Martin Stangborli (2016). The Clash Between Market and Welfare State Models: Europeanization of Nordic Health Systems. The Current Nordic Welfare State Model. ISBN: 978-1-63485-124-4. Nova Science Publishers, Inc.. Chapter 5.
  • Time, Martin Stangborli; Veggeland, Frode (2021). Å tilpasse seg en global helsetrussel: de nordiske landenes håndtering av antibiotikaresistens.
  • Time, Martin Stangborli (2021). Hvordan temporalt skjønn understøtter samordning mellom statlige myndigheter. En studie av Sveriges kamp mot antimikrobiell resistens.
  • Time, Martin Stangborli (2019). Power Dynamics in Inter-Organizational Coordination: the EU’s fight against Antimicrobial Resistance.
  • Time, Martin Stangborli (2019). Temporal properties in Inter-Organizational Coordination: Sweden’s fight against Antimicrobial Resistance.

Sist endret: 25.03.2019 13:03