0
Hopp til hovedinnhold

Marthe Margrethe Fosse Fensli

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
C4067 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
08.00 - 16.00

Sykepleier

Praksis fra primærhelsetjenesten

Faglige interesser

Sykepleie

Pedagogikk og veiledning

Lindrende omsorg

Velferdsteknologi

Simulering

Praksis og ferdighettrening

Prosjekter

Blended learning i sykepleieutdanninga- bruk av simuleringslaboratorium i læring av sykepleie (2016)

Frivillighet i palliativ omsorg (FRIPO)(2014-2016)

Frivilligsentral som supplement til offentlig omsorg (2007-2012)

Care for the aged at risk of marginalization (2003-2005)

Universell utforming av omsorgsteknologi i eksisterende bolig(2011-2012)

Forskningsgruppe:

Forum for Aldring & helse

eHealth research forum

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Fensli, Marthe M. Fosse Söderhamn, Ulrika Flateland, Sylvi Monika Skaar, Ragnhild (2017). Alvorlig sykes erfaringer med å delta i støttegruppe ledet av frivillige. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 3 (3). s 186 - 193. doi:10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-04.
 • Skaar, Ragnhild Fensli, Marthe M. Fosse Flateland, Sylvi Monika Söderhamn, Ulrika (2017). Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 13 (1). s 17. doi:10.7557/14.4075.
 • Flateland, Sylvi Monika Skaar, Ragnhild Fensli, Marthe M. Fosse Söderhamn, Ulrika (2017). Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 13 (1). doi:10.7557/14.4106.
 • Söderhamn, Ulrika Flateland, Sylvi Monika Fensli, Marthe M. Fosse Skaar, Ragnhild (2017). To be a trained and supported volunteer in palliative care – a phenomenological study. BMC Palliative Care. ISSN: 1472-684X. 16 (1). doi:10.1186/s12904-017-0193-0.
 • Fensli, Marthe M. Fosse Thygesen, Elin Gerdes, Martin Fensli, Rune Werner (2014). Need for Telecare for Home Residents with Dementia: Potential Solutions - Based on the Experiences of Close Relatives and Healthcare Professionals. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. 102-009. s 61 - 68.
 • Thygesen, Elin Fensli, Marthe M. Fosse Skaar, Ragnhild Sævareid, Hans Inge Li, Yan Fensli, Rune Werner (2011). User requirements for a personalized electronic community for elderly people with risk of marginalization. SHI2011 proceedings : 9th Scandinavian Conference on Health Informatics, Oslo, Norway, August 30, 2011. ISBN: 978-82-519-2820-5. Tapir Akademisk Forlag. -. s 50 - 54.
 • Skaar, Ragnhild Söderhamn, Ulrika Fensli, Marthe M. Fosse (2010). Behov for praktisk hjelp og sosial kontakt - En intervjustudie blant hjemmeboende eldre i Norge. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 30 (2). s 33 - 37.
 • Dale, Bjørg Dale, Jan Gunnar Fensli, Marthe M. Fosse Fensli, Rune Werner (2010). Omsorg og teknologi: i dag og i morgen. Utdanning til omsorg : i fortid, nåtid og framtid. ISBN: 978-82-05-40070-2. Gyldendal Akademisk. Kapittel. s 180 - 197.
 • Skaar, Ragnhild Fensli, Marthe M. Fosse Flateland, Sylvi Monika Söderhamn, Ulrika (2016). FRIPO-Frivillighet i palliativ omsorg.
 • Skaar, Ragnhild Fensli, Marthe M. Fosse Söderhamn, Ulrika (2015). Frivilligsentral og offentlig sektor.
 • Fensli, Marthe M. Fosse (2014). Presentation of: Need for Telecare for Home Residents with Dementia: Potential Solutions - Based on the Experiences of Close Relatives and Healthcare Professionals.

Sist endret: 29.10.2018 12:10

Send studiet på mail