0
Hopp til hovedinnhold

Marthe Margrethe Fosse Fensli

Førstelektor

Førstelektor

 
Kontor:
C4067 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
08.00 - 16.00

Sykepleier

Praksis fra primærhelsetjenesten

Faglige interesser

Sykepleie

Pedagogikk og veiledning

Lindrende omsorg

Velferdsteknologi

Simulering

Praksis og ferdighettrening

Prosjekter

Blended learning i sykepleieutdanninga- bruk av simuleringslaboratorium i læring av sykepleie (2016)

Frivillighet i palliativ omsorg (FRIPO)(2014-2016)

Frivilligsentral som supplement til offentlig omsorg (2007-2012)

Care for the aged at risk of marginalization (2003-2005)

Universell utforming av omsorgsteknologi i eksisterende bolig(2011-2012)

Forskningsgruppe:

Forum for Aldring & helse

eHealth research forum

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Alvorlig sykes erfaringer med å delta i støttegruppe ledet av frivillige (2017). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 3 (3), s 186 - 193 doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-04
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Flateland Sylvi Monika, Söderhamn Ulrika, Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), s 17 - doi: 10.7557/14.4075
 • Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), doi: 10.7557/14.4106
 • Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Fensli Marthe M. Fosse, Skaar Ragnhild, To be a trained and supported volunteer in palliative care – a phenomenological study (2017). BMC Palliative Care . ISSN 1472-684X. 16 (1), s - doi: 10.1186/s12904-017-0193-0
 • Fensli Marthe M. Fosse, Thygesen Elin, Gerdes Martin, Fensli Rune Werner, Need for Telecare for Home Residents with Dementia: Potential Solutions - Based on the Experiences of Close Relatives and Healthcare Professionals (2014).
 • Thygesen Elin, Fensli Marthe M. Fosse, Skaar Ragnhild, Sævareid Hans Inge, Li Yan, Fensli Rune Werner, User requirements for a personalized electronic community for elderly people with risk of marginalization (2011).
 • Skaar Ragnhild, Söderhamn Ulrika, Fensli Marthe M. Fosse, Behov for praktisk hjelp og sosial kontakt - En intervjustudie blant hjemmeboende eldre i Norge (2010). Vård i Norden . ISSN 0107-4083. 30 (2), s 33 - 37
 • Dale Bjørg, Dale Jan Gunnar, Fensli Marthe M. Fosse, Fensli Rune Werner, Omsorg og teknologi: i dag og i morgen (2010).
 • Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Alvorlig sykes erfaringer med å delta i støttegruppe ledet av frivillige (2017). Tidsskrift for omsorgsforskning . ISSN 2387-5976. 3 (3), s 186 - 193 doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2017-03-04
 • Flateland Sylvi Monika, Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Pårørendes erfaringer med bruk av frivillige ved alvorlig sykdom i hjemmet (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), doi: 10.7557/14.4106
 • Söderhamn Ulrika, Flateland Sylvi Monika, Fensli Marthe M. Fosse, Skaar Ragnhild, To be a trained and supported volunteer in palliative care – a phenomenological study (2017). BMC Palliative Care . ISSN 1472-684X. 16 (1), s - doi: 10.1186/s12904-017-0193-0
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Flateland Sylvi Monika, Söderhamn Ulrika, Helsepersonells erfaringer og tanker om bruk av frivillige i palliativ omsorg (2017). Nordisk tidsskrift for helseforskning . ISSN 1504-3614. 13 (1), s 17 - doi: 10.7557/14.4075
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Flateland Sylvi Monika, Söderhamn Ulrika, FRIPO-Frivillighet i palliativ omsorg (2016).
 • Skaar Ragnhild, Fensli Marthe M. Fosse, Söderhamn Ulrika, Frivilligsentral og offentlig sektor (2015).
 • Fensli Marthe M. Fosse, Thygesen Elin, Gerdes Martin, Fensli Rune Werner, Need for Telecare for Home Residents with Dementia: Potential Solutions - Based on the Experiences of Close Relatives and Healthcare Professionals (2014).
 • Fensli Marthe M. Fosse Presentation of: Need for Telecare for Home Residents with Dementia: Potential Solutions - Based on the Experiences of Close Relatives and Healthcare Professionals (2014).
 • Fensli Rune Werner, Lindqvist Halvor, Thygesen Elin, Fensli Marthe M. Fosse, Brukerfokusert universell utforming. Utvikling og tilrettelegging av teknologiske løsninger i boliger for personer med demens/kognitiv svikt (2012).
 • Fensli Marthe M. Fosse, Skaar Ragnhild, Söderhamn Ulrika, Frivilligsentral og offentlig omsorg - Samhandling til brukers beste (2012). Nordisk sygeplejeforskning . ISSN 1892-2678. 2 (1), s 74 - 86

Sist endret: 29.10.2018 12:10

Send studiet på mail