Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Maria Tønnessen Frivold

Stipendiat

 
Kontor:
A244 ( Jon Lilletuns vei 3, Grimstad )

Maria jobber som stipendiat og er tilknyttet institutt for arbeidsliv og innovasjon. I avhandlingen skal hun forske på hvordan transformasjon av innovasjonssystemer kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Veileder er professor Arne Isaksen. 

Forskningen er sentrert rundt regional innovasjon, økonomisk geografi og regional næringsutvikling. Hennes interesser omhandler spesielt temaer som hvorfor næringer i noen regioner gjør det bedre enn i andre regioner, og hvilke faktorer som spiller inn i dette. I sin siste artikkel forsket hun og medforfatter Maren Songe Eriksen på å utvide forståelsen av barrierer for regional næringsutvikling ved å fokusere på bruk og modifisering av regionale ressurser.

Maria er medlem i forskningssenteret RIST (Research centre for studies of innovation for sustainable transition) på UiA. Hun har deltatt i forskningsprosjektet «Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring» med formål om å kartlegge og forklare den ujevne økonomiske motstandsdyktigheten mot Covid-19-krisen i næringer og regioner. I tillegg er hun en del av NORSI, Nordic Research School in Innovation and Entrepreneurship. Ved siden av forskningen har hun vært foreleser på masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling i emnene ORG 503 Samskaping og innovasjon i offentlig sektor og SV-411 Institusjonell økonomi.

Hun har en master i innovasjon og kunnskapsutvikling fra UiA og har tidligere jobbet i Agder Energi med forretningsutvikling og i Trainee Sør hvor hun jobbet med næringsutvikling i Grimstad kommune samt strategi og prosjektledelse på Universitetet i Agder. 

Arbeidserfaring

  • Trainee i Trainee Sør i perioden sept. 2019 til nov. 2020. Trainee Sør er et regionalt traineeprogram som skal styrke Sørlandets konkurranseevne. Programmet varer i 18 mnd hvor man er innom tre virksomheter, i både privat og offentlig sektor, hvor hver periode varer i seks mnd. Første plassering var i Grimstad kommune hvor jeg jobbet med næringsutvikling i næringsavdelingen. I de neste plasseringene var jeg på Universitet i Agder og i ledelsens stab hvor jeg jobbet med strategi og prosjektledelse.
  • Praktikant i Agder Energi sommeren 2019 hvor jeg som del av et team så på muligheter i fremtidens kraftsystem innen lagring av energi.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Eriksen, Maren Songe; Tønnessen, Maria (2023). Barriers to regional industrial development: An analysis of two specialised industrial regions in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 77 (1). s 21 - 34. doi:10.1080/00291951.2023.2192225.
  • Kyllingstad, Nina; Rypestøl, Jan Ole; Schulze-Krogh, Ann Camilla; Tønnessen, Maria (2021). Asset modification for regional industrial restructuring: digitalization of the culture and experience industry and the healthcare sector. Regional studies. ISSN: 0034-3404. 55 (10-11). s 1764 - 1774. doi:10.1080/00343404.2021.1878126.

Sist endret: 14.08.2023 13:08