0
Hopp til hovedinnhold

Mariann Fossum

Instituttleder

Professor

 
Kontor:
C4031 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )
Kontortid:
08:00 til 16:00

Mariann Fossum er instituttleder og professor ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder, Norge. Hun har doktorgrad i medisinsk vitenskap med spesialisering innen helse- og omsorgsfag fra Örebro Universitet, Sverige, 2012, og har en videreutdanning i geriatrisk sykepleie og en mastergrad i sykepleievitenskap med fordypning i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har mer enn 20 års erfaring med undervisning i sykepleie og helseinformatikk, med fokus på dokumentasjon i sykepleie, terminologier, datastyrt beslutningsstøttesystemer og kvalitet i helsetjenesten. I 2009 hadde hun et forskningsopphold på Sinclair School of Nursing, University of Missouri, Columbia, USA, og fra 2014-2016 jobbet hun ved Deakin University, School of Nursing and Midwifery, Melbourne, Australia som postdoktor. Hun er styremedlem i ACENDIO, og nestleder i programkomiteen som utvikler nye nasjonale retningslinjer for norsk sykepleieutdanning, arbeidet startet i 2017 og skal implementeres i 2020.

Hun er også leder for det norske ICNP Forsknings- og utviklingssenter akkreditert i juni 2017.

Faglige interesser

Forskningsområder er dokumentasjon i sykepleie, terminologier, datastyrt beslutningsstøtte, simulering og kvalitet på omsorg

Prosjekter

Nasjonalt Senter for forskning og utvikling av ICNP: http://www.icn.ch/what-we-do/norwegian-icnp-research-development-centre/

ACENDIO: http://www.acendio.net/about/

RETHOS: https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sørensen, Heidi; Fuskeland, Rannveig; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2021). Anestesisykepleieres metoder for å kontrollere cufftrykk – en observasjonsstudie. Inspira- Journal of Anesthesia, Operating Room and Critical Care Nursing. ISSN: 0809-9707. 16 (1). s 85 - 99. doi:10.23865/inspira.v16.3322.
 • Fossum, Mariann; Cohen, Marlene Z.; Tønnessen, Vivi Haavik; Hamre, Mette Dobler; Ødegaard, Agno Lisbeth Vabo; Lind, Ingjerd; Olsen Håheim, Kari; Opsal, Anne (2021). Clinical Nurses Research Priorities in Hospital Settings: A Delphi Survey. Western Journal of Nursing Research. ISSN: 0193-9459. s 1 - 8. doi:10.1177/01939459211017919.
 • Haddeland, Kristine; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2021). Enablers of the successful implementation of simulation exercises: a qualitative study among nurse teachers in undergraduate nursing education. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 20 (1). doi:10.1186/s12912-021-00756-3.
 • Frivold, Gro; Ågård, Anne-Sophie; Jensen, Hanne Irene; Åkerman, eva; Fossum, Mariann; Alfheim, Hanne Birgit; Rasi, Matias; Lind, Ranveig (2021). Family involvement in the intensive care unit in four Nordic countries. Nursing in Critical Care. ISSN: 1362-1017. doi:10.1111/nicc.12702.
 • Frivold, Gro; Ågård, Anne Sophie; Jensen, Hanne Irene; Akerman, Eva; Fossum, Mariann; Alfheim, Hanne Birgit; Rasi, Matias; Lind, Ranveig (2021). Family involvement in the intensive care unit in four Nordic countries. Nursing in Critical Care. ISSN: 1362-1017. s 1 - 10. doi:10.1111/nicc.12702.
 • Berg, Geir Vegard; Slettebø, Åshild; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Dahl, Aud Findal; Fossum, Mariann (2021). Interviews with Community Healthcare Registered Nurses in Norway: Examination Practices and Clinical Evaluation Processes. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. 8 (6). s 3291 - 3298. doi:10.1002/nop2.1045.
 • De Presno, Åsne Knutson; Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann (2021). Simulations with standardized patients for nursing students in preparation for clinical placements in mental health care. Clinical Simulation in Nursing. ISSN: 1876-1399. 54s 70 - 76. doi:10.1016/j.ecns.2021.01.009.
 • Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth; Fossum, Mariann; Solberg, Marianne Trygg; Steindal, Simen Alexander; Strandell-Laine, Camilla; Larsen, Marie Hamilton; Pettersen, Fredrik Solvang; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves (2021). Technology-Supported Guidance Models Stimulating the Development of Critical Thinking in Clinical Practice: Protocol for a Mixed Methods Systematic Review. JMIR Research Protocols. ISSN: 1929-0748. 10 (1). doi:10.2196/25126.
 • Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth; Fossum, Mariann; Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves (2021). Technology–supported guidance model to support the development of critical thinking among undergraduate nursing students in clinical practice: protocol of an exploratory, flexible mixed methods feasibility study.. JMIR Research Protocols. ISSN: 1929-0748. 10 (10). doi:10.2196/31646.
 • Haddeland, Kristine; Slettebø, Åshild; Svensson, Elisabeth; Tosterud, Randi Beate; Wangensteen, Sigrid; Fossum, Mariann (2021). The Effects of Using High-Fidelity Simulation in Undergraduate Nursing Education: A Multicenter Randomized Controlled Trial with a Process Evaluation. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 109doi:10.1016/j.ijer.2021.101813.
 • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Creutzfeldt, Johan; Slettebø, Åshild (2021). Use of interprofessional simulation-based learning to develop perioperative nursing students' self-efficacy in responding to acute situations. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 109s 1 - 12. doi:10.1016/j.ijer.2021.101801.
 • Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2021). ‘They just came with the medication dispenser’- a qualitative study of elderly service users’ involvement and welfare technology in public home care services. BMC Health Services Research. ISSN: 1472-6963. 21 (1). doi:10.1186/s12913-021-06243-4.
 • Sønning, Hildegunn Ervik; Fossum, Mariann (2020). "Jeg gråter noen tårer hver dag". En fenomenologisk studie av hjemmeboende kreftpasienters beskrivelse av deres livssituasjon i palliativ fase. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN: 1504-3614. 16 (1). doi:10.7557/14.4319.
 • Kaldheim, Hege Kristin Aslaksen; Fossum, Mariann; Munday, Judy; Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Slettebø, Åshild (2021). A qualitative study of perioperative nursing students' experiences of interprofessional simulation-based learning. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 30s 174 - 187. doi:10.1111/jocn.15535.
 • Bjerkan, Jorunn; Kane, Bridget; Uhrenfeldt, Lisbeth; Veie, Marit; Fossum, Mariann (2020). Citizen-patient involvement in the development of mhealth technology: Protocol for a systematic scoping review. JMIR Research Protocols. ISSN: 1929-0748. 9 (8). doi:10.2196/16781.
 • Meum, Torbjørg Træland; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2020). Improving the Use of Simulation in Nursing Education: Protocol for a Realist Review. JMIR Research Protocols. ISSN: 1929-0748. 9 (4). doi:10.2196/16363.
 • Johnsen, Hege Mari; Briseid, Hanne Synøve; Brodtkorb, Kari; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2020). Nursing students' perceptions of combining hands-on simulation with simulated patients and a serious game in preparing for clinical placement in home healthcare: A qualitative study. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 97doi:10.1016/j.nedt.2020.104675.
 • Nes, Andrea Aparecida Gonçalves; Fossum, Mariann; Steindal, Simen Alexander; Solberg, Marianne Trygg; Strandell-Laine, Camilla; Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth (2020). Research protocol: Technology-supported guidance to increase flexibility, quality and efficiency in the clinical practicum of nursing education. International Journal of Educational Research. ISSN: 0883-0355. 103doi:10.1016/j.ijer.2020.101628.
 • Bingham, Gordon; Fossum, Mariann; hughes, leanne; Digby, Robin; Bucknall, Tracey (2020). The pre‐Medical Emergency Team response: nurses’ decision‐making escalating deterioration to treating teams using urgent review criteria. Journal of Advanced Nursing. ISSN: 0309-2402. doi:10.1111/jan.14433.
 • Glomsås, Heidi Snoen; Knutsen, Ingrid Ruud; Fossum, Mariann; Halvorsen, Kristin (2020). User involvement in the implementation of welfare technology in home care services: The experience of health professionals—A qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 29 (21-22). s 4007 - 4019. doi:10.1111/jocn.15424.
 • Bucknall, Tracey; Digby, Robin; Fossum, Mariann; Hutchinson, Alison; Considine, Julie; Dunning, Trisha; Hughes, Lee; Weir-Phyland, Janet; Manias, Elizabeth (2019). Exploring patient preferences for involvement in medication management in hospitals. Journal of Advanced Nursing. ISSN: 0309-2402. doi:10.1111/jan.14087.
 • Rotegård, Ann Kristin; Fossum, Mariann (2019). Fra oppslagsverk til beslutningsstøtte – VAR Healthcare som case. Digitalisering i sykepleietjenesten – en arbeidshverdag i endring. ISBN: 978-82-02-63264-9. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 9. s 177 - 199.
 • Bucknall, Tracey; Fossum, Mariann; Hutchinson, Alison M.; Botti, Mari; Considine, Julie; Dunning, Trisha; Hughes, Lee; Weir-Phyland, Janet; Digby, Robin; Manias, Elizabeth (2019). Nurses’ decision‐making, practices and perceptions of patient involvement in medication administration in an acute hospital setting. Journal of Advanced Nursing. ISSN: 0309-2402. 75 (6). s 1316 - 1327. doi:10.1111/jan.13963.
 • Hustad, Jørn; Johannessen, Berit; Fossum, Mariann; Hovland, Olav Johannes (2019). Nursing students' transfer of learning outcomes from simulation-based training to clinical practice: A focus-group study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 18 (1). doi:10.1186/s12912-019-0376-5.
 • Fossum, Mariann; Hewitt, Nicky; Weir-Phyland, Janet; Keogh, Martin; Stuart, Joshua; Fallon, Kethly; Bucknall, Tracey (2019). Providing timely quality care after-hours: Perceptions of a hospital model of care. Collegian. ISSN: 1322-7696. 26 (1). s 16 - 21. doi:10.1016/j.colegn.2018.02.004.
 • Haddeland, Kristine; Slettebø, Åshild; Svensson, Elisabeth; Carstens, Patricia; Fossum, Mariann (2019). Validity of a questionnaire developed to measure the impact of a high-fidelity simulation intervention: A feasibility study. Journal of Advanced Nursing. ISSN: 0309-2402. doi:10.1111/jan.14077.
 • Hofhuis, Jose; Rose, Louise; Blackwood, Bronagh; Akerman, Eva; McGaughey, Jennifer; Egerod, Ingrid; Fossum, Mariann; Foss, Helene; Georgiou, Evanthia; Graff, Heidi J; Kalafati, Maria; Sperlinga, Riccardo; Berrardo, Alessandra; Schäfer, Andreas; Gutysz-Wojnicka, Aleksandra; Spronk, Peter (2018). Clinical practices to promote sleep in the ICU: A multinational survey. International Journal of Nursing Studies. ISSN: 0020-7489. 81s 107 - 114. doi:10.1016/j.ijnurstu.2018.03.001.
 • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2018). Developing a Serious Game for Nurse Education. Journal of Gerontological Nursing. ISSN: 0098-9134. 44 (1). s 15 - 19. doi:10.3928/00989134-20171213-05.
 • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2018). Nursing student's perceptions of a video-based serious game's educational value: a pilot study. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 62s 62 - 68. doi:10.1016/j.nedt.2017.12.022.
 • Øgård-Repål, Anita; De Presno, Åsne Knutson; Fossum, Mariann (2018). Simulation with standardized patients to prepare undergraduate nursing students for mental health clinical practice: An integrative literature review. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 66 (2018). s 149 - 157. doi:10.1016/j.nedt.2018.04.018.
 • Fossum, Mariann; Fruhling, Ann; Moe, Carl Erik; Thompson, Cheryl (2017). Crossing Borders: An Online Interdisciplinary Course in Health Informatics for Students From Two Countries. Computers, Informatics, Nursing. ISSN: 1538-2931. 35 (4). s 186 - 193. doi:10.1097/CIN.0000000000000323.
 • Vabo, Grete Lund; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2017). Participants' perceptions of an intervention implemented in an Action Research Nursing Documentation Project. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 26 (7-8). s 983 - 993. doi:10.1111/jocn.13389.
 • Fossum, Mariann; Slettebø, Åshild (2017). Publisering av sykepleieforskning. Hvordan vurdere kvalitet på vitenskapelige tidsskrifter?. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN: 1892-2678. 7 (4). s 328 - 336. doi:10.18261/ISSN.1892-2686-2017-04-06.
 • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fossum, Mariann; Moe, Carl Erik (2017). Sensor Technology for Night Surveillance: The Experiences of Next of Kin. Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. 016. s 93 - 99.
 • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2016). A serious game for teaching nursing students clinical reasoning and decision-making skills. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 905 - 906. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-905.
 • Johnsen, Hege Mari; Fruhling, Ann; Fossum, Mariann (2016). An Analysis of the Work System Framework for Examining Information Exchange in a Healthcare Setting. Communications of the Association for Information Systems. ISSN: 1529-3181. 39 (5). s 73 - 95. doi:10.17705/1cais.03905.
 • Sætra, Pia; Fossum, Mariann; Svensson, Elisabeth; Cohen, Marlene Z (2016). Evaluation of two instruments of perceived symptom intensity in palliative care patients in an outpatient clinic. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 25 (5-6). s 799 - 810. doi:10.1111/jocn.13100.
 • Hansen, Ruth-Linda; Fossum, Mariann (2016). Nursing documentation of pressure ulcers in nursing homes: comparison of record content and patient examinations. Nursing Open. ISSN: 2054-1058. s 159 - 167. doi:10.1002/nop2.47.
 • Vabo, Grete Lund; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2016). Nursing documentation: An evaluation of an action research project. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 842 - 843. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-842.
 • Johnsen, Hege Mari; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2016). Registered nurses' clinical reasoning in home healthcare clinical practice: A think-aloud study with protocol analysis. Nurse Education Today. ISSN: 0260-6917. 40s 95 - 100. doi:10.1016/j.nedt.2016.02.023.
 • Johnsen, Hege Mari; Fossum, Mariann; Vivekananda-Schmidt, Pirashanthie; Fruhling, Ann; Slettebø, Åshild (2016). Teaching clinical reasoning and decision-making skills to nursing students: Design, development, and usability evaluation of a serious game. International Journal of Medical Informatics. ISSN: 1386-5056. 94s 39 - 48. doi:10.1016/j.ijmedinf.2016.06.014.
 • Laukvik, Lene Baagøe; Mølstad, Kathryn; Fossum, Mariann (2016). The Construction of a Subset of ICNP® for Patients with Dementia. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 1068 - 1069. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-1068.
 • Hansen, Linda Iren Mihaila; Fruhling, Ann; Fossum, Mariann (2016). The Use of Smartphones in Norwegian Social Care Services. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 228s 220 - 224. doi:10.3233/978-1-61499-678-1-220.
 • Alexander, Gregory L; Abbott, Patti; Fossum, Mariann; Shaw, Ryan J; Yu, Ping; Alexander, Mary M (2016). The future of informatics in aged care: An international perspective. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 225s 780 - 782. doi:10.3233/978-1-61499-658-3-780.
 • Krøger, Elsebeth; Slettebø, Åshild; Fossum, Mariann (2015). Agility Activities for Children in a Municipality in Norway. Journal of Community Health Nursing. ISSN: 0737-0016. 32 (1). s 53 - 67. doi:10.1080/07370016.2015.992265.
 • Bingham, Gordon; Fossum, Mariann; Barratt, Macey; Bucknall, Tracey (2015). Clinical review criteria and medical emergency teams: evaluating a two-tier rapid response system. Critical Care and Resuscitation. ISSN: 1441-2772. 17 (3). s 167 - 172.
 • Dahl, Aud Findal; Foss, Helene; Fossum, Mariann (2015). Norske intensivavdelingers praksis rundt søvn og sedasjon. Nordic journal of nursing research. ISSN: 2057-1585. 35 (2). s 105 - 112. doi:10.1177/0107408315579321.
 • Hovde, Birgit; Jensen, Kari; Alexander, Gregory Lynn; Fossum, Mariann (2015). Nurses’ Use of Computerized Clinical Guidelines to Improve Patient Safety in Hospitals. Western Journal of Nursing Research. ISSN: 0193-9459. 37 (7). s 877 - 898. doi:10.1177/0193945915577430.
 • Laukvik, Lene Baagøe; Mølstad, Kathy; Fossum, Mariann (2015). The construction of a subset of ICNP® for patients with dementia: a Delphi consensus and a group interview study. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 14:49doi:10.1186/s12912-015-0100-z.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Vabo, Grete Lund; Fossum, Mariann (2014). A Usability Evaluation of a Web-Based ICT System for Quality Management. Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. kapittel. s 109 - 109.
 • Vatnøy, Torunn Kitty; Vabo, Grete Lund; Fossum, Mariann (2014). A Usability Evaluation of an Electronic Health Record System for Nursing Documentation Used in the Municipality Healthcare Services in Norway. HCI in Business. ISBN: 978-3-319-07292-0. Springer. HCI in Business. s 690 - 699.
 • Johnsen, Kjersti Marie Frivoll; Ehrenberg, Anna; Fossum, Mariann (2014). Dokumentasjon av sykepleie i sykehjem. En vurdering av innhold og kvalitet på sykepleiedokumentasjonen og vurdering av reliabiliteten til instrumentet N-Catch. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 34 (2). s 27 - 32.
 • Nytun, Jan Pettersen; Fossum, Mariann (2014). Information Model for Learning Nursing Terminology. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN: 0926-9630. 205s 181 - 185. doi:10.3233/978-1-61499-432-9-181.
 • Fossum, Mariann; Ehnfors, Margareta; Svensson, Elisabeth; Hansen, Linda Iren Mihaila; Ehrenberg, Anna (2013). Effects of a computerized decision support system on care planning for pressure ulcers and malnutrition in nursing homes: An intervention study. International Journal of Medical Informatics. ISSN: 1386-5056. 82 (10). s 911 - 921. doi:10.1016/j.ijmedinf.2013.05.009.
 • Berge, Mari Synnøve; Fossum, Mariann; Fruhling, Ann (2012). A Cognitive Walkthrough and Focus Group Study of Nursing Personnel to Improve EHRs Used in Nursing Homes. Scandinavian Conference on Health Informatics 2012. ISBN: 978-91-7519-758-6. Linköping University Electronic Press. Artikkel. s 13 - 18.
 • Martinez, Santiago; Budrionis, Andrius; Bygholm, Ann; Fossum, Mariann; Hartvigsen, Gunnar; Hägglund, Maria; Moe, Carl Erik; Thygesen, Elin; Vimarlund, Vivian; Yigzaw, Kassaye Yitbarek (2017). Proceedings from The 15th Scandinavian Conference on Health Informatics 2017 Kristiansand, Norway, August 29–30, 2017. ISBN: 978-91-7685-364-1. Linköping University Electronic Press. s 99.
 • Karlsson, Daniel; Budrionis, Andrius; Bygholm, Ann; Fossum, Mariann; Granja, Conceicao; Hartvigsen, Gunnar; Hejlesen, Ole; Hägglund, Maria; Johansen, Monika Alise; Lindsköld, Lars; Martinez, Santiago; Moe, Carl Erik; Ruiz, Luis Marco; Vimarlund, Vivian; Yigzaw, Kassaye Yitbarek (2016). Proceedings from The 14th Scandinavian Health Informatics Conference 2016. ISBN: 978-91-7685-776-2. Linköping University Electronic Press. s 81.
 • Moe, Carl Erik; Fossum, Mariann (2014). Scandinavian Conference on Health Informatics; August 22; 2014; Grimstad; Norway. ISBN: 978-91-7519-241-3. Linköping University Electronic Press. s 113.
 • Bellika, Johan Gustav; Bygholm, Ann; Dencker, Mette; Fossum, Mariann; Galster, Gert; Hartvigsen, Gunnar; Hejlesen, Ole Kristian; Karlsson, Daniel; Koch, Sabine; Moe, Carl Erik (2013). Scandinavian Conference on Health Informatics 2013 - Proceedings. ISBN: 978-91-7519-518-6. Linköping University Electronic Press. s 95.
 • Bellika, Johan Gustav; Bygholm, Ann; Dencker, Mette; Fossum, Mariann; Galster, Gert; Hartvigsen, Gunnar; Heljesen, Ole; Karlsson, Daniel; Koch, Sabine; Moe, Carl Erik (2013). Scandinavian Conference on Health Informatics 2013. ISBN: 978‐91‐7519‐518‐6. Linköping University Electronic Press. s 95.
 • Karlsson, Daniel; Bellika, Johan Gustav; Elberg, Pia Britt; Fossum, Mariann; Galster, Gert; Hartvigsen, Gunnar; Koch, Sabine; Nilsson, Gunilla (2012). Scandinavian Conference on Health Informatics 2012. ISBN: 978-91-7519-758-6. Linköping University Electronic Press. s 69.
 • Zlamal, Jaroslav; Gjevjon, Edith Roth; Fossum, Mariann; Steindal, Simen Alexander; Nes, Andrea Aparecida Gonçalves (2021). The use of technology to improve nursing students' guidance and support the development of critical thinking skills in clinical practice: a feasibility study.
 • Fossum, Mariann (2021). Sikrer læringsutbyttene tilstrekkelig kompetanse i legemiddelhåndtering/legemiddelregning?.
 • Fossum, Mariann (2021). Sykepleier for fremtiden!.
 • Fossum, Mariann (2021). Hva fremmer rekruttering og varig kompetanseutvikling? Mulige løsninger i utdanningssamarbeidet mellom univer- sitet og helseforetak..
 • Øgård-Repål, Anita; Fossum, Mariann; Berg, Rigmor (2021). ‘How do I handle it all’: Systematic scoping review as a possibility to get an overview when the scope is broad.

Sist endret: 26.05.2020 09:05