Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Marianne Klungland Bahus

Professor

 
Kontor:
17 118 ( Universitetsveien 17, Kristiansand )

Marianne Klungland Bahus er professor i rettsvitenskap ved Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen, ved Universitetet i Agder. Hun er også tilknyttet universitetets Senter for E-helse.

Bahus har en doktorgrad i helserett og medisinsk etikk fra Universitetet i Oslo, hvor hun også tok juridisk embetseksamen. Hun er opptatt av helserett og har arbeidet spesielt med de juridiske og medisin-etiske sidene ved liv-og-død-beslutninger. Doktoravhandlingen hennes var en empirisk studie av et utvalg av norske legers handlingsvalg ved beslutninger om livsforlengende behandling skal gis eller ikke gis til alvorlig syke og døende pasienter.

Bahus har publisert flere vitenskapelige artikler, blant annet i European Journal of Health Law, Resuscitation og Rætferd, Nordisk Juridisk Tidsskrift. Hun har også fremlagt egen forskning på flere internasjonale konferanser.

Sammen med Camilla Herlofsen leder Bahus forskningsgruppen Utdanningsrett.

Bahus har tidligere forelest i etikk ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og har siden 2012 vært fagansvarlig for Store norske leksikons nettside «Helserett». Bahus er også medlem av Bioteknologirådet, Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (sør-øst) og Klinisk etikk-komité ved Sørlandets sykehus HF.

Bahus er tidligere stipendiat ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, regjeringsoppnevnt medlem av Palliasjonsutvalget og har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for velferdsrett. Hun har også mangeårig erfaring som advokat i Advokatfirmaet Bahus.

Forskning

Utdanningsrett:

Leder av forskningsgruppen "Utdanningsrett" sammen med Camilla Herlofsen. Se: https://utdanningsrett.uia.no/  

2018

Fremlegg av paper på NERA konferansen (Oslo) 2018: "Legal and pedagogical dilemmas in the Norwegian unified school: the perspectives of teachers and other educational professionals".

Fremlegg av paper på ECER konferansen (Bolzano) 2018: "The Child’s best interest in Secondary School – school leaders as interpreters of the law".

2019

Fremlegg av paper på ECER konferansen (Hamburg) 2019: "The Child's Best interest in Legal-Pedagogical Dilemmas"

Helserett:

2019

Fremlegg av paper på konferansen Philosophy & Ethics at the Edge of Medicine (Oslo) 2019: "Incorporation of the principle of the child’s best interest in end of life-decisions for infants"

Fremlegg av paper på ICCEC konferansen (Wien) 2019: "Patient Autonomy - A Human Right with Moral Implications"

Profesjonsetikk:

Juristetikk.

2019

Utgivelse av bok på fagbokforlaget: Juristetikk - Rollemoral, integritet og kognitiv dissonans.

Undervisning

Velferdsrett

Profesjonsetikk

Arbeidserfaring

Advokat i Advokatfirmaet Bahus AS frem til 31. august 2017.

Faglige interesser

Helserett

Utdanningsrett

Profesjonsetikk

Prosjekter

Senter for eHelse

Utvalgte publikasjoner

Ph.d. avhandling
Beslutningsprosessen ved liv/død-avgjørelser: en empirisk studie av et utvalg av norske legers handlingsvalg ved beslutninger om livsforlengende behandling skal gis eller ikke gis til alvorlig syke og døende pasienter / av Marianne K. Bahus
Dokumentet er del av serien Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo - (bind-/heftenr. nr. 1730)

 

Bahus, Marianne Klungland og Førde, Reidun 
Discussing end-of-life decisions in a Clinical Ethics Committee - An interview study of Norwegian doctors' experience
HEC Forum DOI 10.1007/s10730-015-9296-2

 

Allmenn formidling

Kronikker:

2017

Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig?

Camilla Herlofsen, Sven Nilsen, Marianne K: Bahus, Trond Welstad og Nils Breilid

Kronikk i Fedrelandsvennen 24. april 2017

 

2015

Vi trenger en folkekirke med etisk engasjement, 

Vegard B. Bahus og Marianne K. Bahus

Kronikk i Fedrelandsvennen 27. august 2015.

 

2014

Når pasienten nekter blodoverføring

Marianne K. Bahus og Reidun Førde

Kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening 2014 Nr. 8 – 29. april 2014; 134:850 – 1

 

2013

Når det er barnets beste å få dø

Marianne K. Bahus

Kronikk i Fedrelandsvennen 22. januar 2013

 

Profesjonalitet, integritet og nøytralitet

Marianne K. Bahus

Kronikk i Fedrelandsvennen 7. Mai 2013

 

Pasientsikkerhet viktigere enn antall sykehus

Vegard Bø Bahus og Marianne K. Bahus

Fedrelandsvennen 15. oktober 2013

 

2012

Selvbestemmelsesrett – medisin og juss på kollisjonskurs

Marianne K. Bahus

Kronikk i Dagens Medisin 04/12

 

2010

Foreldre og døende barn

Marianne K. Bahus

Kronikk i Dagens Medisin 14/10

 

2008

Pårørendes rolle ved liv og død

Marianne K. Bahus

Kronikk i Fedrelandsvennen 5. mai 2008.

 

2006

Hva kjennetegner en god advokat?

Marianne K. Bahus og Dagny Kristine Johnson Hov

Fedrelandsvennen 20. juli 2006

Vitenskapelige publikasjoner

 • Paparova, Dragana; Aanestad, Margunn; Vassilakopoulou, Polyxeni; Bahus, Marianne (2023). Data governance spaces: The case of a national digital service for personal health data. Information and organization. ISSN: 1471-7727. 33 (1). doi:10.1016/j.infoandorg.2023.100451.
 • Strømland, Monica; Bahus, Marianne; Andersen, Anders Johan Wickstrøm (2023). “What’s the Purpose of Having a Say If I Cannot Participate?” A Qualitative Study of Young People’s Experiences of Being Heard and to Participate in Decision-Making Processes in Norwegian Child Welfare Services. The International Journal of Children's Rights. ISSN: 0927-5568. 31 (3). s 729 - 755. doi:10.1163/15718182-31030007.
 • Aasen, Henriette Sinding; Bahus, Marianne (2022). Avslutning: Menneskerettighetenes betydning for rett og rettsutvikling i helse- og omsorgstjenesten. Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten. ISBN: 978-82-15-04590-0. Universitetsforlaget. Kapittel 13. s 379 - 397.
 • Bahus, Marianne (2022). Beslutningskompetanse og barnets beste-vurderinger ved liv/død-avgjørelser til barn. Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten. ISBN: 978-82-15-04590-0. Universitetsforlaget. Kapittel 12. s 351 - 378.
 • Strømland, Monica; Bahus, Marianne; Andersen, Anders Johan W. (2022). Too Vulnerable to Participate? A Systematic Literature Review of the Gap between a Right to Participate and Participation, in Welfare Services. Journal of Human Rights Practice. ISSN: 1757-9619. 14 (1). s 331 - 351. doi:10.1093/jhuman/huab061.
 • Bahus, Marianne (2021). Barnets beste-vurderinger i skolen. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. (2). s 31 - 43.
 • Strømland, Monica; Andersen, Anders Johan W.; Johansen, Venke Frederike; Bahus, Marianne (2019). In Your Best Interest. A Discussion of How Capability Approach Could be Used as a Guideline to Strengthen and Supplement the Principle of the Child’s Best Interests.. The International Journal of Children's Rights. ISSN: 0927-5568. 27 (3). s 517 - 544. doi:10.1163/15718182-02703009.
 • Bahus, Marianne; Friis, Pål; Mesel, Terje (2018). Pasientautonomi – en rettighet med moralske implikasjoner. Kritisk juss. ISSN: 0804-7375. 56 (2). s 56 - 78. doi:10.18261/ISSN.2387-4546-2018-02-02.
 • Bahus, Marianne Klungland; Førde, Reidun (2016). Discussing End-of-Life Decisions in a Clinical Ethics Committee: An Interview Study of Norwegian Doctors’ Experience. HEC Forum. ISSN: 0956-2737. s 1 - 12. doi:10.1007/s10730-015-9296-2.
 • Bahus, Marianne Klungland (2013). Legers rettsanvendelse ved liv/død-beslutninger :. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 36 (1 = 140). s 46 - 68.
 • Bahus, Marianne Klungland; Steen, Petter Andreas; Førde, Reidun (2012). Law, ethics and clinical judgement in end-of-life decisions - How do Norwegian doctors think?. Resuscitation. ISSN: 0300-9572. 83 (11). s 1369 - 1373. doi:10.1016/j.resuscitation.2012.04.008.
 • Bahus, Marianne Klungland; Førde, Reidun (2011). Parents As Decision-makers - Do the Attitudes of Norwegian Doctors Conform to Law?. European Journal of Health Law. ISSN: 0929-0273. 18s 531 - 547. doi:10.1163/157180911X598762.
 • Pedersen, Reidar; Bahus, Marianne Klungland; Kvisle, Erik Martinsen (2007). Behandlingsunnlatelse, etikk og juss. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 127 (12). s 1648 - 1650.
 • Bahus, Marianne (2001). Kvinner i advokatyrket - proletarer i advokatfullmektigham. Lov og Rett. ISSN: 0024-6980. (7). s 413 - 427.
 • Aasen, Henriette Sinding; Bahus, Marianne (2022). Menneskerettigheter i helse- og omsorgstjenesten. ISBN: 978-82-15-04590-0. Universitetsforlaget. s 397.
 • Bahus, Marianne (2019). Juristetikk - Rollemoral, integritet og kognitiv dissonans. ISBN: 9788245033465. Fagbokforlaget. s 155.
 • Herlofsen, Camilla; Bahus, Marianne (2023). Rettigheter og plikter i skolehverdagen.
 • Herlofsen, Camilla; Bahus, Marianne (2023). Ny opplæringslov.
 • Bahus, Marianne (2022). Selvskading og rettsgrunnlag.
 • Kristin Hagen, Aarsland; Bahus, Marianne (2022). Tvang i behandlingssammenheng.
 • Bahus, Marianne (2022). Barnets rett til å bli hørt og barnets beste i saksbehandling.

Sist endret: 14.03.2023 11:03