0
Hopp til hovedinnhold

Maria Kristianne Myrann

Universitetslektor

 
Kontor:
EU106 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Utdanning

2014-2016

Universitetet i Agder, Kristiansand. Mastergrad i pedagogikk.

2007-2009

Høgskolen i Bergen. Videreutdanning i Familieterapi og systemisk praksis (60 sp).

2003-2006

Norsk Lærerakademi, Bergen. Bachelorgrad i pedagogikk.

 

Arbeidserfaring

2016-d.d.

Universitetet i Agder, Kristiansand. Universitetslektor i pedagogikk.

2015

Universitetet i Agder, Kristiansand. Transkriberingsoppdrag og engasjement som læringsassistent.

2011-2012

Barnehager i Grimstad og Kristiansand. Pedagog/pedagogisk leder.

2011

Sandviken sykehus, Bergen. Miljøarbeider v/ avd. rus/psykose.

2009-2011

Stiftelsen Klokkergården, Måløy/Bergen. Miljøterapeut i minikollektiv for ungdom.

2006-2009

Jekteviken barnehage, Bergen. Barnehageassistent.

 

Faglige interesser

Undervisningsfag

 • PED 149: Gruppeprosesser og kommunikasjon (emneansvar)
 • PED 148: Pedagogiske grunnbegreper (emneansvar)
 • BUL 100: Barns utvikling, lek og læring
 • STM 100: Språk, tekst og matematikk
 • PED 316: Veiledningsteori og –metode 2

 

Faglige interesser

 • Barn og barndom
 • Barnehage og skole
 • Foreldresamarbeid og –samtaler

Vitenskapelige publikasjoner

 • Myrann, Maria Kristianne; Krogstad Nome, Venke; Høyvoll Piros, Anne Signe (2018). Det sårbare barnet i barnehagen og skolen: Tverrfaglig samarbeid mot samme mål. Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205498181. Gyldendal Akademisk. Kapittel 5. s 116 - 147.
 • Myrann, Maria Kristianne (2019). That's how we do it in Norway: Parent-kindergarten teacher conferences involving refugee parents.
 • Myrann, Maria Kristianne (2019). Foreldresamtalen og det delte oppdragermandat: Kommunikasjon om oppdragelse i lys av Habermas' teori om kommunikativ handling.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H.; Myrann, Maria Kristianne (2018). The influence of local context and their support for schools.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H.; Myrann, Maria Kristianne (2018). How does the interplay between school and place influence inclusion?.
 • Myrann, Maria Kristianne (2017). "Men dere øver på det hjemme?" Kommunikativ praksis i foreldresamtaler i barnehagen..
 • Myrann, Maria Kristianne; Spieler, Kristin (2017). Genuine dialogue in the light of democratic principles: Communication in collaboration between home and preschool.

Sist endret: 9.10.2018 15:10