Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Maria Kristianne Myrann

Stipendiat

Studieprogramleder BACPED

 
Kontor:
EU106 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Faglige interesser

 • Barnehage, barn og barndom
 • Overgangen barnehage-skole
 • Foreldresamarbeid
 • Foreldresamtaler
 • Kommunikasjon i profesjonelt arbeid

Undervisningsemner

 • PED 148: Individ og samfunn (emneansvar)
 • PED 149: Kommunikasjon og gruppeprosesser (emneansvar)
 • STM 100: Språk, tekst og matematikk

Utdanning

 • Mastergrad i pedagogikk (UiA)
 • Videreutdanning i Familieterapi og systemisk praksis (HiB)
 • Bachelorgrad i pedagogikk (NLA)

 

 

 

 

 

 

 

Faglige interesser

 

  Vitenskapelige publikasjoner

  • Myrann, Maria Kristianne; Krogstad Nome, Venke; Høyvoll Piros, Anne Signe (2018). Det sårbare barnet i barnehagen og skolen: Tverrfaglig samarbeid mot samme mål. Barn og unge i midten. Tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barn og unges oppvekst. ISBN: 9788205498181. Gyldendal Akademisk. Kapittel 5. s 116 - 147.
  • Myrann, Maria Kristianne (2020). Foreldresamtalen -kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage. ISBN: 9788202702564. Cappelen Damm Akademisk. s 95.
  • Myrann, Maria Kristianne (2023). Parental Collaboration in Transitions from Preschool to Primary School: Preliminary findings of a scoping review covering the Nordic context.
  • Myrann, Maria Kristianne (2022). Foreldresamtalen -kommunikasjon og relasjon mellom hjem og barnehage (kurs).
  • Myrann, Maria Kristianne (2021). Den viktige foreldresamtalen (Blogginnlegg for Fagsnakk Cappelen Damm).
  • Myrann, Maria Kristianne (2020). Den viktige foreldresamtalen.
  • Myrann, Maria Kristianne (2019). That's how we do it in Norway: Parent-kindergarten teacher conferences involving refugee parents.
  • Myrann, Maria Kristianne (2019). Foreldresamtalen og det delte oppdragermandat: Kommunikasjon om oppdragelse i lys av Habermas' teori om kommunikativ handling.
  • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H.; Myrann, Maria Kristianne (2018). The influence of local context and their support for schools.
  • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn H.; Myrann, Maria Kristianne (2018). How does the interplay between school and place influence inclusion?.

  Sist endret: 20.09.2020 14:09