0
Hopp til hovedinnhold

Adriana Margareta Dancus

Førsteamanuensis

 
Kontor:
D4020 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Ph.D. Teori og Kritisisme, Institutt for skandinaviske studier, University of Washington, Seattle, 2009. 

Doktoravhandling: “Screening the Norwegian Heart: The Cultural Politics and Aesthetics of the Emotions in Norwegian Cinema 2000-2008.”  

Faglige interesser

UNDERVISNINGSOMRÅDER

 • Filmvitenskap, filmhistorie, filmanalyse
 • Nordisk litteratur
 • Den nordiske velferdsstaten, verdier og nasjonal identitet i en tidsalder preget av økende migrasjon

Prosjekter

FORSKNINGSOMRÅDER

 • Nordisk film og litteratur
 • Affekt, emosjoner, stemninger, sanseinntrykk, intensiteter
 • Nasjonalisme i Norden
 • Offentligheter og intimiteter
 • Kulturelt mangfold og globalisering
 • Kjønn og seksualiteter

AKTUELLE PROSJEKTER

Trauma Fictions in Contemporary Culture, Universitetet i Agder

http://www.hf.uio.no/english/research/theme/scandinavian-narratives-of-guilt-and-privilege/

Scandinavian Narratives of Guilt and Privilege in an Age of Globalization (Scanguilt), Universitetet i Oslo

http://www.hf.uio.no/english/research/theme/scandinavian-narratives-of-guilt-and-privilege/

Mapping Vulnerability in Contemporary Scandinavia, University of Agder

Nordic Fylleangst in a Cultural Perspective, University of Agder

Vitenskapelige publikasjoner

 • Dancus, Adriana Margareta (2018). The virality of Norwegian guilt. How a story of male rape from Norway made international headlines. Journal of Aesthetics and Culture. ISSN: 2000-4214. 10 (2). s 74 - 82. doi:10.1080/20004214.2018.1447218.
 • Dancus, Adriana Margareta (2017). Å filme sine dype arr. (Selv)mediering og selvskading i 'Idas dagbok' (2014). Lidelsens estetikk: Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. ISBN: 9788290359954. Alvheim og Eide akademisk forlag. Adriana Margareta Dancus: Å filme sine dype arr. s 141 - 158.
 • Dancus, Adriana Margareta (2016). Skyld, humor og den kommunistiske fortiden i norsk og rumensk samtidsfilm. Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid. ISBN: 9788215027753. Universitetsforlaget. 6. s 113 - 132.
 • Dancus, Adriana Margareta (2016). Trollism, Reality Hunger, and Vulnerability. Trolls in film and literature in the 2000’s. European Journal of Scandinavian Studies. ISSN: 2191-9399. 46 (2). s 250 - 269. doi:10.1515/ejss-2016-0022.
 • Dancus, Adriana Margareta (2016). Women, vulnerability and depression: The cruel optimism of not giving a damn in Good Girl. Journal of Scandinavian Cinema. ISSN: 2042-7891. 6 (2). s 137 - 151. doi:10.1386/jsca.6.2.137_1.
 • Dancus, Adriana Margareta (2016). Å skape broer med flerkulturell sansing. Filmens og litteraturens rolle i dagens samfunn.. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia. ISSN: 1220-0484. 61 (3). s 199 - 208.
 • Dancus, Adriana Margareta (2015). Melankoli i vinterland. En studie av Hisham Zamans filmer 'Vinterland' (2007) og 'Før snøen faller' (2013). Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv. ISBN: 9788283140361. Portal forlag. Kapittel 1. s 34 - 48.
 • Dancus, Adriana Margareta (2014). Film and Pathoscapes: A Study of 'Upperdog' (Sara Johnsen, 2009). Globalization in Literature. ISBN: 9788232100033. Fagbokforlaget. Del III, Kapittel 11. s 215 - 225.
 • Dancus, Adriana Margareta (2014). Ghosts Haunting the Norwegian House: Racialization in Norway and "The Kautokeino Rebellion". Framework. ISSN: 0306-7661. s 121 - 139.
 • Dancus, Adriana Margareta (2013). “Male Mental Illness and Norwegian Compassion. A Study of Elling (2001) and The art of negative thinking (2006)”. Norma - International Journal for Masculinity Studies. ISSN: 1890-2138. s 7 - 25.
 • Dancus, Adriana Margareta (2011). "Diasporic Feeling and Displaced Nostalgia. A Case Study: Import-eksport and Blodsbånd". Scandinavian Studies. ISSN: 0036-5637. s 247 - 266.
 • Dancus, Adriana Margareta (2011). A father's body, a nation's heart : caregiving fathers in contemporary Norwegian film. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. ISSN: 0803-8740. 19 (2). s 71 - 86. doi:10.1080/08038740.2011.568000.
 • Dancus, Adriana Margareta (2010). "War and Literature: A Genealogy of Shame in Postwar Norway". Studia Universitatis Babeş-Bolyai Philologia. ISSN: 1220-0484. s 51 - 59.
 • Dancus, Adriana Margareta; Mørck, Endre (2008). “Sammenlikningskonstruksjoner med enn som eller bare som etter komparativ og annen i norske dialekter”. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. s 13 - 36.
 • Dancus, Adriana Margareta; Hyvönen, Mats; Karlsson, Maria (2020). Vulnerability in Scandinavian Art and Culture. ISBN: 978-3-030-37382-5. Palgrave Macmillan. s 324.
 • Dancus, Adriana Margareta (2019). Exposing Vulnerability: Self-Mediation in Scandinavian Films By Women. ISBN: 9781783209880. Intellect Ltd.. s 158.
 • Dancus, Adriana Margareta (2017). Å framkalle sårbarhet – om nordiske samtidsfilmer av og med kvinnelige filmskapere.
 • Dancus, Adriana Margareta (2017). Om å tørre å stå naken foran kameraet - intervju med Anne Haugsgjerd.
 • Dancus, Adriana Margareta (2017). Nordic Fylleangst in a Cultural Perspective.
 • Dancus, Adriana Margareta (2017). Å framkalle sin samiskhet.

Sist endret: 21.06.2018 14:06