Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Magnhild Vollan

Tilknyttet UiA

 
Kontor:
E2058 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Vollan, Magnhild (2023). Fra den ene rettskrivingsnormen til den neste. En studie av folkeskolelærerinne Birkelands skrivepraksis i perioden 1907-1962. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 41 (1). s 89 - 118.
 • Flaten, Tom; Vollan, Magnhild (2021). Bokmål, nynorsk eller språklig nøytral? En studie av målvedtak og målformpraksis i kommunene. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. 113 (2). s 75 - 113.
 • Vollan, Magnhild (2021). Framstillinger av dialekt for elever på barnetrinnet. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. s 163 - 208.
 • Vollan, Magnhild; Flaten, Tom (2018). Ukeprøva - en sentral, men uutforska teksttype i skolen. Sakprosa. ISSN: 1502-6000. 10 (2). doi:10.5617/sakprosa.5968.
 • Vollan, Magnhild; Rambø, Gro-Renée (2016). Lærerstudenters kildebruk. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 7. s 154 - 176.
 • Vollan, Magnhild; Rambø, Gro-Renée (2016). Tekstpraksis og tekstrefleksjon. Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. 5. s 91 - 126.
 • Birkeland, Nils Rune; Rambø, Gro-Renee; Vollan, Magnhild; Drange, Eli-Marie D. (2015). Kilder og kildebruk. Første steg som forsker - en gjennomgang av bacheloroppgaver i grunnskolelærerutdanningene. ISBN: 978-82-690080-0-5. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Kapittel 3. s 22 - 34.
 • Vollan, Magnhild (2015). Skolen som nasjonsbygger: Leseboka gjennom 200 år. Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014. ISBN: 978-82-02-49927-3. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 7. s 179 - 218.
 • Vollan, Magnhild (2010). Med geit for g - kritiske blikk på læremidler for de minste. Faglig lesing i skole og barnehage. ISBN: 978-82-7099-591-2. Novus Forlag. kapittel. s 261 - 278.
 • Vollan, Magnhild (2010). Sammenlesing av skrift og bilder på 2.trinn. Sammensatte tekster : barns tekstpraksis. ISBN: 978-82-15-01719-8. Universitetsforlaget. kapittel. s 98 - 116.
 • Vollan, Magnhild (2009). "... i et faglig utenfra og innenfra perspektiv ..." : Om normering av sammensatte ord og uttrykk i norsk. Språknormering: i tide og utide. ISBN: 978-82-7099-518-9. Novus Forlag. s 283 - 299.
 • Vollan, Magnhild (2006). Ei normeringshistorisk vandring i skogen. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. (2). s 137 - 171.
 • Vollan, Magnhild (2004). Språkrøktarbeid i norsk grunnskole - kva og korleis?. Språk i Norden. Sprog i Norden 2004. Novus Forlag. s 73 - 102.
 • Vollan, Magnhild (1997). Norsk språkråd og skoleverket. Norsklæreren. ISSN: 0332-7264. 2s 31 - 33.
 • Tønnessen, Elise Seip; Birkeland, Nils Rune; Drange, Eli-Marie D.; Kvåle, Gunhild; Rambø, Gro-Renée; Vollan, Magnhild (2016). Hva gjør lærerstudenter når de studerer? Lesing, skriving og multimodale tekster i norsk grunnskolelærerutdanning. ISBN: 978-82-15-02631-2. Universitetsforlaget. s 256.
 • Tønnessen, Elise Seip; Vollan, Magnhild (2010). Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur. ISBN: 978-82-7634-881-1. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 240.
 • Vollan, Magnhild (1996). Studiebok til "Norsk i yrkesfag". ISBN: 82-90662-20-3. Norsk Fjernundervisning (NFU).
 • Vollan, Magnhild (2022). "Målparagrafen" - en lokaldemokratisk rettighet til glede og besvær..
 • Vollan, Magnhild; Flaten, Tom (2019). Kommunenes målform. Hvilken målform bruker kommunene på sine nettsider?.
 • Vollan, Magnhild (2019). Framstillinger av dialekt, bokmål og nynorsk i tre nyere læreverk for 2. trinn.
 • Vollan, Magnhild (2019). Hvordan legger nyere læringsressurser i norsk til rette for meiningsfullt faglig arbeid med temaet dialekt på barnetrinnet?.

Sist endret: 15.02.2021 12:02