0
Hopp til hovedinnhold

Magnhild Mjåvatn Høie

Førsteamanuensis

 
Kontor:
C5022 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Høie, Magnhild Thorød, Anne Brita (2018). "Alle skal med" . ideal eller realitet. Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole.. ISBN: 978-82-15-02944-3. Universitetsforlaget. Kapittel 6. s 103 - 116.
 • Vederhus, John-Kåre Høie, Magnhild (2018). The Pragmatic Believer – Faith Development and Personal Experiences of a ‘Higher Power’ in Seasoned Members of Narcotics Anonymous. Research in the Social Scientific Study of Religion. ISSN: 1046-8064. 29s 123 - 144. doi:10.1163/9789004382640_008.
 • Birkeland, Bente Foster, Kim Selbekk, Anne Schanche Høie, Magnhild Ruud, Torleif Weimand, Bente (2018). The quality of life when a partner has substance use problems: a scoping review. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 16:219s 1 - 14. doi:10.1186/s12955-018-1042-4.
 • Lysberg, Frode Ottar Gjerstad, Pål Småstuen, Milada C Innstrand, Siw Tone Høie, Magnhild Espnes, Geir Arild (2017). Has life satisfaction in Norway increased over a 20-year period? Exploring age and gender differences in a prospective longitudinal study, HUNT. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN: 1403-4948. 46 (1). s 132 - 140. doi:10.1177/1403494817744650.
 • Høie, Magnhild Haraldstad, Kristin Rohde, Gudrun E. Fegran, Liv Westergren, Thomas Helseth, Sølvi Slettebø, Åshild Johannessen, Berit (2017). How school nurses experience and understand everyday pain among adolescents. BMC Nursing. ISSN: 1472-6955. 16 (1). doi:10.1186/s12912-017-0247-x.
 • Birkeland, Bente Weimand, Bente Ruud, Torleif Høie, Magnhild Vederhus, John-Kåre (2017). Perceived quality of life in partners of patients undergoing treatment in somatic health, mental health, or substance use disorder units: A cross-sectional study. Health and Quality of Life Outcomes. ISSN: 1477-7525. 15 (1). doi:10.1186/s12955-017-0750-5.
 • Dunsæd, Frode Kristensen, Øistein Vederhus, John-Kåre Clausen, Thomas Høie, Magnhild (2016). Standardisert avrusning ved blandingsmisbruk. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. 136 (19). s 1639 - 1642. doi:10.4045/tidsskr.16.0308.
 • Solhaug, Pål Høie, Magnhild Vederhus, John-Kåre (2015). Endring i psykisk velvære etter gjennomført 12-trinnsbasert rusbehandling - En sammenligning av dag- og døgnbehandling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 12 (1). s 28 - 38.
 • Vederhus, John-Kåre Zemore, Sarah E. Rise, Jostein Clausen, Thomas Høie, Magnhild (2015). Predicting patient post-detoxification engagement in 12-step groups with an extended version of the theory of planned behavior. Addiction science & clinical practice. ISSN: 1940-0632. 10doi:10.1186/s13722-015-0036-3.
 • Rohde, Gudrun-Elin Westergren, Thomas Haraldstad, Kristin Johannessen, Berit A. T. Høie, Magnhild Helseth, Sølvi Fegran, Liv Slettebø, Åshild (2015). Teachers’ experiences of adolescents’ pain in everyday life: a qualitative study. BMJ Open. ISSN: 2044-6055. 5 (9). doi:10.1136/bmjopen-2015-007989.
 • Høie, Magnhild Moan, Inger Synnøve Rise, Jostein Larsen, Elisabeth (2012). Using an extended version of the theory of planned behaviour to predict smoking cessation in two age groups. Addiction Research and Theory. ISSN: 1606-6359. 20 (1). s 42 - 54. doi:10.3109/16066359.2011.557165.
 • Høie, Magnhild Moan, Inger Synnøve Rise, Jostein (2010). An extended version of the theory of planned behavour: Prediction of intentions to quit smoking using past behaviour as moderator. Addiction Research and Theory. ISSN: 1606-6359. 18 (5). s 572 - 585. doi:10.3109/16066350903474386.
 • Skår, Randi Høie, Magnhild Høie, Magnhild Kloster, Torill (2008). Hvordan ønsker sykepleierstudenter å lære sykepleie? : Vurdering av læringsformers verdi, sykepleiefaglig kompetanse og egen kompetanseutvikling. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN: 1501-4754. 10 (1). s 15 - 28.
 • Kloster, Torill Høie, Magnhild Høie, Magnhild Skår, Randi (2007). Nursing students' career preferences: a Norwegian study. Journal of Advanced Nursing. ISSN: 0309-2402. 59 (2). s 155 - 162.
 • Høie, Magnhild Høie, Ole Moum, B.A. (2007). Pasientetterlevelse (complience) ved behandling av kroniske sykdommer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN: 0029-2001. (NGF-nytt nr. 3, årga).
 • Høie, Magnhild (2006). Fra undervisning til læring. Høgskolepedagogikk under kvalitetsreformen. Skriftserien. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon.
 • Høie, Magnhild (2005). Diskriminering og fordommer av eldre i lys av sosialidentitetsteori og sosial dominansteori Prejudice and discrimination of the elderly, highlighted by social identification theory and social dominance theory. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. 4 (25). s 56 - 59.
 • Høie, Magnhild (2004). Mestringsevne, helseplager og tilfredshet. En surveyundersøkelse blant hjemmeboende eldre Sense of coherence, health distress and life satisfaction. An investigation among elderly people who live in their ownhomes. Vård i Norden. ISSN: 0107-4083. Vol. 24s 38 - 43.
 • Haraldstad, Kristin Rohde, Gudrun Elin Fegran, Liv Høie, Magnhild Johannessen, Berit A. T. (2015). Ungdom får hverdagsvondt av sosialt press http://forskning.no/smertelindring-sykepleievitenskap-barn-og-ungdom-skole-og-utdanning/2015/11/far-hverdagsvondt-av.

Sist endret: 7.12.2018 13:12

Send studiet på mail