Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Mads Carsten Hermansen

Professor Emeritus

Vitenskapelige publikasjoner

  • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten; Brodtkorb, Kari; Thorød, Anne Brita (2020). Fasilitering av opprykksprosessen: Veiledningsformer og erfaringer (Kapittel 13, s.253-270). Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk.
  • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (2020). Planlegging, gjennomføring og evaluering av en seminarrekke for dosentkandidater (Kapittel 12, s.235-252). Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk.
  • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (2020). På bakrommet til sakkyndige bedømmelsesutvalg. En kamp om å fortolke kriteriene (Kapittel 15, s.281-302). Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk.
  • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (2020). Kapitel 2 Den norske dosenten i et historisk og komparativt perspektiv (I Å satse på dosenter). ISBN: 9788202695798. Cappelen Damm Akademisk. s 20.
  • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (2020). Å satse på dosenter. Et utviklingsarbeid, Del I Den norske dosenten i et historisk, nåtidig og FOU-teoretisk perspektiv. ISBN: 9788202695798. Cappelen Damm Akademisk. s 1.
  • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (2020). Introduksjon Å satse på dosenter. Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695798. Cappelen Damm Akademisk. s 8.
  • Bachke, Carl Christian; Hermansen, Mads Carsten (2020). Å satse på dosenter: Et utviklingsarbeid. ISBN: 9788202695767. Cappelen Damm Akademisk. s 321.
  • Hermansen, Mads Carsten (2018). Læringens univers. ISBN: 978-87-412-7220-7. Hans Reitzels Forlag. s 218.

Sist endret: 21.06.2018 14:06