Louise Lund Liebmann - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Louise Lund Liebmann

Postdoktor

E-post:
louise.l.liebmann@uia.no
Telefon:
+45 21 64 92 66
Kontor:
E2013A ( Gimlemoen 25, Kristiansand )
Avdeling:
Institutt for religion, filosofi og historie

Last changed: Aldri.

Publikasjoner

 • Liebmann Louise Lund Interfaith dialogue in Christian Norway: Enactment of inclusive religiosity as civilized behavior (2017). Journal of Religion in Europe . ISSN 1874-8910.
 • Liebmann Louise Lund Æresrelateret vold: En gen-anvendelig selvfortælling (2015). Tidsskrift for kjønnsforskning . ISSN 0809-6341. 39 (1), s 39 - 59
 • Liebmann Louise Lund Kulturel dikotomisering i tid og rum: æresrelateret vold i journalistikken (2015). Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier . ISSN 0108-4453. (62), s 149 - 184
 • Liebmann Louise Lund Magtparadokser og dikotomier i Connect: en styringspraktisk analyse af en majoritetsdansk indsats mod æresrelateret vold' (2014). Nordiske udkast . ISSN 1396-3953.
 • Liebmann Louise Lund Liberating Battered Ethnic Minority Women on Women’s International Liberation Day? (2013). Journal of law and social research . ISSN 2246-7807. 4 s 57 - 68
 • Liebmann Louise Lund Martyrer, kærlighed og kvindelige voldsofre. Selvbiografiske fortællinger om æresrelateret vold i Danmark (2011). Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier . ISSN 0108-4453. 56 (2), s 119 - 141
 • Liebmann Louise Lund Kvinder på krigsstien: Kvindelige palæstinensiske selvmordsbombere (2010). Tidsskrift for islamforskning . ISSN 1901-9580. 4 (1), s 48 - 74
 • Liebmann Louise Lund Interfaith dialogue in Christian Norway: Enactment of inclusive religiosity as civilized behavior (2017). Journal of Religion in Europe . ISSN 1874-8910.
 • Liebmann Louise Lund, Marqvardsen Tine, Andet og mere end ære på spil (2016). Religion: Tidsskrift for religionslærerforeningen . ISSN .
 • Liebmann Louise Lund Review: Guro Ødegård, Jull Loga, Kari Steen-Johnsen & Bodil Ravneberg: Fellesskap pg forskjellighet. Integrasjon og nettverksbyggning i flerkulturelle lokalsamfund (2016). Sosiologia . ISSN 0038-1640. 53 (2), s 183 - 185
 • Liebmann Louise Lund Ethnicity as a '(dis)privileged speaking position': Public discourses on Scandinavian Muslims (2016).
 • Liebmann Louise Lund Æresrelateret vold: En gen-anvendelig selvfortælling (2015). Tidsskrift for kjønnsforskning . ISSN 0809-6341. 39 (1), s 39 - 59
 • Liebmann Louise Lund Kulturel dikotomisering i tid og rum: æresrelateret vold i journalistikken (2015). Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier . ISSN 0108-4453. (62), s 149 - 184
 • Liebmann Louise Lund Mere på spil (2014). Weekendavisen . ISSN 0106-4142. s 12 - 12
 • Liebmann Louise Lund Et spørgsmål om ære? Intertekstuelle læsninger af fortællinger om æresrelateret vold (2014).
 • Liebmann Louise Lund Magtparadokser og dikotomier i Connect: en styringspraktisk analyse af en majoritetsdansk indsats mod æresrelateret vold' (2014). Nordiske udkast . ISSN 1396-3953.
 • Liebmann Louise Lund Liberating Battered Ethnic Minority Women on Women’s International Liberation Day? (2013). Journal of law and social research . ISSN 2246-7807. 4 s 57 - 68

Send studiet på mail