Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Live Sveingard Bentsen

Universitetslektor

 
Kontor:
I2018 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Mastergrad med fordypning i klinisk sykepleievitenskap. Masteroppgaven omhandler naturen som arena for nevrologisk rehabilitering. Videreutdannelse innen friluftsliv og naturguiding, og har lang erfaring med naturbasert rehabilitering. Ansatt ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap mars 2016.

Undervisning

Underviser i naturbasert terapeutisk arbeid. Praksislærer i psykisk helsearbeid. Fasilitator.

Arbeidserfaring

Prosjektleder i kommunalt lavterskeltilbud innen psykisk helse og rusrehabilitering. Hovedbakgrunn innen nevrologisk rehabilitering og multitraume, (AFR) Sørlandet sykehus HF. Arbeidet blant annet med Uterehabilitering, og var Barneansvarlig i BarnsBeste. 

Faglige interesser

  • Psykisk helsearbeid
  • Naturbasert terapeutisk arbeid
  • Adventure therapy
  • Pårørendeperspektiv 
  • Resiliens, salutogenese og recovery
  • Mindfulness og stressmestring
  • Nevrologisk rehabilitering
  • Rusrehabilitering
  • UTErehabilitering

Prosjekter

Prosjekt innen psykisk helse- og rusrehabilitering. Uterehabilitering og Wilderness Therapy.

Allmenn formidling

Posterpresentasjon; 9th International Adventure Therapy Conference (9IATC) 2022. Foredragsholder på Nasjonal konferanse i UTErehabilitering 2016, NSF´s sykepleierkonferanse 2016; "Ja, vi kan! En konferanse om hvordan fremme motivasjon og livslyst", Samhandlingskonferanse 2016, REHAB2014.

Sist endret: 29.10.2023 16:10