0
Hopp til hovedinnhold

Lisbet Skregelid

Førsteamanuensis

 
Kontor:
G2052 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Publikasjoner og presentasjoner:

2019

Skregelid, L. (2019) Art in crisis and the arrival of the I: International Society Education Through Art Seminar: Conflict and Connections. Malta, Valletta 2019.10.9 - 2019.10.11

Skregelid, L. (2019) Dissens makes sense? Mellom motstand og mening i møter med kunst I: Böhnisch S. & Eidsaa (ed.) Kunst og konflikt. Teater, Visuell kunst og musikk i kontekst. Oslo: Universitetsforlaget https://www.idunn.no/kunst_og_konflikt/8_dissens_makes_sense 

Skregelid, L. (2019) Tensed Possibilities -The Cultural Rucksack (DKS) as Dissensus in Teacher Education. Art in Education - Building Partnershipswith Artists, Schools, Young People and Communities. Oslo Met, Oslo 2019.08.28-2019.08.30

Skregelid, L. (2019) Scenes of Dissensus. Youngsters ́ Encounters with Contemporary Art.Art in Education - Building Partnershipswith Artists, Schools, Young People and Communities.Oslo Met, Oslo 2019.08.28-2019.08.30

Skregelid, L. (2019)  Dissensus, Democracy and Doubting the Practice. Konferansen: Art & Democracy: Presenting Professional and Educational Challenges, Universitetet i Agder, Kristiansand 2019.06.13

Skregelid, L. (2019) Tribuner for dissens: Ungdoms møter med samtidskunst. Oslo: Cappelen Damm Akademisk https://www.cappelendammundervisning.no/_tribuner-for-dissens-lisbet-skregelid-9788202566593 

Skregelid, L. (2019) Third space. On Tensions and Ethical Concerns Between Art and Education, iJADE conference, Goldsmiths University, London 2019.02.22-2019.02.23

Skregelid, L. (2019) Finland bruker 80% kunst og håndverk i undervisningen i Kunzt.no 2019.02.17

Skregelid, L. (2019) DKS som dissens i lærerutdanningen. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden, 2019.01.21-2019.01.22

Illeris, H., Klungland, M., Skregelid, L., Svingen-Austestad, A. (2019) Nåtidige blikk på kjerneelementer og forslag til ny læreplan. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden, 2019.01.21-2019.01.22

Skregelid, L. (2019) DKS i lærerutdanningen. Forskningsdag, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder. 2019.01.08

2018

Skregelid, L (2018) Solidarisk ulydighet og dissens som kvalitet i kunst og utdanning. Kulturtankens FoU konferanse 2018, Oslo, 2018-11-08 https://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2018/10/9/fou-konferanse-om-kvalitet-i-kunst-og-kultur-til-barn-og-unge 

Kubens, V. (2018) Hvordan opplever barn kunst? Fedrelandsvennen 10-11-2018: https://www.fvn.no/god_helg/i/8wAbE2/Hvordan-opplever-barn-kunst 

Skregelid, L. (2018) Generasjon prestasjon og kunsten å mestre livet. Fedrelandsvennen 28-09-2018/UiA: https://www.uia.no/nyheter/generasjon-prestasjon-og-kunsten-aa-mestre-livet?fbclid=IwAR3tmGUL7Xoc5TGLNM5Kyg6vyBA2E33Uz7okD5ym9VNbdwveI1NjReZNCII 

Skregelid, L. (2018) A Call for Dissensus in (Art) Education. International Society Education Through Art European Conference; Interventions, Helsinki, 2018-06-18-2018-06-21 https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892&preview=/148283892/155461895/291_Lisbet_Skregelid.pdf p. 1345-1346.

Skregelid, L., Klungland, M. Illeris, H., Svingen-Austestad, A. (2018) Creativity, Contemporaneity, Criticality: Towards New Core Elements in Norwegian Art and Crafts Education. International Society Education Through Art European Conference; Interventions, Helsinki, 2018-06-18-2018-06-21.

Skregelid, L. (2018) What are our interests? And why is it a good idea to co-operate with Gert Biesta? Seminar Fakultet for Kunstfag, Fakultet for Humaniora og pedagogikk, Fakultet for Idrett og helse, Universitetet i Agder, 2018-06-15

Skregelid, L. (2018) Dissens makes sense? Mellom motstand og mening i møter med kunst. Seminaret Dissens og kritikk i kunstformidling for barn og unge, Sørlandets Kunstmuseum, 2018-05-30 http://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2018/5/29/vi-strmmer-dissens-og-kritikk-i-kunstformidling-for-barn-og-unge 

Illeris, Helene; Anundsen, Tormod Wallem; Valberg, Tony; Svingen-Austestad, Anna; Skregelid, Lisbet; Amundsen, Even Lynne; Kvist, Per; Øgar̊ d-Repål, Anita; Hansen, Linda Iren Mihaila; Dalgar̊ d, Lene; Fossnes, Anne-May; Naü mann, Ragnhild. BEBO. UiA - egen udgivelse Kristiansand og fevik2018 UIA OSLOMET

Skregelid, L & Svingen-Austestad, A. (2018) Ommøbleringer – forbindelser mellom kunst og lek. Seminar om Art as Education/Education as Art, Fakultet for kunstfag, UiA, Kristiansand, 2018-03-16.

Skregelid L., Wergeland-Yates M., Stoveland I.M., Skogen A., Svingen-Austestad A., Fugli I., Christensen J., Takle T., Klungland M., Wergeland T.J., Elnan M., Herwell O.K., Illeris H., Bjørkvik A., Siloen og betydningen av kunstens plass i samfunnet (2018. 25.1). Fedrelandsvennen (avis) https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/G1Qqbx/Siloen-og-betydningen-av-kunstens-plass-i-samfunnet 

Skregelid, L. (2018) Kunst som overordnet prinsipp i skolen. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Skregelid, L & Svingen-Austestad, A. (2018) Ommøbleringer – forbindelser mellom kunst og lek. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Svingen-Austestad, A., Skregelid, L., Klungland, M. Illeris, H. (2018) På vei mot nye kjerneelementer i kunst og håndverksfage? Forslag til en nåtidig fagtenkning. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Skregelid, L. (2018) Forskningsgruppen kunst og barn & unge. Fakultet for kunstfags forskningsdag, UiA, Kristiansand, 2018-01-05.

2017

Skregelid, L (2017) Tilbakeblikk på TrafoTransit. Trafo.no 2017-12-21 https://www.trafo.no/nyheter/3572-Tilbakeblikk-på-TrafoTransit 

Skregelid, L. (2017) Kunst som prinsipp. Visuell fagdag i kontekst; Scandic Hotell, Kristiansand, 2017-12-13.

Skregelid, L. (2017). Når motstand gir mening. Ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- kunstmuseumskontekst. LIAF:Lofoten International Art Festival /Nasjonalmuseet: Nettverkssamlingen Å gjøre samtidskunst tilgjengelig for barn og unge: Dybde, lengde eller bare mengde, Henningsvær, 2017-09-17

Skregelid, L. (2017). Når undervisning leder til forskning og forskning leder til undervisning. Fagdag. Fakultet for kunstfag UiA; Kristiansand 2017-09-08

Skregelid, L. (2017). Samtidskunst på timeplanen. Kunst for lærere. Hadeland. BroAschehoug 2017-08-17

Skregelid, L. (2017) Senter for lek - et paradoks?. Lekende barn - skapende mennesker. Innspillsseminar til Senter for lek;  Grønt senter, Kristiansand2017-06-02

Skregelid, Lisbet (2017) Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; HiOA, Oslo, 2017-01-23 - 2017-01-24

2016

Kvittingen, I. (2016. 23. 9.) Slik får du en skikkelig kunstopplevelse. Forskning.no https://forskning.no/kunsthistorie-kunst-og-litteratur/slik-far-du-en-skikkelig-kunstopplevelse/395757

Skregelid, L. (2016) Om kunstens potensial. Åpning av Fakultet for kunstfag UiA; UiA, Kristiansand 2016-08-17

Skregelid, L. (2016) Performative art educational strategies in an action research project. Sand Festival; Kilden, Kristiansand 2016-09-15 - 2016-09-17 

Skregelid, L. (2016) Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst. Nettverkskonferanse for formgivning og kunst og håndverk i UH sektor; DMM, Trondheim, 2016-01-25 - 2016-01-26 

Skregelid, L. (2016) Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseums kontekst. : Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2016 378 s. 

2015

Skregelid, L.; Svingen-Austestad, A.(2015) UFO seeking aliens. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Rethinking Art Education. CreArt, Kristiansand kommune, Andrè Tribbense, Universitetet i Agder ved Lisbet Skregelid og Tormod Anundsen; Bragdøya Kristiansand. 2015-05-07

Skregelid, L.; Svingen-Austestad, A.; Johnsrud, E. (2015) Poetic Strategies as Event: On Actions in The Art, Craft and Design Classroom. I: Edge : 20 essays on contemporary art education. Multivers 2015 ISBN 9788779173866. s. 110-123

Skregelid, L.; Svingen-Austestad, A.; Johnsrud,E. (2015)Poetiske strategier. FORM 2015 ;Volum 3. s. 26-27

2014

Skregelid, L. (2014) Tribuner for dissens Ungdomsskoleelevers meningsskaping i møter med samtidskunst i kunstdidaktiske kontekster. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; UiT, Tromsø, 2014-01-27 - 2014-01-28

Skregelid, L. (2014) Ungdomskoleelevers møter med samtidskunst i en ambivalent kunstdidaktisk kontekst. Visuell fagdag i kontekst; UiA, Kristiansand 2014-09-24

Skregelid, L.; Austestad-Svingen, A.; Johnsrud, E. (2014) Poetic Strategies as Event. Contemporary Arts-Based Education; CAVIC Conference, UiA, Kristiansand 2014-10-21

2012

Skregelid, L. (2012) Contemporary art, meaning making and competences. International Society Education Through Art European Conference; Lemesos, Cyprus, 2012-06-25 - 2012-06-27 

Skregelid, L. (2012) Den brysomme kunsten i Kristiansand. Fædrelandsvennen 2012 

Skregelid, L. (2012) Spaces of uncertainty. Contemporary art, meaningmaking and competences. CAVIC Symposium; Sagadi, Estonia, 2012-09-19 - 2012-09-22 

2010

Skregelid, L. (2010) Contemporary Art and Meaning Making in Art Educational Settings. CAVIC: Intertwinings - How Visual Culture and Contemporary Art Inform Late Modern Pedagogies; Konstfack, Stocholm, 2010-11-08 - 2010-11-10

Skregelid, L. (2010) Kritikk av kunstkritikk og sånn. Fædrelandsvennen, 2010 -05-14 https://www.fvn.no/mening/i/VL1Lr/Kritikk-av-kunstkritikk-og-sann

Skregelid, L. (2010) Relational Didactic Approaches in Art Educational Contexts. iJADE Conference 2010 Art and Desig Education and Contemporary Culture; Liverpool, UK, 2010-10-08 - 2010-10-08 

Skregelid, L. (2010) Theatre of me? Relasjonsorienterte tilnærminger til ungdomsskoleelevers meningsskaping i møter med samtidskunst. Forskningskonferanse og formidlingsseminar: Hva kan kunstutstillingen gi barn og unge; Nasjonalmuseet, Oslo, 2010-06-10 - 2010-06-11

2008

Skregelid, L. (2008) Norwegian Art - More Than Munch. I: 2008. Kristiansand: Portal Forlag 2008 s. 350  

Skregelid, L., Svingen-Austestad, A., Johnsrund, E. (2008)Poetic Strategies in the crux between Norwegian Art, Crafts and Design Studies and Museum Education. INSEA World Congress; Osaka, 2008-08-05 - 2008-08-09

2007

Skregelid, L. (2007) "Det var ganske gøy faktisk" En undersøkelse om formidling av samtidskunst rettet mot ungdomsskoleelever" (Gjesteforelesning om publikumsundersøkelse). HiO, Egersund; 2007-03-08

2005

Skregelid, L. (2005) "Det var ganske gøy faktisk" En undersøkelse om formidling av samtidskunst rettet mot ungdomsskoleelever". Oslo: Høgskolen i Oslo 2005 (ISBN 8257944297) 144 s.  

Skregelid,  L. (2005) "Det var ganske gøy faktisk" En undersøkelse om formidling av samtidskunst rettet mot ungdomsskoleelever (Gjesteforelesning om publikumsundersøkelse). HiO, Oslo; 2005-09-20

 

 

 

 

 

 

Prosjekter

Kunst og barn & unge https://www.uia.no/forskning/kunstfag/kunst-og-barn-unge 

Kunst og konflikt https://www.uia.no/forskning/kunstfag/kunst-og-konflikt

Kunst og sosiale relasjoner https://www.uia.no/forskning/kunstfag/kunst-og-sosiale-relasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

  • Skregelid, Lisbet (2019). A Call for Dissensus in (Art) Education!. International Journal of Education through Art. ISSN: 1743-5234.
  • Skregelid, Lisbet (2008). Norwegian Art - More Than Munch. 2008. Portal Forlag. faglig_bok_forlag. s 350.
  • Skregelid, Lisbet (2018). Forskningsgruppen kunst og barn & unge.
  • Skregelid, Lisbet (2018). What are our interests? And why is it a good idea to co-operate with Gert Biesta?.
  • Skregelid, Lisbet (2018). A Call for Dissensus in (Art) Education!.
  • Skregelid, Lisbet (2018). Dissens makes sense? Mellom motstand og mening i møter med kunst..
  • Illeris, Helene; Anundsen, Tormod Wallem; Valberg, Tony; Svingen-Austestad, Anna; Skregelid, Lisbet; Amundsen, Even Lynne; Kvist, Per; Øgård-Repål, Anita; Hansen, Linda Iren Mihaila; Dalgård, Lene; Fossnes, Anne-May; Näumann, Ragnhild (2018). BEBO.
  • Klungland, Monica; Skregelid, Lisbet; Illeris, Helene; Svingen-Austestad, Anna (2018). Creativity, contemporaneity, criticality — Towards new core elements in Norwegian Art and Craft Education.
  • Svingen-Austestad, Anna; Skregelid, Lisbet (2018). Ommøbleringer.

Sist endret: 14.10.2019 22:10

Send studiet på mail