0
Hopp til hovedinnhold

Lisbet Skregelid

Førsteamanuensis

 
Kontor:
G2052 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

PROJECT MANAGEMENT AND PARTICIPATION 2017-2020

2020-: Co-leading researchproject pARTiciPED. Empowering student teachers for cross-sectorial collaborations with The Cultural Schoolbag (TCS) in Norwegian Schools and leading WP4 UiA Lab for initiating dissensus and exploring the edges in between art and education. Funded by NFR, Norwegian Research Council

2020-: Participating in researchproject The pedagogy of imaginative dialogue. Funded by Erasmus Pluss

2020-: Leader of scientific commitee: Kunstens betydning? National conference on art and crafts, 26. – 27. January 2021, UiA https://kunstkultursenteret.no/forskning-og-utvikling/nettverk-for-formgiving-kunst-og-handverk/nettverkskonferanse-kh-2021/

2020-: Leader of KiK international symposium Arts in Action: Urgencies in Art and Art Education, 9.-11. June 2021, UiA https://www.artsymposium-uia.com

2020-: Co-curator international exhibition/symposium Being Human Today9.-11. February 2021, Kristiansand Kunsthall, Kristiansand, Norway https://www.beinghumantoday.net

2020-: Co-managing national seminar with Kulturtanken and Sørlandet Art Museum: Kunstens betydning? Metodesamtaler om forskning på barn og unges erfaringer med kunst, 26. February, 2020, Sørlandet Art Museum, Kristiansand, Norway

2020-: Co-leading research project A/r/tographic fieldwork as an approach to “sustainable development” in Norwegian art teacher education. Funded by Department of Teacher education UiA

2019- Co-managing three Kollokvium events as part of cooperation with Gert Biesta, Kristiansand Kunsthall, Kristiansand, Norway

2019-: Co-editor Kunstens betydning? Anthology by research group Art and young people, UiA

2019-: Co-leading research project: På nett med kunst og håndverk/Online with art and crafts(with Associate professor Tor Jarle Wergeland) Funded by: Norgesuniversitetet

2018- Co managing five interdisiplinary dialogue seminars as part of cooperation with Gert Biesta, UiA

2018- Co managing national seminar with Kulturtanken and Sørlandet Art Museum: Dissens og kritikk i kunstformidling for barn og unge, 30. May 2018, Sørlandet Art Museum, Kristiansand, Norway

2018-: Leader of research project: Den kulturelle skolesekken i lærerutdanningen – en pilot. The Cultural Schoolbag in Teacher Education – A Pilot. Funded by Department of Teacher education UiA and Kulturtanken

2017-2018: Co-leading research project: Aksjon#2. Ommøbleringer mellom kunst og lek, pedagogikk og didaktikk/ Action#2. Rearrangings between art and play, pedagogies and didactics (with Associate professor Anna Svingen-Austestad). Funded by Department of Teacher education UiA

2017-: Leader of research group Art and young people 

PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS

2020

Skregelid, L. (2020). Barnet som kulturfeltets mest verdifulle gissel? Foredrag i anledning lansering av boka Feltkommentar (Tenningen, S. & Freuchen, J.) Kristiansand: Kristiansand Kunsthall 2020.05.09

Skregelid, L. (2020). Den nødvendige kunstdebatten. Kronikk. Fedrelandsvennen 2020. 16. 6/uia.no https://www.uia.no/nyheter/den-noedvendige-kunstdebatten 2020. 25. 6

Skregelid, L. (2020), Tensed possibilities: The Cultural Schoolbag as dissensus in teacher education, I: Örtegren H. & Widén A. Lärarutbildning& konstpedagogik: Några Nordiska Nedslag. Tilde. RAPPORT nr.17 2020. INSTITUTIONEN FÖR ESTETISKA ÄMNEN UMEÅ UNIVERSITET. isbn: 978-91-7264-535-6. https://www.umu.se/contentassets/c87eeac40fcb43069f07c3fb5b980664/tilde_17.pdf 

Skregelid, L. (2020), ‘A call for dissensus in art education!’, International Journal of Education Through Art, 16:2, pp. 161–176, doi: https://doi. org/10.1386/eta_00024_1

Skregelid, L. (2020) Generasjon prestasjon og kunsten å mestre livet. Lørdagsuniversitetet Universitetet i Agder, Risør. 2020.03.14. Avlyst grunnet Korona https://www.uia.no/arrangementer/avlyst-loerdagsuniversitetet-i-risoer-generasjon-prestasjon-og-kunsten-aa-mestre-livet 

Skregelid, L. (2020) Å forske på kunstens betydning mellom autonomi og instrumentalisme. Seminar v/ Forskningsgruppen Kunst og barn & unge, Sørlandets Kunstmuseum og Kulturtanken 2020.02.26 Se:https://www.kulturtanken.no/kalender/2020/1/22/kunstens-betydning og https://www.facebook.com/kulturtanken/videos/187492712589879/ 

Skregelid, L. (2020) Generasjon prestasjon trenger kunst mer enn livsmestring i skolen. Nettverkskonferansen 2020 i Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor i Bergen, Høgskolen i Vestlandet 2020.01.28

Skregelid, L. (2020) Innspill til en nytt Nasjonalmuseum. Invitert foredragsholder. Nasjonalmuseet, Oslo. 2020.01.15

Karlsen, K. H., Skregelid. L., Holdhus, K. (2020.01.10). Velmenende, men uforpliktende strategi. Utdanning. Hentet frahttps://www.utdanningsnytt.no/laereplaner-laererutdanning-praktisk-estetiske-fag/styrking-av-praktisk-og-estetisk-innhold-i-skolenvelment-men-uforpliktende-strategi/227587 

2019

Skregelid, L. (2019) Socially engaged arts education in contexts of crisis. Gjesteforelesning. ArtEZ University of the Arts, Arnhem, Nederland 2019.12.02

Skregelid, L. (2019) I anledning Kunstkringkastingen. Om funn fra forskning på ungdoms møter med samtidskunst. Lærarseminar: Samtidskunst i skulen. Høstutstillingen, Statens Kunstutstilling og Norske billedkunstnere 2019.11.25 https://www.facebook.com/events/1134392970091119/

Feet, A. R. (2019) Kunst muliggjør læring. Bokanmeldelse av Tribuner for dissens. Ungdoms møter med samtidskunst. Bedre skole nr. 4, 31. årgang

Skregelid, L. (2019) Deltakelse i panel på debatten Hvordan styrke kunstfag i skolen? i regi av Agenda Kunstfagdidaktikk. Litteraturhuset, Bergen 2019.11.12 https://www.facebook.com/events/1397776217063963/  

Skregelid, L. (2019) Deltakelse i panel på seminar Livsmestring i skolen - terapi eller demokrati? i regi av UiA og Sørlandets sykehus. UiA, Grimstad 2019.10.24

Skregelid, L. (2019) Art in crisis and the arrival of the I: International Society Education Through Art Seminar: Conflict and Connections. Malta, Valletta 2019.10.9 - 2019.10.11

Skregelid, L. (2019) Dissens makes sense? Mellom motstand og mening i møter med kunst I: Böhnisch S. & Eidsaa R. (ed.) Kunst og konflikt. Teater, Visuell kunst og musikk i kontekst. Oslo: Universitetsforlaget https://www.idunn.no/kunst_og_konflikt/8_dissens_makes_sense 

Skregelid, L. (2019) Innspill til barne- og ungdomskulturmelding fra Forskningsgruppa Kunst og barn & unge. Kulturdepartementet & Kunnskapsdepartementet, Oslo 2019.09.25

Skregelid, L. (2019) Eksternt blikk på arbeid rettet mot barn og unge hos utvalgte virksomheter under Kulturdepartementet. Kulturdepartementet, Oslo 2019.09.24

Skregelid, L. (2019) Tensed Possibilities -The Cultural Rucksack (DKS) as Dissensus in Teacher Education. Art in Education - Building Partnershipswith Artists, Schools, Young People and Communities. Oslo Met, Oslo 2019.08.28-2019.08.30

Skregelid, L. (2019) Scenes of Dissensus. Youngsters ́ Encounters with Contemporary Art.Art in Education - Building Partnershipswith Artists, Schools, Young People and Communities.Oslo Met, Oslo 2019.08.28-2019.08.30

Skregelid, L. (2019)  Dissensus, Democracy and Doubting the Practice. Konferansen: Art & Democracy: Presenting Professional and Educational Challenges, Universitetet i Agder, Kristiansand 2019.06.13

Skregelid, L. (2019) Er kunstens betydning oppskrytt? Lørdagsuniversitetet/Boklansering. Universitetet i Agder/Teateret Kristiansand 2019.05.25

Røysland, K. A. (2019) Hva betyr egentlig kunsten for oss? Fakultet for kunstfag/nyheter 2019.05.10. https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-kunstfag/flere-nyheter-fra-kunstfag/hva-betyr-egentlig-kunsten-for-oss

Skregelid, L. (2019) Tribuner for dissens: Ungdoms møter med samtidskunst. Oslo: Cappelen Damm Akademisk https://www.cappelendammundervisning.no/_tribuner-for-dissens-lisbet-skregelid-9788202566593 

Røysland, K. A. (2019) Den viktigste reisen jeg har gjort. Fakultet for kunstfag/nyheter 2019.03.21. https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-kunstfag/flere-nyheter-fra-kunstfag/den-viktigste-reisen-jeg-har-gjort 

Skregelid, L. (2019) Third space. On Tensions and Ethical Concerns Between Art and Education, iJADE conference, Goldsmiths University, London 2019.02.22-2019.02.23

KUNZT (2019) #143 Intervju: Finland bruker 80% kunst og håndverk i undervisningen i Kunzt.no 2019.02.17 https://www.facebook.com/watch/?v=338366060115672 

Skregelid, L. (2019) DKS som dissens i lærerutdanningen. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden, 2019.01.21-2019.01.22

Illeris, H., Klungland, M., Skregelid, L., Svingen-Austestad, A. (2019) Nåtidige blikk på kjerneelementer og forslag til ny læreplan. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Universitetet i Sørøst-Norge, Notodden, 2019.01.21-2019.01.22

Skregelid, L. (2019) DKS i lærerutdanningen. Forskningsdag, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder. 2019.01.08

Røysland, K. A. (2018) -Motiverende å vise frem arbeidene for publikum. Fakultet for kunstfag/nyheter 2019.01.06. https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-kunstfag/flere-nyheter-fra-kunstfag/motiverende-aa-vise-frem-arbeidene-for-publikum

2018

Skregelid, L (2018) Solidarisk ulydighet og dissens som kvalitet i kunst og utdanning. Kulturtankens FoU konferanse 2018, Oslo, 2018-11-08 https://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2018/10/9/fou-konferanse-om-kvalitet-i-kunst-og-kultur-til-barn-og-unge 

Kubens, V. (2018) Hvordan opplever barn kunst? Fedrelandsvennen 10-11-2018: https://www.fvn.no/god_helg/i/8wAbE2/Hvordan-opplever-barn-kunst 

Skregelid, L. (2018) Generasjon prestasjon og kunsten å mestre livet. Fedrelandsvennen 28-09-2018/UiA: https://www.uia.no/nyheter/generasjon-prestasjon-og-kunsten-aa-mestre-livet?fbclid=IwAR3tmGUL7Xoc5TGLNM5Kyg6vyBA2E33Uz7okD5ym9VNbdwveI1NjReZNCII 

Skregelid, L. (2018) A Call for Dissensus in (Art) Education. International Society Education Through Art European Conference; Interventions, Helsinki, 2018-06-18-2018-06-21 https://wiki.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=148283892&preview=/148283892/155461895/291_Lisbet_Skregelid.pdf p. 1345-1346.

Skregelid, L., Klungland, M. Illeris, H., Svingen-Austestad, A. (2018) Creativity, Contemporaneity, Criticality: Towards New Core Elements in Norwegian Art and Crafts Education. International Society Education Through Art European Conference; Interventions, Helsinki, 2018-06-18-2018-06-21.

Skregelid, L. (2018) What are our interests? And why is it a good idea to co-operate with Gert Biesta? Seminar Fakultet for Kunstfag, Fakultet for Humaniora og pedagogikk, Fakultet for Idrett og helse, Universitetet i Agder, 2018-06-15

Skregelid, L. (2018) Dissens makes sense? Mellom motstand og mening i møter med kunst. Seminaret Dissens og kritikk i kunstformidling for barn og unge, Sørlandets Kunstmuseum, 2018-05-30 http://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2018/5/29/vi-strmmer-dissens-og-kritikk-i-kunstformidling-for-barn-og-unge 

Illeris, Helene; Anundsen, Tormod Wallem; Valberg, Tony; Svingen-Austestad, Anna; Skregelid, Lisbet; Amundsen, Even Lynne; Kvist, Per; Øgar̊ d-Repål, Anita; Hansen, Linda Iren Mihaila; Dalgar̊ d, Lene; Fossnes, Anne-May; Naü mann, Ragnhild. BEBO. UiA - egen udgivelse Kristiansand og fevik2018 UIA OSLOMET

Skregelid, L & Svingen-Austestad, A. (2018) Ommøbleringer – forbindelser mellom kunst og lek. Seminar om Art as Education/Education as Art, Fakultet for kunstfag, UiA, Kristiansand, 2018-03-16.

Skregelid L., Wergeland-Yates M., Stoveland I.M., Skogen A., Svingen-Austestad A., Fugli I., Christensen J., Takle T., Klungland M., Wergeland T.J., Elnan M., Herwell O.K., Illeris H., Bjørkvik A., Siloen og betydningen av kunstens plass i samfunnet (2018. 25.1). Fedrelandsvennen (avis) https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/G1Qqbx/Siloen-og-betydningen-av-kunstens-plass-i-samfunnet 

Skregelid, L. (2018) Kunst som overordnet prinsipp i skolen. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Skregelid, L & Svingen-Austestad, A. (2018) Ommøbleringer – forbindelser mellom kunst og lek. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Svingen-Austestad, A., Skregelid, L., Klungland, M. Illeris, H. (2018) På vei mot nye kjerneelementer i kunst og håndverksfage? Forslag til en nåtidig fagtenkning. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; Nord Universitet, Levanger, 2018-01-29-2018-01-30

Skregelid, L. (2018) Forskningsgruppen kunst og barn & unge. Fakultet for kunstfags forskningsdag, UiA, Kristiansand, 2018-01-05.

2017

Skregelid, L (2017) Tilbakeblikk på TrafoTransit. Trafo.no 2017-12-21 https://www.trafo.no/nyheter/3572-Tilbakeblikk-på-TrafoTransit 

Skregelid, L. (2017) Kunst som prinsipp. Visuell fagdag i kontekst; Scandic Hotell, Kristiansand, 2017-12-13.

Skregelid, L. (2017). Når motstand gir mening. Ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- kunstmuseumskontekst. LIAF:Lofoten International Art Festival /Nasjonalmuseet: Nettverkssamlingen Å gjøre samtidskunst tilgjengelig for barn og unge: Dybde, lengde eller bare mengde, Henningsvær, 2017-09-17

Skregelid, L. (2017). Når undervisning leder til forskning og forskning leder til undervisning. Fagdag. Fakultet for kunstfag UiA; Kristiansand 2017-09-08

Skregelid, L. (2017). Samtidskunst på timeplanen. Kunst for lærere. Hadeland. BroAschehoug 2017-08-17

Skregelid, L. (2017) Senter for lek - et paradoks?. Lekende barn - skapende mennesker. Innspillsseminar til Senter for lek;  Grønt senter, Kristiansand2017-06-02

Skregelid, Lisbet (2017) Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseumskontekst. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; HiOA, Oslo, 2017-01-23 - 2017-01-24

2016

Kvittingen, I. (2016. 23. 9.) Slik får du en skikkelig kunstopplevelse. Forskning.no https://forskning.no/kunsthistorie-kunst-og-litteratur/slik-far-du-en-skikkelig-kunstopplevelse/395757

Skregelid, L. (2016) Om kunstens potensial. Åpning av Fakultet for kunstfag UiA; UiA, Kristiansand 2016-08-17

Skregelid, L. (2016) Performative art educational strategies in an action research project. Sand Festival; Kilden, Kristiansand 2016-09-15 - 2016-09-17 

Skregelid, L. (2016) Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst. Nettverkskonferanse for formgivning og kunst og håndverk i UH sektor; DMM, Trondheim, 2016-01-25 - 2016-01-26 

Skregelid, L. (2016) Tribuner for dissens. En studie av ungdomsskoleelevers møter med samtidskunst i en skole- og kunstmuseums kontekst. : Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet 2016 378 s. 

2015

Skregelid, L.; Svingen-Austestad, A.(2015) UFO seeking aliens. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Rethinking Art Education. CreArt, Kristiansand kommune, Andrè Tribbense, Universitetet i Agder ved Lisbet Skregelid og Tormod Anundsen; Bragdøya Kristiansand. 2015-05-07

Skregelid, L.; Svingen-Austestad, A.; Johnsrud, E. (2015) Poetic Strategies as Event: On Actions in The Art, Craft and Design Classroom. I: Edge : 20 essays on contemporary art education. Multivers 2015 ISBN 9788779173866. s. 110-123

Skregelid, L.; Svingen-Austestad, A.; Johnsrud,E. (2015)Poetiske strategier. FORM 2015 ;Volum 3. s. 26-27

2014

Skregelid, L. (2014) Tribuner for dissens Ungdomsskoleelevers meningsskaping i møter med samtidskunst i kunstdidaktiske kontekster. Nettverkskonferanse for formgivning, kunst og håndverk i UH-sektor; UiT, Tromsø, 2014-01-27 - 2014-01-28

Skregelid, L. (2014) Ungdomskoleelevers møter med samtidskunst i en ambivalent kunstdidaktisk kontekst. Visuell fagdag i kontekst; UiA, Kristiansand 2014-09-24

Skregelid, L.; Austestad-Svingen, A.; Johnsrud, E. (2014) Poetic Strategies as Event. Contemporary Arts-Based Education; CAVIC Conference, UiA, Kristiansand 2014-10-21

2012

Skregelid, L. (2012) Contemporary art, meaning making and competences. International Society Education Through Art European Conference; Lemesos, Cyprus, 2012-06-25 - 2012-06-27 

Skregelid, L. (2012) Den brysomme kunsten i Kristiansand. Fædrelandsvennen 2012 

Skregelid, L. (2012) Spaces of uncertainty. Contemporary art, meaningmaking and competences. CAVIC Symposium; Sagadi, Estonia, 2012-09-19 - 2012-09-22 

2010

Skregelid, L. (2010) Contemporary Art and Meaning Making in Art Educational Settings. CAVIC: Intertwinings - How Visual Culture and Contemporary Art Inform Late Modern Pedagogies; Konstfack, Stocholm, 2010-11-08 - 2010-11-10

Skregelid, L. (2010) Kritikk av kunstkritikk og sånn. Fædrelandsvennen, 2010 -05-14 https://www.fvn.no/mening/i/VL1Lr/Kritikk-av-kunstkritikk-og-sann

Skregelid, L. (2010) Relational Didactic Approaches in Art Educational Contexts. iJADE Conference 2010 Art and Desig Education and Contemporary Culture; Liverpool, UK, 2010-10-08 - 2010-10-08 

Skregelid, L. (2010) Theatre of me? Relasjonsorienterte tilnærminger til ungdomsskoleelevers meningsskaping i møter med samtidskunst. Forskningskonferanse og formidlingsseminar: Hva kan kunstutstillingen gi barn og unge; Nasjonalmuseet, Oslo, 2010-06-10 - 2010-06-11

2008

Skregelid, L. (2008) Norwegian Art - More Than Munch. I: 2008. Kristiansand: Portal Forlag 2008 s. 350  

Skregelid, L., Svingen-Austestad, A., Johnsrund, E. (2008)Poetic Strategies in the crux between Norwegian Art, Crafts and Design Studies and Museum Education. INSEA World Congress; Osaka, 2008-08-05 - 2008-08-09

2007

Skregelid, L. (2007) "Det var ganske gøy faktisk" En undersøkelse om formidling av samtidskunst rettet mot ungdomsskoleelever" (Gjesteforelesning om publikumsundersøkelse). HiO, Egersund; 2007-03-08

2005

Skregelid, L. (2005) "Det var ganske gøy faktisk" En undersøkelse om formidling av samtidskunst rettet mot ungdomsskoleelever". Oslo: Høgskolen i Oslo 2005 (ISBN 8257944297) 144 s.  

Skregelid,  L. (2005) "Det var ganske gøy faktisk" En undersøkelse om formidling av samtidskunst rettet mot ungdomsskoleelever (Gjesteforelesning om publikumsundersøkelse). HiO, Oslo; 2005-09-20

 

 

 

 

 

 

Prosjekter

Kunst og barn & unge https://www.uia.no/forskning/kunstfag/kunst-og-barn-unge 

Kunst og konflikt https://www.uia.no/forskning/kunstfag/kunst-og-konflikt

Kunst og sosiale relasjoner https://www.uia.no/forskning/kunstfag/kunst-og-sosiale-relasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

 • Skregelid, Lisbet (2020). A Call for Dissensus in Art Education!. International Journal of Education through Art. ISSN: 1743-5234. 16 (2). s 161 - 176. doi:https://doi. org/10.1386/eta_00024_1.
 • Skregelid, Lisbet (2019). Dissens makes sense? Mellom mening og motstand i møter med kunst. Kunst og konflikt: Teater, visuell kunst og musikk i kontekst. ISBN: 9788215032344. Universitetsforlaget. Kapittel 8. s 166 - 188.
 • Skregelid, Lisbet; Svingen-Austestad, Anna; Johnsrud, Ellen (2015). Poetic Strategies as Event: On Actions in The Art, Craft and Design Classroom. Edge : 20 essays on contemporary art education. ISBN: 9788779173866. Multivers. Essay. s 110 - 123.
 • Skregelid, Lisbet (2011). Tensed possibilities: The Cultural Schoolbag as dissensus in teacher education. Genus & estetiska ämnen. ISBN: 978-91-7264-535-6. Umeå universitet. Lärarutbildning& konstpedagogik: Några Nordiska Nedslag.. s 47 - 60.
 • Skregelid, Lisbet (2008). Norwegian Art - More Than Munch. 2008. Portal Forlag. faglig_bok_forlag. s 350.
 • Skregelid, Lisbet (2019). Tribuner for dissens: Ungdoms møter med samtidskunst.. ISBN: 9788202566593. Cappelen Damm Akademisk. s 364.
 • Skregelid, Lisbet (2020). Deltar i nasjonalt forskningsprosjekt om DKS.
 • Skregelid, Lisbet (2020). Barnet som kulturfeltets mest verdifulle gissel?.
 • Skregelid, Lisbet (2020). Å forske på kunstens betydning mellom autonomi og instrumentalisme.
 • Skregelid, Lisbet (2020). Generasjon prestasjon trenger kunst mer enn livsmestring i skolen.
 • Skregelid, Lisbet (2020). Innspill til en nytt Nasjonalmuseum.
 • Skregelid, Lisbet (2019). Socially engaged arts education in contexts of crisis.
 • Skregelid, Lisbet (2019). Socially engaged art education in contexts of crisis.

Sist endret: 18.09.2020 22:09