Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lisbeth Ljosdal Skreland

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E1220 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Steen-Johnsen, Tale; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2023). Epistemic injustice in a parenting support programme for refugees in Norway. Families, Relationships and Societies. ISSN: 2046-7435. 12 (4). s 448 - 463. doi:10.1332/204674321X16687031331255.
 • Kovac, Velibor Bobo; Nome, Dag Øystein; Jensen, Andreas Reier; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2023). The why, what and how of deep learning: critical analysis and additional concerns. Education Inquiry. ISSN: 2000-4508. doi:10.1080/20004508.2023.2194502.
 • Skreland, Lisbeth Ljosdal (2021). Barnehagelærerrollen og regler. Barnehagelærerrollen. Mangfold, mestring og likeverd. ISBN: 978-82-15-04072-1. Universitetsforlaget. kapittel 4. s 68 - 81.
 • Fasting, Merete Lund; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2021). Forskerkroppen. Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1. s 19 - 35.
 • Cameron, David Lansing; Stray, Ingunn Elisabeth; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2021). Lower secondary school pupils’ written descriptions of their experiences with bullying and the tendency to seek help. International Journal of Adolescence and Youth. ISSN: 0267-3843. 26 (1). s 487 - 500. doi:10.1080/02673843.2021.2001348.
 • Nome, Dag Øystein; Olsen, Anne Karin Vikstøl; Skreland, Lisbeth Ljosdal; Spieler, Kristin Severinsen (2021). Prosjektarbeid i barnehagen - mellom bekvemmelighet og medvirkning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN: 2387-5739. 7s 273 - 286. doi:10.23865/ntpk.v7.2615.
 • Skreland, Lisbeth Ljosdal; Steen-Johnsen, Tale (2021). The lamination machine and laminating as thing-power in early childhood pedagogical practice. Children's Geographies. ISSN: 1473-3285. doi:10.1080/14733285.2021.1965089.
 • Steen-Johnsen, Tale; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2021). The politics of emotion in a parenting support programmes for refugees in Norway. Emotions and Society. ISSN: 2631-6897. doi:10.1332/263169021X16152829478746.
 • Gulløv, Eva; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2020). Den tabuiserede skamudøvelse. Dansk pædagogisk tidsskrift. ISSN: 0904-2393. 3s 50 - 68.
 • Gulløv, Eva; Skreland, Lisbeth Ljosdal (2016). Ethnographic studies of Young children. Practical Research with children. ISBN: 9781138937895. Routledge. Artikkel. s 127 - 144.
 • Skreland, Lisbeth Ljosdal (2015). Regler i barnehagen - en demokratisk blindflekk?. Demokratiske praksiser i barnehagen. ISBN: 978-82-450-1652-9. Fagbokforlaget. Kapittel 4. s 85 - 98.
 • Fasting, Merete Lund; Skreland, Lisbeth Ljosdal; Kampmann, Jan (2021). Å forske blant barn : Kvalitative metoder. ISBN: 9788202689025. Cappelen Damm Akademisk. s 164.
 • Skreland, Lisbeth Ljosdal (2016). På mandager er det ikke lov med papirfly. En studie av regler og yrkesutøvelse.. ISBN: 978-82-7117-833-8. Universitetet i Agder. s 259.
 • Engtrø, Randi; Dale, Trine Smiseth; Skreland, Lisbeth Ljosdal; Steen-Johnsen, Tale (2023). Hva henger på veggen? Barnehagens pauserom som inngang til å forstå personalets arbeidsfellesskap..
 • Engtrø, Randi; Dale, Trine Smiseth; Skreland, Lisbeth Ljosdal; Binfield-Skøie, Tina (2022). What's hanging on the wall?.
 • Skreland, Lisbeth Ljosdal (2022). Epistemic Injustice in a Parenting Support Programme for Refugees in Norway.

Sist endret: 14.01.2019 14:01