Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lisbeth Jensen Gallefoss

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
I2062 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09:00 -14:00

Lisbeth Gallefoss er sykepleier og helsesykepleier med en master i psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse. Hun har studier i veiledningspedagogikk og administrasjon, og er utdannet Marte Meo terapeut. Jeg har mange års erfaring i kommune som helsesykepleier både i helsestasjon, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og familiesenter. I tillegg har jeg jobbet som HMS-rådgiver ved Sørlandet Sykehus HF, vært fagrådgiver i Barns Beste og ledet etableringen og videreføringen av Barns Stasjon innen Blå Kors Kristiansand. Videre har jeg vært prosjektleder for "Drop-out prosjektet" (hindre drop out av rusbehandling) ved forskningsenheten, avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) SSHF. HUn har vært fast ansatt ved institutt for helse- og sykepleievitenskap siden august 2019, og underviser på master i helsesykepleie og bachelor sykepleie. Hun er p.t. i et førstelektorløp.

Forskning

Gallefoss, Lisbeth; Høie, Magnhild (2021). Helsesykepleieres refleksjoner over tverrfaglig samarbeid i barneskolen. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. 5. s 85 - 99.

Gallefoss, L.J., Gabrielsen, K.B., Haugland, S.H. et al. Effects of a brief pre-admission telephone reminder on no-show and dropout rates in substance use disorder treatment: a quasi-experimental study. Subst Abuse Treat Prev Policy 17, 61 (2022). https://doi.org/10.1186/s13011-022-00489-9

Undervisning

Forebyggende helsearbeid og helsesykepleiefag

Folkehelse

Minoritetshelse

Psykisk helse barn&unge

Psykisk helse voksne

Rusavhengighet

 

Arbeidserfaring

 • Forebyggende arbeid (barn/unge) som helsesykepleier i kommune
 • Familieveileder på familiesenter 
 • Helsesykepleier på forsterket helsestasjon (familier med rusproblematikk)
 • Fagrådgiver ved kompetansenettverk for barn sompårørende (Barns Beste) 
 • Prosjektleder ved forskningsenheten på Avd for rus- og avhengighetsbehandling
 • HMS -rådgiver/konfliktbehandler ved SSHF
 • Etablert og ledet Barnas Stasjon Kristiansand (Blå Kors)

Faglige interesser

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid (helsesykepleiefag)
 • Psykisk helse (barn/unge og voksne)
 • Forskning og utvikling av sykepleiefaget
 • Kompetanseuviklling og utdanning

Prosjekter

Drop-out prosjektet Avd. for rus- og avhengighetsbehandling, Sørlandet sykehus HF Delrapport 2

https://avhengighetsbehandling.no/wp-content/uploads/2020/12/2016_ARAs-forskningsserie-nr-29_DropoutProsjekt-Rapport2.pdf

Vitenskapelige publikasjoner

 • Gallefoss, Lisbeth; Gabrielsen, Karin Berle; Haugland, Siri Håvås; Clausen, Thomas; Vederhus, John-Kåre (2022). Effects of a brief pre‑admission telephone reminder on no‑show and dropout rates in substance use disorder treatment: a quasi‑experimental study. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy. ISSN: 1747-597X. 17 (1). doi:10.1186/s13011-022-00489-9.
 • Gallefoss, Lisbeth; Høie, Magnhild (2021). Helsesykepleieres refleksjoner over tverrfaglig samarbeid i barneskolen. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. 5. s 85 - 99.
 • Vederhus, John-Kåre; Årseth, Anne Lene; Gallefoss, Lisbeth (2017). Kan telefonkontakt før behandling øke oppmøte og redusere frafall i rusbehandling? Erfaringer fra poliklinikk og avgiftningspost ved Sørlandet Sykehus.

Sist endret: 7.03.2023 23:03