0
Hopp til hovedinnhold

Lisbeth Jensen Gallefoss

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
I2011 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09:00 -14:00

Jeg er sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier og har en mastergrad i psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse. I tilleg har jeg tatt studier i veiledningspedagogikk og administrasjon. Jeg er Marte Meo terapeut og har kompetanse innen nevroaffektiv utviklingsspykolgi og terapi.Jeg har mange års erfaring i kommune som helsesykepleier både i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. I tillegg har jeg ledet etableringen og videreføringen av Blå Kors virksomheten Barnas Stasjon Kristiansand, som er en faglig fundert virksomhet som retter seg mot barnefamilier der foreldrene har ulike typer utfordringer. Jeg har erfaring som fagrådgiver i Barns Beste et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende og ledet et utviklingsprosjekt som rettet seg mot samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Videre har jeg jobbet som prosjektleder for "drop-out prosjektet" (drop out av rusbehandling) på forskningsenheten ved avdeling for rus- og avhengighetsbehandling og bidratt på et forskningsprosjekt ved poliklinikken samme sted. Gjennom mange år har jeg vært engasjert som timelærer på videreutdanningen i barnesykepleie. Jeg har jobbet med foreldre- og familieveiledning på Sentrum familiesenter, Kristiansand kommune med klinisk veiledning, undervisning og terapi relatert til barn og unges psykiske helse og styrking av foreldrekompetanse.

Forskning

Pågående prosjekt sammen med professor Magnhild Høie ved institutt for psyksosial helse. Vi skal utforske helsesykpleieres oppfatning av og erfaring med tverrprofesjonell samhandling rundt barn og unge i risiko. Det er tilknyttet et tverrfaglig bokprosjekt som utgår fra institutt for pedagogikk og ledes av førsteamanuensis Heidi Omdal. Prosjektet er estimert ferdig i 2021.

Undervisning

Forebyggende helsearbeid

Folkehelse, minoriteter, barn&unge,

Psykisk helse

Grunnleggende sykepleie

Rusavhengighet

Arbeidserfaring

 • Forebyggende arbeid (barn/unge) som helsesykepleier i kommune
 • Familieveileder på familiesenter 
 • Helsesykepleier på forsterket helsestasjon (familier med rusproblematikk)
 • Fagrådgiver ved kompetansenettverk for barn sompårørende (Barns Beste) 
 • Prosjektleder ved forskningsenheten på Avd for rus- og avhengighetsbehandling
 • HMS -rådgiver/konfliktbehandler ved SSHF
 • Etablert og ledet Barnas Stasjon Kristiansand (Blå Kors)

Faglige interesser

 • Psykisk helse (barn/unge og voksne)
 • Forskning og utvikling av sykepleiefaget
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Kompetanseuviklling og utdanning
 • Undervisningsmetodikk
 • Nevroaffektiv utviklingsspykologi/psykoterapi og traumbevisst omsorg

Prosjekter

Drop-out av rusbehandling

Undervisningsbesøk i helsestasjon for ungdom for ungdomsskoleelever

Seksuell helse hos gutter i videregående skole

Vitenskapelige publikasjoner

 • Gallefoss, Lisbeth; Høie, Magnhild (2021). Helsesykepleieres refleksjoner over tverrfaglig samarbeid i barneskolen. Ulike profesjoner felles mål : Barn og unge i risiko. ISBN: 9788215032443. Universitetsforlaget. 5. s 85 - 99.

Sist endret: 30.01.2020 20:01