Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Linn Flaten

Universitetslektor

Universitetslektor

 
Kontor:
J2049 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
 • Mastergrad i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder
 • Doktorgradsprogram i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Agder

Undervisning

Undervist og/eller vært med i utvikling av:

 • MA-926 Tallforståelse, algebra og funksjoner
 • MA-927 Geometri, statistikk, sannsynlighet og begynneropplæring
 • MA-144 Grunnkurs A (1.-7.trinn)
 • MA-145 Grunnkurs B (1.-7. trinn)
 • MA-172 Innføringsemne i matematikk for småskoletrinnet
 • MA-174 Innføringsemne i matematikk for mellomtrinnet
 • MA-220 Tallteori, algebra, geometri og statistikk

Faglige interesser

 • Læring og undervisning i matematikk
 • Særlig barnetrinnselevers læring og utvikling i matematikk, barnetrinnselevers resonnering i matematikk og begynneropplæring i matematikk

Utvalgte publikasjoner

Flaten, L. (2016). Læring av geometri ved bruk av digitale verktøy: En studie av elevers bruk av GeoGebra i arbeid med geometriske problemer på 8. trinn [Masteroppgave, UiA]. Universitetet i Agder.

Vitenskapelige publikasjoner

Sist endret: 12.09.2023 14:09