Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Line Beate Tandsæther Mastad

Universitetslektor

Universitetslektor. Fagkoordinator for skolebasert veiledningspedagogikk

 
Kontor:
E2304 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09-15.30

Jeg er tilknyttet institutt for pedagogikk, hvor veilederutdanning og grunnskolelærerutdanning er mine primærarbeidsområder. Jeg er fagkoordinator i veiledningspedagogikk, og har ansvaret for satsingen på den skolebaserte utdanningen for lærerutdannere i praksisfeltet. Jeg har utviklet  studiet i nært samarbeid med avdeling for lærerutdanning, ledelsen ved lærerutdanningsskolene og skoleeiere. 

Jeg har en allmennlærerutdanning med fordypning i musikk, spesialpedagogikk og ledelse. Min masterutdanning er innen kunst- og håndverksdidaktikk, hvor jeg fordypet meg i strikket samtidskunst. Ved siden av arbeidet som  allmennlærer i grunnskolen, har jeg hatt flere offentlige verv. For tiden er jeg allminnelig medlem i Kontrollkommisjonen for distriktpsykiatriske sentere i Agder Vest.

Jeg er medlem av norske kunsthåndverkere, og har stilt ut i flere fagfellejuryerte utstillinger både lokalt og nasjonalt. Jeg bruker strikking som kunstnerisk uttrykk, og strikker skulpturer.

 

 

Forskning

I samarbeid med en kollega, jobber jeg med et spennede forskningsprosjekt om hvordan praksislærere ser på sin rolle som lærerutdannere. Undersøkelsen er gjort blant deltagere i veiledningsstudiet for lærerutdannere i praksisfeltet, og er knyttet til de fem lærerutdanningsskolene ved grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Agder.

Undervisning

Jeg underviser i veiledningspedagogikk for lærerutdannere i praksisfeltet. I tillegg underviser jeg i pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen

Arbeidserfaring

Jeg har undervsiningerfaring både fra grunnskolen og videregående skole.

Faglige interesser

Lærerutdanning og utdanning av lærerutdannere i praksisfeltet.

Veiledningspedagogikk.

Samskaping.

Prosjekter

Forskningsprosjekt om praksislæreres rolle som lærerutdannere.

Allmenn formidling

Arbeid med estetiske lærerprosesser med grunnskolelærerstudenter 2. studieår.

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/avdeling-for-laererutdanning/nyheter-lu/estetiske-laeringsprosesser-i-tilpasset-opplaering 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Mastad, Line Beate Tandsæther (2022). Knitted contemporary art as a narrative path to democratic Bildung..
  • Mastad, Line Beate Tandsæther (2022). Tredjeromssamarbeid i utviklingen av studie for lærerutdannere i praksisfeltet.
  • Mastad, Line Beate Tandsæther (2022). Hva vektlegger lærerutdannere i praksisfeltet i sitt møte med lærerstudenter?.

Sist endret: 21.04.2022 15:04