Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Line Beate Tandsæther Mastad

Førstelektor

Førstelektor i pedagogikk. Fagkoordinator for skolebasert veiledningspedagogikk

 
Kontor:
E2304 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09-15.30

Jeg er tilknyttet institutt for pedagogikk, hvor veilederutdanning og grunnskolelærerutdanning er mine primærarbeidsområder. Jeg er fagkoordinator i veiledningspedagogikk, og har ansvaret for satsingen på den skolebaserte utdanningen for lærerutdannere i praksisfeltet. Jeg har utviklet  studiet i nært samarbeid med avdeling for lærerutdanning, ledelsen ved lærerutdanningsskolene og skoleeiere. 

Jeg har en allmennlærerutdanning med fordypning i musikk, spesialpedagogikk og ledelse. Min masterutdanning er innen kunst- og håndverksdidaktikk, hvor jeg fordypet meg i strikket samtidskunst. Ved siden av arbeidet som  allmennlærer i grunnskolen, har jeg hatt flere offentlige verv. 

Jeg er medlem av norske kunsthåndverkere, og har stilt ut i flere fagfellejuryerte utstillinger både lokalt og nasjonalt. Jeg bruker strikking som kunstnerisk uttrykk, og strikker skulpturer. I utdanningen av lærerstudentene jobber jeg med estetiske læreprosesser, der jeg tar utgangspunkt i mine kunstverk.

 

 

Forskning

I samarbeid med min kollega Irina I. Amdal har jeg jobbet med et spennede forskningsprosjekt om hvordan praksislærere ser på sin rolle som lærerutdannere. Undersøkelsen er gjort blant deltagere i veiledningsstudiet for lærerutdannere i praksisfeltet, og er knyttet til de fem lærerutdanningsskolene ved grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Agder. En artikkel på bakrunn av arbeidet ble gitt ut våren 2023.

Jeg forsker for tiden på bruken av Lesson Study som metode for utvikling av et profesjonsfellesskap ved en videregående skole.

Høsten 2022 fikk jeg midler fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og Demokratisk Beredskap mot Rasisme og Antisemittisme (Dembra) til utviklingsarbeid om estetiske læringsprosesser, inkluderende læringsmiljø og forebygging av fordommer og utenforskap. Dette er knyttet til mitt arbeid med estetiske læreprosesser for studenter på grunnskolelærerutdanningen.

 

Undervisning

Jeg er fagkoordinator for et emne i veiledningspedagogikk for lærerutdannere i praksisfeltet. Emnet går over tre semestre, og tar for seg temaene profesjonskunnksap, veiledningsteori og metode og læreren med forskerblikk. Jeg underviser på alle tre semestrene.

I tillegg underviser jeg i pedagogikk i grunnskolelærerutdanningen, og da særlig 2. året hvor temaet er elevmangfoldet. Jeg er involvert med prosjekter i estetiske læreprosesser både på 2 GLU og 5 GLU.

Arbeidserfaring

Jeg har bred undervsningerfaring både fra grunnskolen og videregående skole. Jeg har vært kontaktlærer, særlig på barnetrinnet, og faglærer innen kunst og håndverk.

Faglige interesser

Lærerutdanning og utdanning av lærerutdannere i praksisfeltet.

Estetiske læreprosesser

Veiledningspedagogikk.

Samskaping.

Prosjekter

Forskningsprosjekt om praksislæreres rolle som lærerutdannere.

Forskningsprosjekt om Lesson Study som metode for profesjonsutvikling

FoU-prosjekt knyttet til estetiske læreprosesser i undervisning for å hindre utenforskap.

Allmenn formidling

Arbeid med estetiske lærerprosesser med grunnskolelærerstudenter 2. studieår.

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/avdeling-for-laererutdanning/nyheter-lu/estetiske-laeringsprosesser-i-tilpasset-opplaering 

 

Foredrag "It`s all about telling stories".

https://plymouth.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=360144de-dbc5-435b-a4b4-af87010cc87d 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Mastad, Line Beate Tandsæther; Govertsen, Ingunn; Østmoe, Kjersti (2023). Samarbeid for bedre lærerutdanning. Betydning av flerpartssamrbeid om utvikling og gjennomføring av et skolebasert studium i veiledningspedagogikk..
  • Mastad, Line Beate Tandsæther (2023). Estetiske lærprosesser og utvikling av.
  • Mastad, Line Beate Tandsæther (2023). Estetiske læreprosesser og utvikling av læreridentitet.
  • Mastad, Line Beate Tandsæther (2023). It is all about telling stories.
  • Mastad, Line Beate Tandsæther (2022). Knitted contemporary art as a narrative path to democratic Bildung..
  • Mastad, Line Beate Tandsæther (2022). Tredjeromssamarbeid i utviklingen av studie for lærerutdannere i praksisfeltet.
  • Mastad, Line Beate Tandsæther (2022). Hva vektlegger lærerutdannere i praksisfeltet i sitt møte med lærerstudenter?.

Sist endret: 23.08.2023 14:08