Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Forskning

Forsker på brukeres opplevelse av assistanse fra humanoide roboter i hjemmet

Arbeidserfaring

2006-2011 Ergoterapeut ved avdelinger for ryggmargsskade, multitraumer, nevrologi og brannskade - Sunnaas Sykehus

2011- 2018 Fagansvarlig ergoterapeut. Opplæring av nyansatte, kunnskapsbasert praksis - Sunnaas Sykehus

2018-2021 Leder for Teknologisk Intervensjonssenter Sunnaas Sykehus.  Ansvarlig for tilbud til pasienter ved bruk av sensorteknologi, spillteknologi og robotikk - Sunnaas sykehus

2021- Stipendiat UIA

Faglige interesser

Pasientens autonomi og empowerment 

Bruk av nye teknologier i helsevesenet

Bærekraftige helsetjenester

Velferdsteknologi

Robotikk for rehabilitering

Robotikk som assistanse for helsepersonell og brukere

Prosjekter

ARIS - Arm robotikk i slagrehabilitering. Initiert av LHL hjerneslag. Finansierte av stiftelsen DAM

ArmRobotikk i Slagrehabilitering (ARIS) - Sunnaas sykehus

Robotprosjekt ved Sunnaas sykehus vil styrke slagrehabiliteringen | LHL Hjerneslag

HIRO - Human Interactive Robotics in Healthcare

Human Interactive Robotics for Healthcare - Sunnaas sykehus

Co-creation of an assistive robot for ue in a Norwegian healthcare context

Hovedveiledere: førsteamanuensis Hege Mari Johnsen, veiledere: professor Åshild Slettebø og førsteemanuensis Dag Tomas Sagen Johannesen.  Prosjektet er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, forskningsgruppen HEQ, Helsetjenester: Etikk og kvalitet, Fakultet for ingeniørvitenskap, Senter for e-helse (www.uia.no/en/research/priority-research-centres/centre-for-ehealth), I4Helse (www.i4helse.no/), og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Agder (www.utviklingssenter.no/topmeny/english).

 

Utvalgte publikasjoner

Sørensen L, Månum G (2019). A single-subject study of robotic upper limb training in the subacute phase for four persons with cervical spinal cord injury. Spinal Cord Ser Cases. 2019 Mar 12;5:29. doi: 10.1038/s41394-019-0170-3. eCollection 2019

Catz A ,Itzkovich M, Elkayam K, Michaeli D , Gelernter I, Benjamini Y,Singh H, Luigi Tesio MD ,Engel-Haber E , Bizzarini E, Pilati C, Popolo GD, Baroncini I,Liu N, Margalho P, Soeira TP, Chandy B, Joshi M, Lemay J, Curran D, Leiulfsrud AS, Sørensen L,Biering-Sorensen, KesiktasN PhD ,Osman A, BluvshteinV (2021). Reliability validity and responsiveness of the spinal cord independence measure 4th version in a multicultural setup. ACRM PII: S0003-9993(21)01423-4 DOI:https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.07.811 

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Catz, Amiram; Itzkovich, Malka; Elkayam, Keren; Michaeli, Dianne; Gelernter, Ilana; Benjamini, Yoav; Chhabra, Harvinder Singh; Tesio, Luigi; Engel-Haber, Einat; Bizzarini, Emiliana; Pilati, Claudio; Popolo, Giulio Del; Baroncini, Ilaria; Liu, Nan; Margalho, Paulo; Soeira, Thabata Pasquini; Chandy, Bobeena; Joshi, Mrinal; Lemay, Jean-Francois; Curran, Dorothyann; Leiulfsrud, Annelie; Sørensen, Linda; Biering-Sorensen, Fin; Kesiktas, Nur; Osman, Aheed; Bluvshtein, Vadim (2021). Reliability Validity and Responsiveness of the Spinal Cord Independence Measure 4th Version in a Multicultural Setup. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. ISSN: 0003-9993. doi:10.1016/j.apmr.2021.07.811.
  • Sørensen, Linda; Månum, Grethe (2019). A single-subject study of robotic upper limb training in the subacute phase for four persons with cervical spinal cord injury. Spinal Cord Series and Cases. ISSN: 2058-6124. 5 (29). s 1 - 9. doi:10.1038/s41394-019-0170-3.

Sist endret: 23.09.2022 10:09