Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Leonora Onarheim Bergsjø

Førsteamanuensis II

Bergsjø forsker på og underviser i digital etikk, digital dømmekraft og ansvarlig digitalisering, inkludert sikkerhet i et digitaletisk perspektiv. Tverrfaglig forskning er en forutsetning for slikt arbeid og Bergsjø er og har vært en del av en rekke tverrfaglige forskningsprosjekter. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Oslo.   

Forskning

Digital etikk, big data, algoritmer og kunstig intelligens. Digital dømmekraft. Etisk forsvarlig digitalisering. Profesjonsfaglig digital kompetanse. E-helse. Religion, etikk og livssyn. Digital sikkerhet i et digitaletisk perspektiv.

Undervisning

 • Gjesteforeleser i digital etikk ved en rekke institusjoner, inkludert Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder, Forsvarets Høyskole, MF vitenskapelige høgskole og Høgskolen i Innlandet.
 • Primærstilling ved Høgskolen i Østfold / Fakultet for lærerutdanninger og språk
 • Veileder på ph.d.-og masternivå (på HiØ, UiA, UiO, INN)

Prosjekter

Allmenn formidling

Utstrakt foredrags- og formidlingsvirksomhet om digital etikk:

 • Faglige foredrag og paneldebatter 
 • Faglige innspill til myndigheter, inkludert Kunnskapsdepartementet, Digitaliseringsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Direktorat for e-helse, Helsetilsynet, Folkehelseinstituttet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor.
 • Faglige bøker
 • Populærvitenskapelige foredrag
 • Podkaster
 • Kronikker og intervjuer i dagspresse og nettaviser
 • Nominert til formidlingsprisen ved HiØ i 2022.

For detaljer, se Cristin.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2022). Digitalt kappløp - en verdikamp. Digitalisering og internasjonal politikk. ISBN: 9788215052557. Universitetsforlaget. Kapittel 6. s 103 - 120.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2022). Digitalt medborgerskap. Myndig medborgerskap. Demokrati i lærerutdanningen. ISBN: 9788215049243. Universitetsforlaget. Kapittel 7. s 135 - 154.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2021). Digital teknologi – for likeverd og likestilling?: Digitaletisk refleksjon over nye digitale skiller. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN: 0808-2901. (1). s 6 - 16.
 • Bergsjø, Leonora (2020). Taktil teologi: Om kirkerom og mangfoldige estetiske uttrykk. Religiøst medborgerskap. Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn. ISBN: 978-82-02-68108-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 89 - 105.
 • Lid, Inger Marie; Bergsjø, Leonora Onarheim (2018). Kontekstuell teologi. Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. ISBN: 9788205502062. Gyldendal Akademisk. Kapittel 11. s 228 - 249.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Makt og avmakt. Livstolkning gjennom religiøse uttrykk i kunsten til Max Beckmann og Anselm Kiefer.. Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. ISBN: 978-82-7099-880-7. Novus Forlag. Kap..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Mellom tilfeldighet og betydning : teologisk-estetiske refleksjoner over Kølnerdomens moderne glassmaleri. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 122 (1). s 57 - 72. doi:10.18261/issn.1504-3002-2017-01-06.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2015). God among Thorns: On Anselm Kiefer's Pietà (2007). Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. ISBN: 9789004274525. Brill Academic Publishers. Part 3. s 222 - 247.
 • Onarheim, Leonora (2013). Forbildet som forsvant: Marias rolle i lidelse og tilbedelse i Pietà (2007) av Anselm Kiefer. Skjønnhet og tilbedelse. ISBN: 978-82-321-0210-5. Akademika forlag. Kapittel. s 99 - 114.
 • Onarheim, Leonora (2012). Over Your Ruins Grass Will Grow: Reflections on the Ruin Motif and Melancholy in the Works of Anselm Kiefer. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. ISSN: 1399-1353. 2010/2011s 199 - 236.
 • Onarheim, Leonora (2010). Melankoli og metamorfose om forholdet mellom materialvalg og intensjon i Anselm Kiefers verker. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN: 0029-2176. 111 (1). s 37 - 59.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim; Eilifsen, Margareth; Tønnesen, T., Kjellaug; Vik, Vestbøstad, Leif Gunnar (2020). Barn og unges digitale dømmekraft - Verdiløft i barnehage og skole. ISBN: 978-82-15-04222-0. Universitetsforlaget. s 216.
 • Gjellebæk, Camilla; Bergsjø, Leonora Onarheim; Ingierd, Helene C. (2023). Fagdag og debatt om forskningsetikk og veilederrollen.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Digital dømmekraft i skolen - en umulig oppgave?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Merking av KI-produsert reklame.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Beste praksis for digital etikk innenfor kunstig intelligens.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Chatboter og valg.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Kunstig intelligens, hva nå?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Hva kan grunnforskning fortelle oss om mangfold, inkludering og arbeidsliv?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Kunstig intelligens redder klima, eller?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2023). Digitale liv - hva er prisen vi betaler?.

Sist endret: 11.08.2023 14:08