Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Leonora Onarheim Bergsjø

Førsteamanuensis II

Vitenskapelige publikasjoner

 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2021). Digital teknologi – for likeverd og likestilling?: Digitaletisk refleksjon over nye digitale skiller. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN: 0808-2901. (1). s 6 - 16.
 • Bergsjø, Leonora (2020). Taktil teologi: Om kirkerom og mangfoldige estetiske uttrykk. Religiøst medborgerskap. Funksjonshemming, likeverd og menneskesyn. ISBN: 978-82-02-68108-1. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 4. s 89 - 105.
 • Lid, Inger Marie; Bergsjø, Leonora Onarheim (2018). Kontekstuell teologi. Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere. ISBN: 9788205502062. Gyldendal Akademisk. Kapittel 11. s 228 - 249.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Makt og avmakt. Livstolkning gjennom religiøse uttrykk i kunsten til Max Beckmann og Anselm Kiefer.. Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. ISBN: 978-82-7099-880-7. Novus Forlag. Kap..
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2017). Mellom tilfeldighet og betydning : teologisk-estetiske refleksjoner over Kølnerdomens moderne glassmaleri. Kirke og kultur. ISSN: 0023-186X. 122 (1). s 57 - 72. doi:10.18261/issn.1504-3002-2017-01-06.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2015). God among Thorns: On Anselm Kiefer's Pietà (2007). Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. ISBN: 9789004274525. Brill Academic Publishers. Part 3. s 222 - 247.
 • Onarheim, Leonora (2013). Forbildet som forsvant: Marias rolle i lidelse og tilbedelse i Pietà (2007) av Anselm Kiefer. Skjønnhet og tilbedelse. ISBN: 978-82-321-0210-5. Akademika forlag. Kapittel. s 99 - 114.
 • Onarheim, Leonora (2012). Over Your Ruins Grass Will Grow: Reflections on the Ruin Motif and Melancholy in the Works of Anselm Kiefer. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. ISSN: 1399-1353. 2010/2011s 199 - 236.
 • Onarheim, Leonora (2010). Melankoli og metamorfose om forholdet mellom materialvalg og intensjon i Anselm Kiefers verker. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN: 0029-2176. 111 (1). s 37 - 59.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim; Eilifsen, Margareth; Tønnesen, T., Kjellaug; Vik, Vestbøstad, Leif Gunnar (2020). Barn og unges digitale dømmekraft - Verdiløft i barnehage og skole. ISBN: 978-82-15-04222-0. Universitetsforlaget. s 216.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2022). Panel moderator: How to promote AI and data use in healthcare?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2022). Ethics by Design - A Cure for Everything?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim; Jemterud, Torkild; Hessen, Dag Olav; Vistnes, Arnt Inge (2021). Abels Tårn – NRK Radio, 2021, 1. oktober. Panelet tar tidsmaskin til 1821.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim (2021). Databud – trenger vi bud for å forvalte data?, del 1 og 2 (2 episoder). Samtale mellom teknolog Inga Strumke, forfatter Bår Stenvik og digitaletiker Leonora Bergsjø. Norsk råd for digital etikk (NORDE).
 • Bergsjø, Leonora Onarheim; mathiesen, nina young (2021). Kontroll over dine data?.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim; Myrstad, Finn (2021). Manipulerende digital design, episode 1 og 2.
 • Bergsjø, Leonora Onarheim; Brandtzæg, Petter Bae (2021). Nettbruk blant unge under pandemien.

Sist endret: 10.05.2022 12:05