Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lene Anundsen

Universitetslektor

 
Kontor:
E2059 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Underviser i norskfaglige og litteraturdidaktiske emner i grunnskoleutdanning, etterutdanningstilbud i norsk som andrespråk og lærerutdanning for tospråklige faglærere. Har tidligere arbeidet med norskopplæring i kommunal voksenopplæring, og har skrevet doktoravhandling om litteraturundervisning og litterære tekstpraksiser i grunnskole for voksne. 

Forskning

Anundsen, Lene. 2022. Litteraturundervisning og litterære tekstpraksiser i grunnskoletilbud for voksne innvandrere [Doktorgradsavhandling]. Universitetet i Agder.

Faglige interesser

Litteraturdidaktikk, litteratur og flerspråklighet, sosial tekstpraksis, voksenundervisning, barne- og ungdomslitteratur

Vitenskapelige publikasjoner

  • Anundsen, Lene (2021). Samtalesjangre i andrespråksklasserommet:litteraturundervisning med voksne grunnskoleelever. Norsklæreren. ISSN: 0332-7264. 45 (3). s 74 - 89.
  • Anundsen, Lene (2020). Nye litteraturer: Litterære tekstpraksiser hos voksne innvandrere i norsk grunnskoleopplæring. Nordic Journal of Literacy Research. ISSN: 2464-1596. 6 (1). s 49 - 66. doi:10.23865/njlr.v6.1855.
  • Anundsen, Lene (2020). Språket som grense og nøkkel: Møter med migrasjonsromanen Og (2016) i Grunnskoleopplæring for voksne. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN: 0801-3284. 36 (1). s 73 - 102.
  • Anundsen, Lene (2018). Litterær friksjon. Resepsjonsanalyse av seks syriske leseres møte med bildeboka Sitronlimonaden.. Norsk litterær årbok 2018. ISBN: 9788252195644. Det Norske Samlaget. Artikkel. s 284 - 311.
  • Anundsen, Lene (2022). Litteratur i andrespråksklasserommet - med voksne deltakere.
  • Anundsen, Lene (2020). Hvorfor leser vi denne boka så forskjellig? Litterær friksjon..
  • Anundsen, Lene (2019). "Språket som grense og nøkkel: Lesninger av Veronica Salinas' migrasjonsroman'Og'(2016) i en grunnskoleklasse for voksne innvandrere".
  • Anundsen, Lene (2019). The impact of the questions asked: Reading practices and speech genres in adult learner's classroom. Paperet var del av panelet Students' Voices in Literary Reading Practices.
  • Anundsen, Lene (2019). Litterære literacyprofiler i norskfagets litteraturundervisning for voksne innvandrerelever.

Forskningsgrupper

Sist endret: 18.11.2022 13:11