Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lene Cherize Haugland Sirevåg

Universitetslektor

Universitetslektor institutt for pedagogikk

Lene C.H Sirevåg har siden 2019 vært ansatt ved institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitet i Agder. Lene var ansatt i stipendiatstilling gjennom satsingen Democratic Mobilisation (DEMO), fra 2019 til 2023, og den første stipendiat til å disputere under denne satsingen. Dette er en satsing som har som mål å sette fokus på demokratiets rolle i pedagogikk og utdanning. 

Lene er nå fast ansatt som førsteamenuensis ved institutt for pedagogikk. 

JURE koordinator for SIG 13 Moral and Democratic Education, en undergruppe i organisasjonen European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI). Lene har i den forbindelse vært med å arrangere internasjonale akademiske konferanser. 

-----

Master Education, youth and child studies (2012) Kings College London University. London, Storbritannia. 

PhD i pedagogikk (ferdig vår 2023). Universitetet i Agder, Institutt for pedagogikk 

PhD studie: Lekent medborgerskap: mellom forstyrrelser og produktive brudd. En etnografisk studie av demokratisk levd liv og barns medborgerskap i barneskolen. Link: AURA: Playful citizenship: Between disturbances and productive ruptures (unit.no)

Forskning

 • Demokratisk medborgerskap i skolen
 • Danning og pedagogisk filosofi
 • Allmennpedagogisk teori,
 • Kritisk pedagogikk og teori
 • Etnografi og kvalitativ forskning
 • Affektivitet og rytmeanalyse
 • Institusjonsteori 
 • Profesjoner og profesjonelle i samarbeid

Undervisning

Lene underviser, har vært emneansvarlig og er fagkoordinator for pedagogikkemnene på Lærerutdanning for tospråklige læreree. Her underviser hun i pedagogikk og kritisk flerkulturell pedagogikk.

I tillegg underviser hun i enkeltemner tilhørende Educational comparative studies, Barnehagelærerutdanningen og tidvis er hun inne også på andre emner å underviser. 

Arbeidserfaring

Bred erfaring fra ulike prosjekt i inn og utland hvor hun har jobbet mye med barns rettigheter og barns demokratisk deltakelse i ulike deler av velferdsapparatet, spesielt i tilknytning skole og utdanningssektoren. Både i direkte rådgivning med barn, og mer systemtiske tilnærminger. 

Undervisning i høyere utdanning, Universitetet i Agder. 

Arrangør av nasjonale og internasjonale konferanser. 

2022: Akademisk konferanse: Moral and Democratic Education: EARLI SIG13 Conference 2022

 

Faglige interesser

Barns demokratiske medborgerskap i skolen og i samfunnet 

Etnografi

Barndom

Pedagogiske institusjoner

Pedagogisk filosofi 

Postkolonial perspektiver 

Prosjekter

Demokratiet tilbake på agendaen i pedagogikk og utdanning 

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-humaniora-og-pedagogikk/democratic-mobilization-demo/demokratiet-tilbake-paa-agendaen-i-pedagogikk-og-utdanning

PhD studie: 

Lekent medborgerskap: mellom forstyrrelser og produktive brudd. En etnografisk studie av demokratisk levd liv og barns medborgerskap i barneskolen

Allmenn formidling

Sirevåg, .L.C. (2022). Å lytte til barnas stemme er en krevende pedagogisk praksis. Fædrelandsvennen.

Sirevåg, L.C (2022). Åpne dager på ukeplanen - rom for barns medvirkning. Barnehage.no

Skrevet sammen med pedagogisk leder og barnehagelærer i barnehage i elementer av deres praksis knyttet opp mot mitt avhandlingsarbeid. 

Sirevåg, L.C (2021). Mamma, hvorfor har vi lekser?  Geita. 

Skrevet fra en mors perspektiv, men likevel har teksten relevans knyttet til min faglige interesse i forskning og arbeid.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sirevåg, Lene Cherize Haugland (2023). Childrens collective laughter - hopeful events for democratic living in a grade one classroom.
 • Sirevåg, Lene Cherize Haugland (2023). Demokrati, medvirkning og medborgerskap i skolen - hvordan forstå å jobbe med demokrati i praksis-.
 • Sirevåg, Lene Cherize Haugland (2022). Children’s Laughter in the primary classroom - a corporal event as part of a ´democracy to come ´.
 • Sirevåg, Lene Cherize Haugland; Menning, Soern Finn (2022). Children’s Laughter in the primary classroom - a corporal event as part of a ´democracy to come ´.
 • Sirevåg, Lene Cherize Haugland (2021). Space for childrens agency in moments of disturbance, an ethnographic study of democratic practices in school.

Sist endret: 7.03.2024 11:03