Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lene Cherize Haugland Sirevåg

Stipendiat

Stipendiat institutt for pedagogikk

 
Kontor:
E1101D ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Lene C.H Sirevåg har siden 2019 vært ansatt ved institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitet i Agder. Lene er ansatt i en stipendiatstilling gjennom satsingen Democratic Mobilisation (DEMO). Dette er en satsing som har som mål å sette fokus på demokratiets rolle i pedagogikk og utdanning. 

JURE koordinator for SIG 13 Moral and Democratic Education, en undergruppe i organisasjonen European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)

-----

Master i Education, youth and child studies (2012) Kings College London University. London, Storbritannia. 

PhD i pedagogikk (ferdig vår 2023). Universitetet i Agder 

PhD studie: Demokratiske praksiser i skolen. Barns demokratiske subjektivering i øyeblikk av forstyrrelser. 

Forskning

 • Demokratisk medborgerskap i skolen
 • Danning og pedagogisk filosofi
 • Allmennpedagogisk teori,
 • Kritisk pedagogikk og teori
 • Etnografi og kvalitativ forskning
 • Affektivitet og rytmeanalyse
 • Institusjonsteori 
 • Profesjoner og profesjonelle i samarbeid

Undervisning

Lene underviser, er emneansvarlig og fagkoordinator for pedagogikkemnene på Lærerutdanning for tospråklige læreree. Her underviser hun i pedagogikk og kritisk flerkulturell pedagogikk.

I tillegg underviser hun i enkeltemner tilhørende Educational comparative studies.

Arbeidserfaring

Bred erfaring fra ulike prosjekt i inn og utland hvor hun har jobbet mye med barns rettigheter og barns demokratisk deltakelse i ulike deler av velferdsapparatet, spesielt i tilknytning skole og utdanningssektoren. Både i direkte rådgivning med barn, og mer systemtiske tilnærminger. 

Undervisning i høyere utdanning, Universitetet i Agder. 

Arrangør av nasjonale og internasjonale konferanser. 

2022: Akademisk konferanse: Moral and Democratic Education: EARLI SIG13 Conference 2022

 

Faglige interesser

Barns demokratiske medborgerskap i skolen og i samfunnet 

Etnografi

Barndom

Pedagogiske institusjoner 

Prosjekter

Demokratiet tilbake på agendaen i pedagogikk og utdanning 

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-humaniora-og-pedagogikk/democratic-mobilization-demo/demokratiet-tilbake-paa-agendaen-i-pedagogikk-og-utdanning

PhD studie: 

Democratic practices in school. Childrens democratic subjectification in moments of disturbance. 

Etnografisk studie med fokus på barn i barneskolen. 

Allmenn formidling

 • Kronikk Fædrelandsvennen Juni 2022: 

Å lytte til barnas stemme er en krevende pedagogisk praksis

https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/5GXLrK/aa-lytte-til-barnas-stemme-er-en-krevende-pedagogisk-praksis

Vitenskapelige publikasjoner

 • Sirevåg, Lene Cherize Haugland; Menning, Soern Finn (2022). Children’s Laughter in the primary classroom - a corporal event as part of a ´democracy to come ´.
 • Sirevåg, Lene Cherize Haugland (2021). Space for childrens agency in moments of disturbance, an ethnographic study of democratic practices in school.

Sist endret: 20.06.2022 08:06