Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Lena Hansen Malnes

Universitetslektor

 
Kontor:
I2018 ( Universitetsveien 1, Kristiansand )
Kontortid:
08:00 - 16:00

Jeg er for tiden engasjert i en spennende doktorgrad innen Helse- og Idrettsvitenskap. Min faglige og kliniske erfaring har gitt meg en bred kompetanse, og jeg har utforsket ulike områder innenfor helsesektoren og forskning innen folkehelse feltet.

Min bakgrunn:

 • Autorisert hjelpepleier
 • Klinisk sykepleier
 • Master i folkehelsevitenskap
 • Doktorgrad i Helse- og Idrettsvitenskap

Min forskning idag:

Min avhandling fokuserer på fysisk aktivitet hos ungdommer, spesielt aktiv transport. Vi studerer faktorer som påvirker om ungdom går eller sykler til skolen. Gjennom samarbeidsprosjektet "School In Motion" ser vi på hvordan skolebasert fysisk aktivitet påvirker skoletransport. Vi vil også undersøke hvilke faktorer i nærmiljøet som bidrar til å endrer unges transportvaner, både i området rundt skolen og rundt ungdommenes bosted. Forskningen vil kunne brukes til å utforme effektive tiltak for å øke bruken av miljøvennlige transportmidler som også innebærer regelmessig fysisk aktivitet.

Min forskning fra tidligere: 

Tidligere har jeg fordypet med i temaet el-sykling hos norske voksne. Gjennom et samarbeidsprosjekt undersøkte vi hvor mye deltakerne syklet dersom de fikk utlånt en elsykkel, og hvorvidt denne syklingen påvirket deltakernes kondisjon. I tillegg har vi sett på hvor mye fysisk aktivitet som kreves når en bruker elsykkel som transportmiddel. Forskningen er viktig for å belyse mulighetene ved elsykling og hvilke betydning det kan ha for det fysiske aktivitetsnivået.

Min praksis som sykepleier: 

Som sykepleier har jeg jobbet med ulike pasientgrupper, primært godt voksne og eldre, både på sykehus og på helsesenter. På helsesenteret var vi et tverrfaglig team der jeg bidro til kartlegging av hjelpebehov og søknader av kommunale helsetjenester. Min kliniske erfaring som sykepleier har gitt meg god innsikt i hvordan det er å leve med en kronisk sykdom. I tillegg har min erfaring fra tverrfaglige team og kartlegging av helsetjenester gitt meg et helhetlig perspektiv på pasientomsorg.

Fremtidsutsikter:

Jeg ser frem til å fortsette å jobbe med forskning og kunnskapsutvikling knyttet til sunne livsstilvaner. Mitt mål er å bidra til kunnskap som på sikt kan forebygge kroniske sykdommer og helseplager ved å fremme fysisk aktivitet blant befolkningen.

 

Er du interessert i mitt arbeid eller ønsker å samarbeide og utforske muligheter? Jeg er tilgjengelig for samtale så det er bare å ta kontakt på epost eller mobil (arb.tlf er ikke i bruk). På gjensyn! :)

 

 

Prosjekter

 • School in Motion 

Rolle: Prosjektkoordinator/Doktorgradsstudent

Oppgaver: Planlegge og gjennomføre intervensjon, oppfølging av skoler, planlegge og gjennomføre datainnsamling

Forskningsinstitusjoner: Universitetet i Agder, Norges Idrettshøgskole, Universitetet i Stavanger og Høyskolen i Sogn og Fjordane

 • Kan El-sykling føre til bedre helse?

Rolle: Masterstudent

Oppgaver: Skriving av masteroppgave og tilhørende artikkelmanuskript samt. delta i datainnsamling

Forskningsinstitusjoner: Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger

 • Fysisk aktivitet ved sykling og el-sykling

Rolle: Vitenskapelig assistent

Oppgaver: Skriving av artikkelmanuskript

Forskningsinstitusjoner: Universitetet i Agder

Allmenn formidling

 

Avis:

TV:

 • Forsker Grand Prix, NRKTV. Konkuranse i forskningsformidling. Delfinale Agder-region. Sendt på NRK2, 13.feb 2021 (tilgjengelig på NRKTV).

Radio:

 • Forsker Grand Prix. Radiointervju, Sørdlandssendinga NRK Radio. Sendt på radio 3.sept 2020.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Malnes, Lena (2022). Tre grunner til å velge aktiv transport.
 • Kubens, Valerie; Malnes, Lena (2021). Hvordan skal vi få flere barn og unge til å gå og sykle til skolen?.
 • Åvitsland, Andreas; Leibinger, Eva; Lerum, Øystein; Malnes, Lena; Solberg, Runar Barstad; Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Sammenhengen mellom fysisk form og psykisk helse hos norske 13-14-åringer.

Sist endret: 3.12.2023 08:12