0
Hopp til hovedinnhold

Lena Hansen Malnes

Stipendiat

Doktorgradsstudent i helse- og idrettsvitenskap

 
Kontor:
I3036 ( Universitetsveien 1, Kristiansand )
Kontortid:
08:00 - 16:00

Aktiv transport og fysisk aktivitet blant ungdom er det overordnede tema i mitt doktorgradsarbeid som foreløpig har fått navnet «An Active Way to School». Arbeidet er en del av et større, mer omfattende samarbeidsprosjekt kalt School In Motion (ScIM). Vi undersøker blant annet hvordan økt fysisk aktivitet på ungdommenes timeplan kan ha en påvirkning på andelen som også bruker aktiv transport til skolen. Vi vil også undersøke hvem som endrer sine transportvaner og hvem som ikke gjøre det og hva som karakteriserer de, slik at vi i framtiden kan designe effektive tiltak for å øke bruken av miljøvennlige transportmidler som også innebærer regelmessig fysisk aktivitet. For tiden jobber vi med å analysere dataene som er samlet inn og presenterer forskningen i media, på konferanser og vitenskapelige artikler (ta veldig gjerne kontakt dersom du ønsker å skrive om eller samtale om dette arbeidet).

Fra tidligere har jeg en mastergrad i folkehelse, hvor jeg har fordypet meg i tema «El-sykling hos inaktive voksne». I mitt mastergradsprosjektet var jeg en del av et større prosjekt hvor vi undersøkte hvorvidt en el-sykling kan forbedre fysisk form, hos voksne som vanligvis ikke sykler til jobben.

Lengre tilbake har jeg utdanning og arbeidserfaring som klinisk sykepleier, og har jobbet med lungesyke pasienter på sykehus og eldre pasienter der vi i et tverrfaglig team kartla hjelpebehov og tildelte kommunale helsetjenester.

Prosjekter

  • School in Motion 

Rolle: Prosjektkoordinator/Doktorgradsstudent

Oppgaver: Planlegge og gjennomføre intervensjon, oppfølging av skoler, planlegge og gjennomføre datainnsamling

Forskningsinstitusjoner: Universitetet i Agder, Norges Idrettshøgskole, Universitetet i Stavanger og Høyskolen i Sogn og Fjordane

  • Kan El-sykling føre til bedre helse?

Rolle: Masterstudent

Oppgaver: Skriving av masteroppgave og tilhørende artikkelmanuskript samt. delta i datainnsamling

Forskningsinstitusjoner: Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen og Universitetet i Stavanger

  • Fysisk aktivitet ved sykling og el-sykling

Rolle: Vitenskapelig assistent

Oppgaver: Skriving av artikkelmanuskript

Forskningsinstitusjoner: Universitetet i Agder

Allmenn formidling

Avis:

TV:

  • Forsker Grand Prix, NRKTV. Konkuranse i forskningsformidling. Delfinale Agder-region. Sendt på NRK2, 13.feb 2021 (tilgjengelig på NRKTV).

Radio:

  • Forsker Grand Prix. Radiointervju, Sørdlandssendinga NRK Radio. Sendt på radio 3.sept 2020.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Kubens, Valerie; Malnes, Lena (2021). Hvordan skal vi få flere barn og unge til å gå og sykle til skolen?.
  • Åvitsland, Andreas; Leibinger, Eva; Lerum, Øystein; Malnes, Lena; Solberg, Runar Barstad; Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Sammenhengen mellom fysisk form og psykisk helse hos norske 13-14-åringer.
  • Malnes, Lena Hansen; Lobben, Stian Ellingsen; Bere, Elling; Tjelta, Leif Inge; Kristoffersen, Morten; Mildestvedt, Thomas; Berntsen, Sveinung (2016). How access to an E-bike affects amount and patterns of bicycle use in inactive Norwegian adults: A pilot study..

Sist endret: 3.06.2021 10:06