Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
H2008 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Jeg har studert filosofi og psykologi i USA ved Concordia College og fått mastergrad i Religion, Etikk og Samfunn fra Universitetet i Agder. Nå holder jeg på å skrive Ph.D. om utfordringer og utviklinger i forståelsen av solidaritet knyttet til globalisering. 

Undervisning

EX104-1: Examen Facultatum, Social Science Theory and Epistemology

SV-159-1: Feminist Epistemologies

Utvalgte publikasjoner

Shults, Lee Michael (2023) Reason-based deference or ethnocentric inclusivity? Avery Kolers, Richard Rorty, and the motivational force of global solidarity.

https://doi.org/10.1080/17449626.2022.2138945

 

Haaland, Hanne; Shults, Lee Michael, and Wallevik, Hege (2023) Citizen Initiatives for Global Solidarity (CIGS) as New Developmen Actors in Norway--An Exploration of How and Why They Emerge 

https://doi.org/10.4324/9781003228257

 

Korsvik, Valerie-Peggy Immy; Shults, Lee Michael, Haaland Hanne, and Wallevik, Hege (2023) Citizen Initiatives for Global Solidarity (CIGS), Frontier Africans, and Experiences of Translocal Networking

https://doi.org/10.4324/9781003228257

 

Shults LM, Haaland H and Wallevik H (2021) Localizing Global Solidarity: Humanitarian Aid in Lesvos. Front. Polit. Sci. 3:690907.

https://doi.org/10.3389/fpos.2021.690907

 

Shults, Lee Michael (2017) The Dangers of Redemption: Richard Rorty on Religion in Pluralistic Democracies

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2452778

Vitenskapelige publikasjoner

Sist endret: 16.01.2023 10:01