0
Hopp til hovedinnhold

Lars Gunnar Briseid

Dosent

Dosent

 
Kontor:
C4115 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Cand paed, Universitetet i Oslo

Faglige interesser

Didaktikk

Spesialpedagogikk

Pedagogisk realhistorie og idehistorie

Vitenskapelige publikasjoner

 • Briseid Lars Gunnar Rektorrollens transformasjoner 1959-2006 (2017). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. 2 s 144 - 156 doi: 10.18261/issn.1504-2987-2017-02-04
 • Briseid Lars Gunnar Klasseledelse i et danningsperspektiv (2013).
 • Briseid Lars Gunnar Demokratiforståelse og intensjoner i demokratioppdragelsen. Norske læreplaner mellom 1974 og 2010 (2012). Nordic Studies in Education . ISSN 1891-5914. 32 (1), s 50 - 66
 • Thygesen Ragnar, Briseid Lars Gunnar, Tveit Anne Dorthe, Cameron David Lansing, Kovac Velibor Bobo, Er generell pedagogisk kompetanse tilstrekkelig for å sikre en inkluderende skole? (2011). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. (2), s 104 - 114
 • Briseid Lars Gunnar, Haraldstad Åse, Et samarbeidsprosjekt med skoleeier. Skole-hjem prosjekt et eksempel (2011).
 • Briseid Lars Gunnar Fra teori til praksis - med Levende Historie. Erfaringer fra et tverrfaglig prosjekt som kobler sammen fag og praktisk-estetiske virkemidler i lærerstudenters øvingspraksis (2011). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. 95 (3), s 198 - 214
 • Briseid Lars Gunnar Fra teori til praksis - og fortrylle, motivere og skape interesse (2011).
 • Briseid Lars Gunnar Skoledebatten på 50-tallet. Fortsatt aktuell? (2009). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. (5), s 400 - 414
 • Briseid Lars Gunnar Danning i det postmoderne (2008). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. 92 (4), s 10 -
 • Briseid Lars Gunnar Skolen og demokratioppdragelsen (2008).
 • Briseid Lars Gunnar, Arneberg Per, Når samtalen svikter (2005).
 • Briseid Lars Gunnar, Arneberg Per, Ravn Birte, "Om pedagogisk dannelse i skole-hjem samarbeidet" (1996).
 • Briseid Lars Gunnar, Arneberg Per, Ravn Birte, "Om pedagogisk dannelse i skole-hjem samarbeidet" (1996).
 • Arneberg, Per Briseid, Lars Gunnar (2008). Fag og danning - mellom individ og fellesskap. Fagbokforlaget. ISBN 9788245007404. 249 s.
 • Briseid, Lars Gunnar (2006). Tilpasset opplæring og flerfaglig samarbeid. Fra lov til praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346685. 168 s.
 • Briseid, Lars Gunnar (2002). Form eller innhold ? Norsk læreplanreform 1939-1960. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345522.
 • Briseid Lars Gunnar Fra kristendomsskole til prestasjonsskole. Norsk skole i historisk perspektiv (2018).
 • Briseid Lars Gunnar Norske danningstradisjoner i historisk lys (2018).
 • Briseid Lars Gunnar, Haraldstad Åse, External Accountability and Professional Ethics for Teachers - Challenges and possibilities (2018).
 • Briseid Lars Gunnar «Antakelig scorer norske 15-åringer dårligere på PISA enn de gjorde i 2000, 2003 og 2006» (2017). Utdanningsnytt.no . ISSN . s -
 • Briseid Lars Gunnar, Haraldstad Åse, Etikkarbeid i skolen. Presentasjon av en undersøkelse av læreres fortellinger om hvilke etiske utfordringer de møter i hverdagen, analysert og diskutert i et styrings- og ledelsesperspektiv. (2017).
 • Briseid Lars Gunnar Rektorrollens transformasjoner i Norge 1959 - 2006 (2017).
 • Briseid Lars Gunnar Rektorrollens transformasjoner 1959-2006 (2017). Norsk pedagogisk tidsskrift . ISSN 0029-2052. 2 s 144 - 156 doi: 10.18261/issn.1504-2987-2017-02-04
 • Briseid Lars Gunnar «Demokrati og medborgerskap.» (2015).
 • Briseid Lars Gunnar Læreren som samfunnsbygger (2014). Bedre Skole . ISSN 0802-183X. (1), s 49 - 51
 • Briseid Lars Gunnar, Werner Sidsel, Sammenehng mellom teori og praksis i lærerutdanningen? Praksislæreres forståelse av og fortellinger om betydningen av tre intervensjoner for studentenes sosialisering til læreryrket (2013).

Sist endret: 21.06.2018 14:06

Send studiet på mail