Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kristin Wallevik

Dekan

 
Kontor:
A6012 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Kristin Wallevik er seniorrådgiver i ledelsens stab med et spesielt ansvar for strategisk rådgivning. Hun er tidligere dekan ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Hun har en PhD i International Management fra Copenhagen Business School og en MBA i International Management fra The Monterey Institute of International Studies (USA).

Som forsker har Wallevik ledet og deltatt i mange større prosjekter, knyttet til blant annet fornybar energi, mekanisk industri, innovasjon og regionsanalyser. Hennes primære forskningsinteresser er innen innovasjon, innovasjonsledelse og eierstyring. Hennes PhD-avhandling omhandlet eierstyring i maritim sektor med fokus på familieeierskap. Hun har senere hatt et lengre forskningsopphold ved The Monterey Institute of International Studies.

Wallevik har de siste årene fokusert på områdene innovasjon, konkurransekraft, regionale innovasjonssystemer og næringsutvikling. Hun har publisert kapitler, rapporter og artikler, blant annet ved Routledge og Palgrave Macmillan, og i tidsskrifter som European Planning Studies. Hun har også utgitt en rekke vitenskapelige rapporter og holdt foredrag nasjonalt og internasjonalt om industriutvikling, innovasjon, bærekraft og klyngeutvikling.

Wallevik er tidligere administrerende direktør og nestleder i Agderforskning. Som nestleder for Agderforskning hadde Wallevik ansvaret for å bygge opp fagfeltene innovasjonsledelse, og arbeidet tett på industri og næringsliv gjennom en rekke forskningsprosjekter. Hun bidro også med strategisk bistand under etableringen av forskningsinstituttet Teknova. Som administrerende direktør hadde hun fokus på å etablere instituttet som en solid aktør innen forskningsområdene innovasjon, regional utvikling, kulturbasert næring og velferdsforskning.

Kristin Wallevik er tidligere controller og økonomisjef i MHWirth (tidligere Aker MH og del av Aker Solutions-konsernet) og økonomiansvarlig i VingCard (TrioVing-gruppen). I sin tid i MHWirth arbeidet hun også med forskningsfinansiering av større industriprosjekter, og var intern veileder for tre nærings-phd’er i bedriften

Wallevik innehar i dag styreverv i VETAKS, Eyde Cluster og Sørlandets kompetansefond. Hun er tidligere styremedlem i blant annet Mechatronics Innovation Lab, Byggma ASA, Cultiva, Sparebanken Pluss (nå Sparebanken Sør), Teknova, Returkraft, Kino Sør og Innoventus Sør. Hun sitter også i bystyret og organisasjonsutvalget i Kristiansand kommune.

Vitenskapelige publikasjoner

  • Hydle, Katja Maria; Wallevik, Kristin (2021). Intrabound Innovation and Strategizing in Service MNCs. Managing Open Service Innovation. ISBN: 978-981-123-448-4. World Scientific. Chapter 6. s 117 - 143.
  • Aslesen, Heidi; Hydle, Katja Maria; Wallevik, Kristin (2017). Extra-regional linkages through MNCs in organizationally thick and specialized RISs: a source of new path development?. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 25 (3). s 443 - 461. doi:10.1080/09654313.2016.1273322.
  • Normann, Roger Henning; Guribye, Eugene; Wallevik, Kristin (2016). Developing a sustainable business model in a changing economy. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 1. s 25 - 45.
  • Ricke, Michael Aloysius; Wallevik, Kristin; Jørgensen, Geir (2016). The Mittelstand. Applied social science research in a regional knowledge system. ISBN: 978-1-4724-8782-7. Routledge. 13. s 207 - 225.
  • Wallevik, Kristin (2015). The Future of Entrepreneurship:Concept and Context. Entrepreneurial Challenges in the 21st Century: Creating Stakeholder Value Co-Creation. ISBN: 9781137479747. Palgrave Macmillan. Kapitel 2. s 12 - 23.
  • Wallevik, Kristin; Aas, Tor Helge; Hjemdahl, Kirsti Mathiesen (2013). Hvordan lykkes bedrifter med innovasjon?. Innovasjon - organisasjon, region, politikk. ISBN: 978-82-02-38331-2. Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 2. s 45 - 67.
  • Wallevik, Kristin (2020). Concepts and Contexts of Entrepreneurship and Family Firms.
  • Wallevik, Kristin; Nyhus, Ellen K.; Kvinen, Tor Geir (2017). Sørlandet eier en hemmelighet.
  • Aslesen, Heidi; Hydle, Katja Maria; Wallevik, Kristin (2016). Extra-regional linkages through MNCs in organizationally thick and specialized RIS; a source of regional development?.

Sist endret: 22.02.2023 15:02