Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kristin Endresen-Maharaj

Førsteamanuensis

Pedagogikk

 
Kontor:
E2316 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskergruppe:

Profesjoner og profesjonelle i samarbeid

https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/profesjoner-og-profesjonelle-i-samarbeid

Praksis, undervisning, policy i lærerutdanning (PUPIL)

https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/praksis-undervisning-policy-i-laererutdanning-pupil

 

Forskning

Demokratiopplæring

Kritisk tenkning

Lærerutdanning 

 

Undervisning

Basiskurs i universitetspedagogikk (UNIPED)

https://www.uia.no/senter-og-nettverk/uia-puls-pedagogisk-utviklings-og-laeringssenter/basiskurs-i-universitetspedagogikk

https://www.uia.no/en/centres-and-networks/uia-puls/basis-course-in-university-pedagogy

Skolen i et pluralistisk samfunn

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED427-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED429-1

Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED426-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED428-1

Elevens faglige, sosiale og personlige utvikling og læring i et mangfoldig klasserom

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED159-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED160-1

Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling i et mangfoldig klasserom

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED156-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED157-1

Values in Democratic Education

ValiDE student exchange

Democracy and education

https://www.uia.no/en/studieplaner/topic/PED240-1

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (heltid)

https://www.uia.no/studier/praktisk-pedagogisk-utdanning-for-yrkesfag-heltid (PPUY heltid) PED332

https://www.uia.no/studier/praktisk-pedagogisk-utdanning-for-yrkesfag-heltid PED333

Andrespråksopplæring og kulturkunnskap

https://www.uia.no/studieplaner/topic/NO-142-1?year=2021

Arbeidserfaring

2018-nåtid: Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder, 

Faglærer

2020: Kompetanse Norge / Foredragsholder og konsulent ifb nye læreplaner for voksenopplæringen. 

2020 Oxford Research: Evalueringsarbeid. 

2017-2018:  Kompetanse Norge / Fylkesmannen i Rogaland/Aust- og Vest-Agder/Troms/Møre og Romsdal/Vestfold. Ullensaker og Skedsmo kommune. Lyngdal voksenopplæring.

Foredragsholder

2016: Kompetanse Norge / Oppgavekommisjonen til Statsborgerprøven. Utarbeidelse av en ny samfunnskunnskapsprøve på norsk (prøven oppfyller et av kravene til norsk statsborgerskap f.o.m. 01.01.2017)

2014-2018: Voksenopplæring

Lærer, eksaminator, sensor, kartlegging av nye deltakere, verneombud

2009-2014: S R Maharaj Attorneys (Sør-Afrika)

Office Manager

2006-2007: University of KwaZulu-Natal Durban - Department of Community Development and Adult Learning, BA Community Development (Sør-Afrika)

Tutor, Veileder, Foreleser 

Faglige interesser

Lærerutdanning

Demokratiopplæring

Kritisk tenkning 

Mangfold og inkludering i skolen 

Voksenpedagogikk

 

 

Prosjekter

2020 - 2023: Erasmus +

Meningstab og meningsdannelse i lærer - og pædagoguddannelserne i Norden. Southern University of Denmark (DK), VIA University College (DK), and University Vest (SK). https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DK01-KA203-075047

2022 - 2025: Erasmus +

Values in democracy education - enhancing competencies and beliefs of teacher students through a joint study program. Paedagogishe Hochschule Weingarten, Germany, University of Agder, Uniwersytet Pezny im Komisji Edukacji Narodowey W Krakowie, Poland. 

2022-2023 (LU midler): Hvordan kan skole og lærerutdanning forebygge antidemokratiske holdninger og gruppefiendtlighet? Utvikling av kompetanser i et trepartssamarbeid. Prosjekt koordinator: Aslaug Kristiansen

2020 - 2022 Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet (SYA)

Demokrati og medborgerskap (som tverrfaglig tema på i VGS). Del av et større prosjekt om Kartlegging av Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen) - Universitetet i Agder (uia.no))

2018 - 2020: Dembra for lærerutdanningen (Dembra LU) https://dembra.no/no/om-dembra/

2023 - 2026 Pedagogikkfagets betydning for lærerstudentenes profesjonelle utvikling

2020 - 2023 Studentaktive undervisningsformer gjennom økt studentmedvirkning i lærerutdanningen

Allmenn formidling

10. Desember 2020

Kompetanse Norge

Samling for læreplangrupper i norsk og samfunnskunnskap (voksenopplæringen) 

Foredrag: Kritisk tenkning i klasserommet

 

2017-2018

Fylkesmannen i Rogaland (for voksenopplæringen)

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (for voksenopplæringen)

Fylkesmannen i Troms (for voksenopplæringen)

Fylkesmannen i Møre og Romsdal (for voksenopplæringen)

Fylkesmannen i Vestfold (for voksenopplæringen)

Ullensaker og Skedsmo kommune (for voksenopplæringen)

Bærum kommune (for voksenopplæringen)

Foredrag: Hvordan fremme refleksjon og kritisk tenkning i voksenopplæringen?

Vitenskapelige publikasjoner

  • Kristiansen, Aslaug; Haraldstad, Åse; Endresen, Kristin (2023). – Læreryrket må fylles med mening igjen.
  • Haraldstad, Åse; Kristiansen, Aslaug; Endresen, Kristin (2023). Hva får lærere til å bli i skolen? Meningsbærende element i læreryrket.
  • Endresen, Kristin; Kristiansen, Aslaug; Haraldstad, Åse (2023). Mening som en kollektiv prosess - samskaping mellom lærerstudenter, praksislærere i lærerutdanningsskoler og faglærere på universitetet.
  • Amdal, Irina Ivashenko; Endresen, Kristin (2023). How Do Pre-Service Teachers Understand and Experience Participation in Teacher Education?.
  • Ivashenko Amdal, Irina; Endresen, Kristin (2023). Students’ participation: how it is understood and experienced by second-year teacher students.

Sist endret: 13.03.2024 13:03