Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Kristin Endresen-Maharaj

Førsteamanuensis

Pedagogikk

 
Kontor:
E2316 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Forskergruppe:

Profesjoner og profesjonelle i samarbeid

https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/profesjoner-og-profesjonelle-i-samarbeid

 

Undervisning

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED156-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED157-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED426-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED428-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED427-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED429-1

https://www.uia.no/en/studieplaner/topic/PED240-1

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED511-1 (masteroppgave)

https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED511-2 (masteroppgave) 

https://www.uia.no/studier/praktisk-pedagogisk-utdanning-for-yrkesfag-heltid

https://www.uia.no/studier/praktisk-pedagogisk-utdanning-for-yrkesfag-heltid

https://www.uia.no/studieplaner/topic/NO-142-1?year=2021

Arbeidserfaring

2018-nåtid: Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder, 

Faglærer

 

2020: Kompetanse Norge / Foredragsholder og konsulent ifb nye læreplaner for voksenopplæringen. 

 

2020 Oxford Research: Evalueringsarbeid. 

 

2017-2018:  Kompetanse Norge / Fylkesmannen i Rogaland/Aust- og Vest-Agder/Troms/Møre og Romsdal/Vestfold. Ullensaker og Skedsmo kommune. Lyngdal voksenopplæring.

Foredragsholder

 

2016: Kompetanse Norge / Oppgavekommisjonen til Statsborgerprøven. Utarbeidelse av en ny samfunnskunnskapsprøve på norsk (prøven oppfyller et av kravene til norsk statsborgerskap f.o.m. 01.01.2017)

 

2014-2018: Voksenopplæring

Lærer, eksaminator, sensor, kartlegging av nye deltakere, verneombud

 

2009-2014: S R Maharaj Attorneys (Sør-Afrika)

Office Manager

 

2006-2007: University of KwaZulu-Natal Durban - Department of Community Development and Adult Learning, BA Community Development (Sør-Afrika)

Tutor, Veileder, Foreleser 

Faglige interesser

Lærerutdanning

Kritisk pedagogikk

Demokratiopplæring

Kritisk tenkning 

Mangfold og inkludering i skolen 

Voksenpedagogikk

Livslang læring

Uformell opplæring

 

Prosjekter

2020 - 2023: Erasmus +

Meningstab og meningsdannelse i lærer - og pædagoguddannelserne i Norden. Southern University of Denmark (DK), VIA University College (DK), and University Vest (SK). https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2020-1-DK01-KA203-075047

2022 - 2025: Erasmus +

Values in democracy education - enhancing competencies and beliefs of teacher students through a joint study program. Paedagogishe Hochschule Weingarten, Germany, University of Agder, Uniwersytet Pezny im Komisji Edukacji Narodowey W Krakowie, Poland. 

2020 - nåtid: Kartlegging av Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen) - Universitetet i Agder (uia.no)

2018 - 2020: Dembra for lærerutdanningen (Dembra LU) https://dembra.no/no/om-dembra/

Allmenn formidling

10. Desember 2020

Kompetanse Norge

Samling for læreplangrupper i norsk og samfunnskunnskap

Foredrag: Kritisk tenkning i klasserommet

 

2017-2018

Fylkesmannen i Rogaland/Aust- og Vest-Agder/Troms/Møre og Romsdal/Vestfold. Ullensaker og Skedsmo kommune.

Kurs: Hvordan fremme refleksjon og kritisk tenkning i voksenopplæringen?

Vitenskapelige publikasjoner

  • Endresen, Kristin (2023). Students’ participation: how it is understood and experienced by second-year teacher students.
  • Schnebel, Stefanie; Visotschnig, Marion; Brehmer, Mareike; Demeshkant, Nataliia; Endresen, Kristin (2023). Values in Democracy Education -Integrating a Joint Study Program in Teacher Education to Foster Teacher Students’ Competencies and Beliefs.
  • Haldammen, Eva Nordby; Endresen, Kristin (2023). Lærerne og lærerutdanningen er god nok.
  • Endresen, Kristin; Haldammen, Eva Nordby (2023). Lærerne og lærerutdanningen er god nok.
  • Endresen, Kristin; Aslaug, Kristiansen; Åse, Haraldstad (2022). Exploring teachers approaches to polarization tendencies in the context of pupil’s interaction.
  • Kristiansen, Aslaug; Endresen, Kristin; Haraldstad, Åse (2022). Exploring teachers’ approaches to polarization tendencies in the context of pupil’s interaction.
  • Amdal, Irina Ivashenko; Endresen, Kristin (2022). Students’ participation: how it is understood and experienced by second-year teacher students.
  • Endresen, Kristin (2022). Students’ participation: how it is understood and experienced by second-year teacher students .
  • Endresen, Kristin; Haraldstad, Åse; Kristiansen, Aslaug (2021). Dialogue and critical thinking as prevention against antidemocratic attitudes .
  • Endresen, Kristin (2021). Overordnet del i et voksenperspektiv – med fokus på kritisk tenkning, og demokrati og medborgerskap.

Sist endret: 30.05.2022 22:05