0
Hopp til hovedinnhold

Kristin Dale

Dosent

Dosent, Dr.oecon.

 
Kontor:
9I244 ( Universitetsveien 19, Kristiansand )

Curriculum vitae: Kristin Dale

Fag-administrative oppgaver UiA/HiA:

• 2015 - 2011: 4,5 år Medlem i Studieutvalget ved UiA 

• 2014 - 2012: 3 år Internasjonal koordinator for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap/ Handelshøyskolen og Fakultet for samfunnsvitenskap 

• 2011 -07: 4 år  Ekstern-intern medlem i Fakultetsstyret for Teknologi og realfag 

• 2013 - 11:  3 semestre vikar for Studiekoordinator, Bachelor program i økonomi og administrasjon & revisjon

• 2008-05 Studiekoordinator, Bachelor program i økonomi og administrasjon & revisjon

• 2000-03 Studieleder, Høgskolekandidat program i økonomi og administrasjon

• 1994-95 Studieleder, 1-års påbyggingsstudium i revisjon.

Oppnevninger:

Norges forskningsråd, NFR:

Medlem i følgende 6 programstyrer: 

• 2008-5 Basisbevilgningsutvalget for de samfunnsvitenskapelige instituttene  

• 2005-4 Gruppen for samfunnsvitenskapelige data (SAMDATA)  

• 2003 -1999 Programstyret for Sysselsetting og arbeidsmarked

• 1997-99 Programstyret for Internasjonal stipend seksjon  

• 1995-97 Programstyret for Reiselivsforskning  

• 1997 - 95, 1994 Fagkomiteen for økonomi 

Offentlig oppnevnte utvalg:

• Medlem: Komiteen for Utjamning av inntektene i landbruket, NOU 1988:33.

• Sekretariat: Komiteen for Fiskehermetikkindustrien, NOU 1979:55.

Konferanse initiativ og ledelse:

• Kvinner i oljesektoren, Bergen Airport Hotell 25.April 1990, Seminarraport (norsk)• ”Kvinnor och Ekonomi”, SNF, Bergen, 5-7 Oktober 1989. Finansiert av Nordiska Ekonomiska Forskningsrådet. Deltakere: 28 kvinnelige økonomer fra 5 Nordiske land.

Oppgaver på internasjonale konferanser (utvalgte):

• Discussant for the IAFFE/ASGE Session: Parenthood and Work in Europe and the U.S. (J2) på ASSA (Allied Social Science Associations) meeting, 6. januar 2007, Chicago.

Last ned som pdf-fil:http://home.uia.no/kristind/KristinDaleCV_April2015.pdf

Forskning

Forskning:

• Interesseområder: Arbeidsmarkedsøkonomi, Lønnsforskjeller, Kunnskapskapital, Feministisk økonomi, Makroøkonomi, Regional økonomi

• PhD thesis: Spillovers from household production to wage and profit formation, Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen, 2002. ISBN: 82-405-0087-0.

• Forskningsprosjekt 1998-99: Spillovers from unpaid household production to wage and profit formation in tourism. Finansiert av Program for Reiselivsforskning, Norges Forskningsråd.

Forskningstermin:

• 2005-06, 1997-98 Friår tildelt av UiA/HiA

Opphold ved utenlandske Universiteter (utvalgte):

•  University of California, Santa Barbara (UCSB), USA – Visiting Scholar, Januar – juni 2009, Sponsor Professor Robert Deacon, Department of Economics.

• Cornell University, USA – Visiting Associate Professor, august 2005 – juni 2006, Sponsor Professor Elizabeth Peters, Department of Policy Analysis and Management.

• Scancor, Stanford University, USA – Associate Visiting Scholar, 6 uker i mars-april 2002, arbeidet med å avslutte siste essay i doktoravhandlingen.

Publikasjoner på engelsk:

Doktoravhandling:

• Spillovers from household production to wage and profit formation, dr.oecon. thesis, Norges Handelshøyskole, Bergen, Oktober 2002. ISBN: 82-405-0087-0.

Artikler:

• “Household skills and low wages”, Journal of Population Economics (2009):1025-1038.

• “Survival of the ‘net’est? Experiences with electronic test tools – reduced teacher hours?” Seminar.net (2008),Vol.4, No.2

Bokkapitler:

• “Regional and Occupational Wage Differences - Evidence from Workers in Norwegian manufacturing Industries”, in Asplund, R. (ed.) Human Capital Creation in an Economic Perspective, Physica-Verlag, Heidelberg, 1994, ISBN 3-7908-0815-6.

Bokanmeldelser:

• “The Gender Division of Welfare: The Impact of the British and German Welfare States”, av Mary Daly, Feminist Economics, 10 (1), 2004, 169-172. ISSN 1354-5701.

• “Women, Work and the Family in Europe”, redigert av Eileen Drew, Ruth Emerek, and Evelyn Mahon, Feminist Economics, 7 (3), 2001, 137-141. ISSN 1354-5701.

• ”Gender and Economics: A European Perspective” redigert av A.Geske Dijkstra and Janneke Plantenga, Feminist Economics, 6 (2), 2000, 139-144. ISSN 1354-5701.

• ”Family, Dependence, and the Origins of the Welfare State” av Susan Pedersen, Feminist Economics, 5 (1), 1999, 118-121. ISSN 1354-5701.

Forskningsrapporter:

• “Review of the developments in the organisation and structure of small and medium-sized enterprises in Norway”, International Institute for Labour Studies, Geneva, Discussion papers, 1991, ISBN 92-9014-500-5.

• “SMB and Industrial Development in Norway”, Report no. 83, Institute of Industrial Economics, Bergen, 1986, ISBN 82-7296-061-3.

Working papers:

• “How in-the-home training impacts enrolment in higher education”, Working papers 2004:2, Department of Economics and Business Administration, Agder University College. ISSN 1500-7162.

• “Lower wages when occupational education increases household productivity”, Working paper 2001:6, Department of Economics and Business Administration, Agder College. ISSN 1500-7162.

• “Does household production influence wages and profits in tourism?”, Working paper 2000:3, Department of Economics and Business Administration, Agder College. ISSN 1500-7162.

• “The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials”, Working paper 1998:4, Department of Economics and Business Administration, Agder College. ISSN 1500-7162.

Papers presented på internasjonale konferanser (utvalgte):

• "Lower wages when vocational studies increase household productivity?", International Association for Feminist Economics (IAFFE) Conference, Sydney, July 2006.

• “How in-the-home training impacts enrolment in higher education”, the 19th Annual Congress of the European Economic Association (EEA), Madrid, August 2004.

• “In-the-home training, household skills and low wages”, the LoWER Annual Conference, LSE, London, April 2004.

• “Lower wages when occupational education increases household productivity?”, the European Association of Labour Economists (EALE) Meeting in Jyväskylä, Finland, September 2001.

• “Wage employment versus family based self-employment in a regional perspective”, the European Association of Labour Economists (EALE) Meeting in Regensburg, Germany, September 1999.

• “The influence of household production on wages and profits in the tourism industry”, the European Regional Science Association’s Summer Institute in Faro, Portugal, July 1999.

• “In-the-home training, household skills and low wages”, the European Society of Population Economists (ESPE) Meeting in Turin, Italy, June 1999.

• “The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials”, the European Economic Association (EEA) Conference in Berlin, August 1998.

• “The Influence of Household Production on Inter-Industry Wage Differentials”, the European Association of Labour Economists EALE Meeting in Blankenberge, Belgium, September 1998.

• “The Effects of Tax Policies on the Allocation of Time and Income of Norwegian Farming Families”, the 15th Arne Ryde Symposium, Rungsted, Denmark, August 1995.

• “What has caring got to do with it?”, IAFFE annual conference, Alverno College, Milwaukee, 1994.

• “Women’s Lower labour Market incomes; The Role of Wage Differences between Education of Equal Duration”, in “Conference papers for the Second EALE-conference”, Vol.III, pp.217-28, Institute of Economic Research, Lund University, 1990.

Publikasjoner på norsk:

Artikler:

• “Rengjøringshjelp – makt eller økonomi?”, Tidsskrift for samfunnsforskning, 42, no.3, 2001, s.461-471.

• “Rattsø-utvalget: Kritikk av utvalgets bruk av kommuneregnskap”, Sosialøkonomen, nr.6 1996, s.7-9.

• “Utdanning - den skjulte produksjonsfaktoren?”, SNF-Bulletin nr.1, Bergen 1994, s.14-17

• “Næringsutvikling i regionalt perspektiv”, SNF-Bulletin nr.2, Bergen 1993, s.18-21

• “Lønn, stilling og kjønn”, Sosialøkonomen, 35, no.8, s.18-25 (Medforfatter Asbjørn Rødseth) 

Bokkapitler:

• “Kunnskapskapital og lønnsforskjeller”, i J.P. Knudsen og S. Sødal (red): Økonomi og tid, Fagbokforslaget, Bergen, 2010

• “Kvinneperspektiv på økonomisk politikk i velferdsstaten”, i Kjønn og samfunn i endring, Norges Forskningsråd, Oslo 1995, s.100-117.

• “Utdanning og distriktsutvikling”, i H. Teigen (red.): Langtidsliner i distriktspolitikk og tiltaksarbeid, Vett og Viten, Oslo 1995, s.130-144.

• ”Arbeidsdelingen i familien”, i Tor Rødseth og Kristin Dale Titlestad (red.): Kvinner i arbeid, Universitetsforlaget, Oslo 1984, s.35-52.

• ”Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn” (Medforfatter Asbjørn Rødseth), i Tor Rødseth og Kristin Dale Titlestad (red.): Kvinner i arbeid, Universitetsforlaget, Oslo 1984, s.53-81.

Bokanmeldelser:

• “Økonomisk intern kontroll i kommunen”, av R. Brattli, Sosialøkonomen, nr. 9 1996, s.28-29.

• “Husholdets politiske økonomi” av P.M. Lysestøl, Sosialøkonomen nr. 4 1994, s.30-32.

Undervisning

Undervisning UiA/HiA:

Human resources – arbeidsmarkedsøkonomi:

• 2018-17 Human Resources Economics (Master) (SE-416)(engelsk undervisning)

• 2013-06 Personnel Economics (Master) (SE-502)(engelsk undervisning)

• 2003-01 Labour issues (SE-4100) (engelsk undervisning)

• 2011 Arbeids- og velferdsøkonomi (SE-200) 

• 2004-03 Arbeidsmarkedsøkonomi og europeisk integrasjon (SE-2600)

Makroøkonomi:

• 2018-14 Makroøkonomi (innføringskurs) (SE-204) Grimstad

• 2018-06 Makroøkonomi (innføringskurs) (SE-204) Kristiansand

• 2005-03, 01-98, 96-93 Makroøkonomi (innføringskurs) (SE-2400) Kristiansand

• 2005-04 Macroeconomics (intermediate) (SE-3801)(engelsk undervisning)

Økonomi for sosialarbeidere:

• 2014-07, 04-02, 2000 Økonomidelen (av Sosialt arbeid I) (SO-102)

• 1997-95 Økonomi for sosionomer (BE-140)

Offentlig regnskap:

• 1996-93 Offentlig regnskap (BE-280)

Veiledning av studentoppgaver:

• 2017 Bacheloroppgaver  30 studenter

• 2018 - 2006 Masteroppgaver 20 studenter

• 2004 - 2002 Siviløkonomoppgaver 6 studenter

• 1995-93 Høgskolekandidat oppgaver (mange)

Arbeidserfaring

Arbeidserfaring:

• Dosent 2017 - 12 UiA (nåværende)

• 2012 - 02 Førsteamanuensis i økonomi, UiA/HiA

• 2002 - 1993 Amanuensis i økonomi, Høgskolen i Agder/ADH

• 1993-92 Forsker II, Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Bergen

• 1990-88 Temaleder, Næringsøkonomisk Institutt (NØI), Bergen

• 1987-83 Forsker II, Næringsøkonomisk Institutt(NØI), Bergen

• 1980-83 NAVF-Stipendiat. Kontor: Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen. 

• 1976-80 Forsker, Industriøkonomisk Institutt (IØI), Bergen

• 1975-76 Studieveileder, Norges Handelshøyskole

• 1974-75 Forskningsassistent, Norges Handelshøyskole

Utdanning:

Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen:  

• 2003 Doctor oeconomiae (dr.oecon)  

• 1975 Siviløkonom HAE 1975 med Pedagogisk utd: Pedagogisk seminar (UiB), Fagdidaktikk (NHH), Hospitering (Bergen Handelsgymnas)

• 1973 Siviløkonom

Faglige interesser

Human resources – arbeidsmarkedsøkonomi:

 

Vitenskapelige publikasjoner

  • Dale Kristin Challenges for digitalization of education: teaching and examinations (2018).
  • Dale Kristin Educational Management by Incentive Hierarchies: How money for institutions translates to hours for faculty members. A Norwegian case study. (2018).
  • Dale Kristin Hvordan gjennomføre undersøkelser? (2017).
  • Dale Kristin Handlingsregelen sett i et makroøkonomisk perspektiv (2017).
  • Dale Kristin Suggestions for multiple choice tests in international literature applied to electronic tests in Inspera and Fronter (2017).
  • Dale Kristin Hva forsker du på? Hva er den beste eksamensformen (2016).
  • Dale Kristin Hva kan en dosent ved UiA ha som arbeidsoppgaver? (2016).
  • Dale Kristin Fra naturressursen petroleum via statlige skatteinntekter til finansformue og Statens pertroleumsfond utland (2016).
  • Dale Kristin Hvordan gjennomføre samfunnsvitenskapelige undersøkelser? (2016).
  • Dale Kristin Prestasjonsfritid eller prestasjonslønn? (2016).

Sist endret: 19.10.2018 12:10

Send studiet på mail